Letné koncerty Slovenského mládežníckeho orchestra

Foto: Letné koncerty Slovenského mládežníckeho orchestra

Letné sústredenie Slovenského mládežníckeho orchestra sa uskutoční v Košiciach 30. až 7. júla 2024. Na pôde spoluorganizátorov a partnerov podujatia – Konzervatória Timonova 2 v Košiciach, Národného divadla Košice a Štátnej filharmónie Košice – orchester naštuduje symfonický repertoár a sústredenie zavŕši dvojicou koncertov v Michalovciach (Mestské kultúrne stredisko, 6. júla, 16.00 h) a v Košiciach (Dom umenia, 7. júla, 19.00 h).


Dramaturgia koncertu bude pozostávať z koncertnej predohry Felixa Mendelssohna Bartholdyho Hebridy op. 26 (1830), inšpirovanej skladateľovou návštevou Škótska, ktorého uchvacujúca krása a zároveň vidiecka divokosť, ako aj burácajúce vlny nepokojného mora podnecovali v skladateľovej mysli pozoruhodné hudobné asociácie. Nasledovať bude Koncert pre violončelo a orchester č. 1 C dur, Hob. VIIb:1 (1761 – 1765) od Josepha Haydna z raných čias skladateľovho pôsobenia na dvore Esterházyovcov. Ako sólista sa predstaví mladý slovenský violončelista Juraj Škoda, poslucháč Akadémie múzických umení v Prahe a absolvent Akadémie Českej filharmónie. Druhá polovica koncertu bude patriť Symfónii č. 1 C dur op. 21 (1799/1800) Ludwiga van Beethovena venovanej barónovi Gottfriedovi van Swietenovi, ktorá v kontexte skladateľových symfónií ešte značne odzrkadľuje hudobný svet Haydna a Mozarta. Koncerty sa uskutočnia pod taktovkou gréckeho dirigenta Dionysisa Grammenosa, ktorý napriek mladému veku účinkuje na popredných európskych pódiách a magazín Die Welt ho označil za jednu z najsľubnejších hviezd zajtrajška. Aktuálne má za sebou debut s London Philharmonic Orchestra, v lete hosťuje na čele Houston Symphony Orchestra v novembri sa po prvý raz predstaví v Carnegie Hall v New Yorku.

Na sústredení sa stretne 45 mladých hudobníkov – študentov slovenských konzervatórií a vysokých hudobných škôl. V rámci projektov Slovenského mládežníckeho orchestra, ktorý sa za relatívne krátky čas svojej existencie zaradil ku kľúčovým hudobno-vzdelávacím aktivitám Hudobného centra, sa kladie mimoriadny dôraz na dôsledný proces hudobného naštudovania. V priebehu sústredenia hudobníci absolvujú najskôr delené skúšky pod vedením pedagógov – skúsených orchestrálnych hráčov. Skupiny huslistov a sláčikové nástroje budú viesť Maroš Potokár a Róbert Lenárt (Štátna filharmónia Košice), skupinu viol Milan Radič (Mozarteum Orchester Salzburg), skupinu violončelistov Zuzana Ďurčeková (Štátna filharmónia Košice), skupinu kontrabasistov Juraj Valenčík (Helsinki Philharmonic Orchestra), hráči na dychových nástrojoch budú pracovať pod vedením Ronalda Šebestu (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu) a tympanista pod vedením Miroslava Gremana (Štátna filharmónia Košice). Vybrané ansámblové skúšky povedie dirigent Marco Vlasák.

 

Slovenský mládežnícky orchester vznikol v roku 2016 z iniciatívy Hudobného centra s cieľom podporiť prípravu mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi. Jeho členmi sú študenti konzervatórií a vysokých hudobných škôl vo veku 16 až 28 rokov. Kľúčovou súčasťou projektov Slovenského mládežníckeho orchestra sú sústredenia venované intenzívnej príprave a detailnému hudobnému naštudovaniu symfonických diel, na ktorých mladí hudobníci pracujú pod vedením popredných členov renomovaných hudobných telies a skúsených, medzinárodne aktívnych dirigentov a umeleckých vedúcich (Benjamin Bayl, Jozef Horváth, Igor Karško, Martin Majkút, Maroš Potokár, Dionysis Grammenos), ako aj po boku uznávaných sólistov (Dalibor Karvay, Jakub Čižmarovič, Stanislav Masaryk, Martin Adámek, Miki Skuta a ď.). Prvý koncert Slovenského mládežníckeho orchestra s dirigentom Martinom Majkútom v Bratislave bol súčasťou projektu Capital Sounds Mládežníckeho orchestra Európskej únie (EUYO). V roku 2018 bol orchester súčasťou Orchestra Residencies Program svetoznámej huslistky Midori. V roku 2019 účinkoval o.i. pod vedením Igora Karška a so sólistom Daliborom Karvayom na medzinárodnom festivale Košická hudobná jar, s Benjaminom Baylom nahrával pre Slovenský rozhlas a po prvýkrát sa predstavil v zahraničí: koncerty v rámci cyklu Musica Orbis v Prahe a na 20. ročníku medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov Young Euro Classic v Berlíne sa stretli s mimoriadne priaznivým ohlasom. Z koncertu pod taktovkou Benjamina Bayla vo veľkej sieni Konzerthausu v Berlíne uskutočnil Nemecký rozhlas live záznam, ktorý sa prostredníctvom Európskej vysielacej únie (EBU) dostal aj do programu BBC Radio 3, kde bol Slovenský mládežnícky orchester prezentovaný ako jeden z popredných mládežníckych orchestrov sveta. V období pandémie v r. 2020 a 2021 sa aktivity SMO sústredili na komorné a menšie ansámblové projekty. Hudobné centrum ako zastrešovateľ Slovenského mládežníckeho orchestra je od mája 2017 členom Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO), ktorej poslaním je vytváranie jedinečnej platformy pre výmenu skúseností v oblasti orchestrálnej hry. Významnú súčasť spolupráce s EFNYO tvorí Európskou komisiou podporený projekt MusXchange, umožňujúci hosťovanie mladých hudobníkov v projektoch partnerských národných mládežníckych orchestrov. Na aktivitách Slovenského mládežníckeho orchestra sa tak doteraz zúčastnili hudobníci z národných mládežníckych orchestrov zo Španielska, Portugalska, Turecka, Rumunska a Rakúska a členovia Slovenského mládežníckeho orchestra boli prizvaní do projektov Wiener Jeunesse Orchester, Orchestra Giovanile Italiana, Polish Sinfonia Iuventus Orchestra, holandského Nationale Jeugdorkesten Nederland: Jong Metropole a Gréckeho mládežníckeho symfonického orchestra.

Aktualizované: 04. 06. 2024
x