Festivalový výbor

ČESTNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR

 

 

 

Igor VALENTOVIČ, riaditeľ Hudobného centra Bratislava

Erika JURINOVÁ, predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja

Milan LIPKAprimátor mesta Rajec

Marián MIHALDA, primátor mesta Kysucké Nové Mesto

Karol JANAS, primátor mesta Považská Bystrica

Miroslav MINÁRČIK, primátor mesta Bytča

Peter FIABÁNE, primátor mesta Žilina

Peter MOZOLÍK, starosta obce Kotešová

Milan GURA, primátor mesta Čadca

Jozef MARTINČEK, starosta obce Gbeľany

 

 

 

PRÍPRAVNÝ FESTIVALOVÝ VÝBOR

 

 

 

Slávka FERENCOVÁ, manažérka festivalu, Hudobné centrum

Gustáv BELÁČEK, predseda občianskeho združenia Cultura Nostra

Martin HROMADA, riaditeľ odboru kultúry Žilinského samosprávneho kraja

Peter HLUZÁK, dekan farského úradu Rajec

Juraj ČIERŇAVA, riaditeľ Mestského kultúrno-športového strediska
Kysucké Nové Mesto

Andrej TÝLEŠ, vicedekan farnosti Kysucké Nové Mesto

Vladislava Popelnitskaya TVAURIriaditeľka Hotel Gino Park Palace Orlové

Zdenka SVRČKOVÁreferát kultúry Mesta Bytča

Róbert KRAJČÍK, dekan farnosti Žilina-Trnové

Katarína ŠULGANOVÁoddelenie kultúry, mládeže a športu Mesta Čadca

Peter JANÍČEK, riaditeľ Château Gbeľany

 

x