Letné koncerty Slovenského mládežníckeho orchestra

Foto: Letné koncerty Slovenského mládežníckeho orchestra

Presne po roku sa v Košiciach 1. až 8. júla 2023 uskutoční letné sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra. Na pôde spoluorganizátorov a partnerov podujatia, Konzervatória Timonova 2 v Košiciach, Národného divadla Košice a Štátnej filharmónie Košice, mladí hudobníci naštudujú symfonický repertoár a následne ho uvedú na dvojici koncertov v Košiciach (Dom umenia, 7. júla, 19.00 h) a v Budapešti (Maďarský dom hudby, 8. júla, 19.00 h).

Na koncerte zaznie na úvod skladba Letný večer Zoltána Kodálya, ktorý ju venoval Arturovi Toscaninimu na znak vďaky, že ho oslovil na skomponovanie orchestrálneho diela po tom, ako úspešne v milánskej La Scale uviedol premiéru skladateľovho opusu Psalmus Hungaricus. Nasledovať bude Koncert pre trombón a orchester Nina Rotu, miestami pripomínajúci jeho hudbu k filmom Federica Felliniho, ktorý sa suverénne etabloval v koncertantnom repertoári pre trombón. Ako sólista sa predstaví víťaz medzinárodnej interpretačnej súťaže pre dychové nástroje Žestě Brno 2022, mladý slovenský trombonista Matúš Krpelan. Druhá polovica koncertu bude patriť Symfónii Es dur Hob. I:103 „S vírením tympanov“ Josepha Haydna, skomponovanej počas skladateľovho pobytu v Londýne (1794-1795) pre koncerty Johanna Petra Salomona, huslistu, dirigenta, ale zároveň hudobného impresária, ktorý Haydna do Londýna priviedol. Prívlastok symfónie je odvodený od výrazného tympanového sóla, ktorým celá skladba začína. Taktovku nad orchestrom prevezme grécky dirigent Dionysis Grammenos s úspešne sa rozvíjajúcou kariérou, ktorý napriek mladému veku účinkuje na popredných európskych pódiách a ktorého magazín Die Welt označil za jednu z najsľubnejších hviezd zajtrajška.

Na sústredení sa opäť stretne 55 mladých hudobníkov – študentov slovenských konzervatórií a vysokých hudobných škôl. V rámci projektov Slovenského mládežníckeho orchestra, ktorý patrí ku kľúčovým hudobnovzdelávacím aktivitám Hudobného centra, sa mimoriadny dôraz kladie na dôsledný proces hudobného naštudovania. V priebehu sústredenia hudobníci absolvujú delené skúšky pod vedením pedagógov – skúsených orchestrálnych hráčov. Skupiny huslistov a sláčikové nástroje budú viesť Michal Ďuriš (Orchestra sinfonica nazionale della RAI) a Mátyás Mézes (Štátna filharmónia Košice), skupinu viol Milan Radič (Mozarteum Orchester Salzburg), skupinu violončelistov Zuzana Ďurčeková (Štátna filharmónia Košice), skupinu kontrabasistov Juraj Valenčík (Helsinki Philharmonic Orchestra), hráči na dychových nástrojoch budú pracovať pod vedením Ronalda Šebestu (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu), tympanistovi sa bude venovať Máté Ács (Štátna filharmónia Košice) a vybrané ansámblové skúšky povedie Adrián Harvan.

Hudobné centrum ako zastrešovateľ Slovenského mládežníckeho orchestra je od mája 2017 členom Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO), ktorej poslaním je vytváranie jedinečnej platformy pre výmenu skúseností v oblasti orchestrálnej hry. Významnú súčasť spolupráce s EFNYO tvorí Európskou komisiou podporený projekt MusXchange, umožňujúci hosťovanie mladých hudobníkov v projektoch partnerských národných mládežníckych orchestrov. Súčasťou tohtoročného orchestra budú piati hudobníci, členovia Gréckeho mládežníckeho symfonického orchestra, Španielskeho národného mládežníckeho orchestra a Portugalského národného mládežníckeho orchestra.

Aktualizované: 29. 06. 2023
x