Konkurz do Slovenského mládežníckeho orchestra pre sláčikové nástroje – dodatočný termín

Foto: Konkurz do Slovenského mládežníckeho orchestra pre sláčikové nástroje – dodatočný termín

Hudobné centrum pozýva študentov konzervatórií a hudobných akadémií – hráčov na husliach, viole a violončele vo veku 16 – 26 rokov – na konkurzy do Slovenského mládežníckeho orchestra.

Termín a miesto:

17. 4. 2023
Konzervatórium v Bratislave, Tolstého 11

Čas konkurzu bude ešte spresnený.

Podmienky:
1. krátka prednesová skladba podľa vlastného výberu (pri skladbe s klavírnym sprievodom si korepetítora zabezpečuje uchádzač)
2. úryvky z vybraných orchestrálnych partov (huslisti si v prípade záujmu o post koncertného majstra pripravia navyše sólový part označený ako husle – KM)

Prihláška 

Orchestrálne party:

husle

husle – KM

viola

violončelo

Vyplnenú prihlášku zašlite elektronicky na e-mailovú adresu smo@hc.sk.

 

Čo vás v Slovenskom mládežníckom orchestri čaká?
• dôsledné umelecké naštudovanie orchestrálneho repertoáru
• zaujímaví domáci a zahraniční dirigenti, sólisti a lektori
• sústredenia, koncertné vystúpenia, kurzy
• možnosť účinkovania v projektoch zahraničných mládežníckych orchestrov
• a mnoho ďalších príležitostí

Na konkurz sa môžu prihlásiť slovenskí aj zahraniční študenti slovenských konzervatórií a umeleckých vysokých škôl a akadémií, ako aj slovenskí poslucháči na zahraničných umeleckých školách vo veku 16 až 26 rokov.

Aktualizované: 06. 04. 2023
x