PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI 2019 / Tlačová správa

Foto: PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI 2019 / Tlačová správa

FESTIVAL KLASICKEJ HUDBY PRO MUSICA NOSTRA THURSOVIENSI PO DRUHÝ KRÁT V ŽILINSKOM KRAJI!

Medzinárodný hudobný festival Pro musica nostra Thursoviensi, v ktorom sa spája krása historických, kultúrnych a sakrálnych pamiatok s výnimočným zážitkom z klasickej hudby na najvyššej interpretačnej úrovni sa opäť po roku uskutoční v dňoch 16. – 23. 6. 2019 v ôsmich mestách Žilinského kraja – Čadca, Budatín, Kotešová, Gbeľany, Orlové, Bytča, Predmier a Rajec. V priebehu festivalu sa mestá premenia na netradičné koncertné priestory, ktoré publiku sprostredkujú hudobnú atmosféru a umenie tých najlepších virtuózov nielen prostredníctvom jednotlivých vystúpení, ale i vďaka jedinečnému vizuálnemu zážitku z impozantných historických pamiatok regiónu. 

Otvárací koncert festivalu (16.6.) sa uskutoční v Rímsko-katolíckom kostole sv. Bartolomeja v Čadci. Sláčikový orchester Ensemble Opera Diversa z Českej republiky pod vedením dirigentky Gabriely Tardonovej uvedie program zostavený z diel Zeljenku, Janáčka a Bartóka.

Kaplnka hradu Budatín sa stane hostiteľom súboru Le Petit Concert D´Apollon (17.6.), ktorý sa špecializuje na interpretáciu barokovej hudby. Tvorbu francúzskych (Leclair, Royer, Rameu, Couperin) a nemeckých (Telemann) skladateľov sprostredkuje divákom súbor v obsadení baroková priečna flauta – Radka Kubínová (CZ/SK), viola da gamba – Krzysztof Firlus (PL) a čembalo – João Rival (BR).

Formácia hráčov na dychových nástrojoch Schöllnast ConsortRóbert Šebesta (klarinet), Ronald Šebesta (klarinet), Tomáš Horkavý (invenčný roh), Rudolf Linner (Invenčný roh), Katharina Mandl (fagot), Andrea Skala (fagot), Ján Prievozník (kontrabas), ktorá sa zameriava na hru na historických dobových nástrojoch, sprostredkuje návštevníkom tvorbu Zimmermana, Družeckého, Kramářa a Pleyela. Koncert (18.6.) sa uskutoční na nádvorí gotickej kúrie v obci Kotešová.

V poradí štvrtý koncert (19.6.) s podtitulom „Hommage à Vivaldi“ v priestoroch nádherného Château Gbeľany uvedie komorný súbor Barocco sempre giovane (Večne mladý barok), ktorý je zložený zo špičkových mladých českých profesionálnych hudobníkov – Josef Krečmer (umelecký vedúci/husle), Iva Kramperová (husle), Vít Chudý (husle), Matej Štepánek (violončelo), Jan Zemen (violončelo). Poslucháči sa môžu tešiť na dielo Sinfonia avanti la senna festeggiante RV 693 a päť Vivaldiho koncertov pre rôzne nástrojové kombinácie. 

Hudba prelomu 16. a 17. storočia bude na festivale reprezentovaná komorným súborom Le nuove musiche, ktorý vystúpi vo Kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Kaštieli Orlové (20.6.). Vybrané diela autorov tohto obdobia (Fontana, Piccinini, D´India, Matteis, Kapsberger, Castello, Monteverdi) zaznejú v interpretácii sopranistky Hildy Gulyás, huslistu Adama Szendreia a hráča na chitarrone a barokovú gitaru Jakuba Mitríka. Hovoreného slova v podobe recitácie Ovídiovho Listu kráľovnej Dido sa ujme Zuzana Haverdová.

Koncert na nádvorí Bytčianskeho zámku (21.6.) bude patriť umeleckému výkonu súboru pre starú hudbu Solamente naturali, ktorého zakladateľom a umeleckým vedúcim je huslista Miloš Valent. Špecifickosť tohto súboru vyplýva z ojedinelého prístupu k interpretácii hudby 17. a 18. storočia. Hudobníci, ktorí hrajú výlučne na dobových nástrojoch a neustále hľadajú inšpiráciu v historických dokumentoch, uvedú na koncerte v Bytči diela českého autora nemeckého pôvodu H. I. F. Bibera a talianskeho skladateľa A. Bertaliho.   

Vokálno-inštrumentálny recitál sopranistky Jany Pastorkovej a organistu Mareka Štrbáka sa uskutoční v rímsko-katolíckom Kostole sv. Gála v Predmieri (22.6.). Jana Pastorková je absolventkou VŠMU v Bratislave a spev so zameraním na starú hudbu študovala aj v Lyone. Marek Štrbák pôsobí ako pedagóg na VŠMU, Univerzite Konštantína Filozofa a Súkromnom konzervatóriu v Nitre a je vyhľadávaným sólovým i komorným hráčom. V ich podaní zaznejú diela J. S. Bacha, Pergolesiho, Mozarta, Francka, Rosinského, Kubičku a ď.

Záverečný koncert festivalu Pro musica nostra Thursoviensi sa uskutoční v rímsko-katolíckom Kostole sv. Ladislava v Rajci (23.6.), kde pod taktovkou dirigenta Jozefa Chabroňa vystúpi Slovenský filharmonický zbor a sólisti Mária Porubčinová (soprán), Sonja Runje (alt), Otokar Klein (tenor), Gustáv Beláček (bas). Inštrumentálneho sprievodu sa zhostí vynikajúci slovenský klavirista Ladislav Fančovič a organista Marek Štrbák. Interpreti uvedú duchovné dielo Petite messe solennelle (Malá slávnostná omša) od Gioachina Rossiniho, ktoré je jednou z posledných autorových kompozícií.

Novinkou druhého ročníka festivalu je aj projekt Pro musica nostra Thursoviensi deťom. V spolupráci s Oddelením výchovno-vzdelávacích aktivít Hudobného centra sa uskutočnia dva špeciálne koncerty (21.6. o 9.00 h. a 11.00 h.) organizované pre deti základných škôl. Na nádvorí Bytčianskeho zámku súbor Solamente Naturali na známom diele talianskeho barokového skladateľa Carla Farinu: Capriccio stravagante ukáže deťom, čo všetko sa dá zahrať na sláčikových nástrojoch a z čoho sa nástroje skladajú. Hudobným programom bude sprevádzať známy herec, režisér a moderátor, ktorý sa už niekoľko desiatok rokov venuje aj hudobným projektom pre deti a mládež– Martin Vanek.

Podujatie je realizované pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

 ---

PREDPREDAJ VSTUPENIEK:                                                                    

Kostol sv. Bartolomeja Čadca (vstupné dobrovoľné)                              

Kaplnka hradu Budatín (hodinu pred koncertom)                                  

Gotická kúria Kotešová (vstupné dobrovoľné)                                     

Château Gbeľany: +421 904 420 420                                                     

Gino Park Palace Orlové: +421 42 4459 600                                        

Nádvorie Bytčianskeho zámku Bytča: +421 41 5532 486

Kostol sv. Gála Predmier (vstupné dobrovoľné)

 

Aktualizované: 11. 05. 2020
x