Program

Koncert v Kysuckom Novom Meste

Pondelok 14. 06. 2021 o 18.00

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie Kysucké Nové Mesto

Komenského 1157, Kysucké Nové Mesto

Zobraziť na mape

Účinkujúci:

Diela:

 • Johannes Fischer

  • Chacone in F

 • Arcangelo Corelli

  (1653 – 1713)

  • Sonáta pre husle d mol, op. 5, č. 12 La Folia

 • Johann Sebastian Bach

  (1685 – 1750)

  • Allegro z Koncertu F dur, BWV 978/1

 • Johann Pachelbel

  (1653 – 1706)

  • Partita Was Gott tut, das ist wohlgetan, P 379

 • Jaroslav Svěcený

  • Chrámová fantázia pre husle sólo

 • Johann Sebastian Bach

  (1685 – 1750)

  • Adagio zo Sonáty č. 1 g mol, BWV 1001

 • Jaroslav Svěcený

  • Strings for New York

 • Johann Sebastian Bach

  (1685 – 1750)

  • Prelúdium C dur, BWV 553

 • Antonio Vivaldi

  (1678 – 1741)

  • Sonáta d mol, op. 2 č. 3, RV 14

 • Wolfgang Amadeus Mozart

  (1756 – 1791)

  • Adagio in C, KV 356

 • Franz Liszt

  (1811 – 1886)

  • Ave Verum Corpus, S. 44

 • Jules Massenet

  (1842 – 1912)

  • Thais Meditácia

Vstupné:

 • vstupné dobrovoľné
i

Chrámové prostredie vždy žičilo nielen mystickým sakrálnym

rituálom, ale aj umeniu. Počas bohoslužieb veľmi často znie hudba

– hoci aj nie je primárne liturgická. Hudba je totiž sama osebe

mimoriadne vhodným médiom pre šírenie závažných duchovných

informácii a pre vytváranie zážitku posvätnosti a ľudskej pokory

voči láske a dobru. V minulosti, v čase, kedy ešte neexistovala sieť

koncertných siení, poskytovali katedrály, chrámy, kostoly i malé

kostolíky priestor pre vznešenú umeleckú produkciu. Najmä

hudba 17. a 18. storočia je pre tento účel veľmi vhodná a jej účinok

neopísateľný (Bach, Corelli, Pachelbel, Vivaldi, Mozart). Pozitívne

vibrácie ducha spôsobí v chrámovom prostredí aj hudba romantikov

Liszta a Masseneta, ale aj inšpiratívna tvorba súčasníka Jaroslava

Svěceného.

x