MEDZINÁRODNÉ KURZY KOMORNEJ HUDBY 2020

Foto: MEDZINÁRODNÉ KURZY KOMORNEJ HUDBY  2020

4. - 8. júl 2020 / Slovenský rozhlas / Bratislava

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s pandémiou upravili Konvergencie a Slovenský mládežnícky orchester svoj letný program a po dvoch rokoch sa opäť spájajú, aby sa počas piatich dní v koncertných štúdiách RTVS intenzívne venovali podpore profesionálneho rozvoja mladých hudobníkov. Súčasťou programu interpretačných kurzov budú individuálne hodiny, účinkovanie v rôznych komorných súboroch, špeciálne odborné semináre i záverečný koncert.

 

Dôsledky opatrení pandémie Covid-19 výrazne zasiahli aj do tohtoročných plánov Slovenského mládežníckeho orchestra (SMO). V máji mal sláčikový orchester SMO spolupracovať s Operným štúdiom Slovenského národného divadla na naštudovaní opery H. Purcella Dido a Aeneas, na prvé dva júlové týždne bolo plánované sústredenie celého orchestra a koncertné vystúpenia (o.i. s premiérou diela Vladislava Šarišského vytvoreného na objednávku SMO) na festivale Viva Musica! i v rámci zahraničného turné reprezentácie v mestách Rumunska (Bukurešť, Sinaia).

 

Ohlásenie interpretačných kurzov so zameraním na komornú hudbu začiatkom júna sa stretlo s mimoriadnou odozvou.K aktívnej účasti sa v priebehu krátkeho času prihlásilo 50 mladých hudobníkov, z toho 37 členov Slovenského mládežníckeho orchestra. Účastníci kurzov získajú príležitosť pracovať pod vedením skúsených pedagógov na svojom sólovom repertoári a orchestrálnych partoch a budú tiež začlenení do bohatého programu komornej hudby (v rámci kurzov vznikne vyše 20 komorných súborov rôzneho obsadenia od 2 do 6 hudobníkov). Študijný repertoár interpretačných kurzov reflektuje tohtoročné 250. výročie narodenia Ludwiga van Beethovena, jeho súčasťou sa však stanú aj diela viacerých slovenských skladateľov (J. Sixta, I. Dibák, E. Suchoň). Dramaturgickou špecialitou bude naštudovanie a koncertné uvedenie prvých častí zo Symfónií č. 101 a č. 104 Josepha Haydna v dobovej úprave od J. P. Salomona pre flautu, sláčikové kvarteto a klavír pod vedením Benjamina Bayla, s ktorým Slovenský mládežnícky orchester pravidelne spolupracuje od r. 2017.

Záverečný koncert Medzinárodných kurzov komornej hudby sa uskutoční v stredu 8. júla o 18:00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave.

Lektori Medzinárodných kurzov komornej hudby 2020:

Ronald Šebesta

Rastislav Suchan

Benjamin Bayl

Alena Hučková

Nora Skuta

Peter Valentovič

Igor Karško

Juraj Tomka

Martin Ruman

Jozef Lupták

 

 

SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY ORCHESTER vznikol v r. 2017 z iniciatívy Hudobného centra s cieľom podporiť prípravu mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkovo pozdvihnúť úroveň slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka príležitosť študentom a mladým umelcom nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti hudobnej interpretácie, práce s dirigentom či sólovými hráčmi. Od svojho vzniku orchester pracoval pod dirigentským a umeleckým vedením renomovaných hudobníkov (Martin Majkút, Benjamin Bayl, Jozef Horváth, Igor Karško) a spolupracoval s vynikajúcimi sólistami (Dalibor Karvay, Jakub Čižmarovič, Stanislav Masaryk, Martin Adámek, Miki Skuta). Slovenský mládežnícky orchester tvorí v súčasnosti viac než 100 mladých hudobníkov, študentov konzervatórií a hudobných akadémií, ktorí úspešne absolvovali konkurz. Od mája r. 2017 je Slovenský mládežnícky orchester súčasťou Európskej federácie národných mládežníckych orchestrov (EFNYO). Po početných koncertoch na festivaloch na Slovensku (o.i. Allegretto, Košická hudobná jar, music festival Piešťany) vystúpil Slovenský mládežnícky orchester v r. 2019 po prvý raz v zahraničí: v rámci koncertného cyklu Musica Orbis v Prahe a na 20. ročníku medzinárodného festivalu mládežníckych orchestrov Young Euro Classic vo Veľkej sále Konzerthausu v Berlíne.

 

Medzinárodné kurzy komornej hudby a interpretačné kurzy organizujú KONVERGENCIE pravidelne od roku 2014 so zámerom pomôcť hudobnému vzdelávaniu na Slovensku. V r. 2014 — 2019 Konvergencie pripravili viac ako 36 majstrovských tried v spolupráci s VŠMU, konzervatóriami v Bratislave aj v Košiciach, okrem toho zrealizovali niekoľkodňové interpretačné kurzy v Bánovciach (v spolupráci so ZUŠ D. Kardoša) a v Liptovskom Hrádku. Kurzy komornej hudby sú   vzdelávacím formátom, ktorého cieľom je podporiť a inšpirovať mladých hudobníkov prostredníctvom priamej spolupráce s renomovaými hudobníkmi na štúdiu komorných diel domácich i zahraničných autorov. ť. Pravidelne sa uskutočňujú v Hudobnom pavilóne Pedagogickej fakulty UKF v Nitre, čo tento rok vzhľadom na pandémiu nebolo možné. Podujatie sa stretáva s vynikajúcou odozvou študentov i lektorov. O. z. Konvergencie umožnilo slovenským študentom pracovať s výnimočnými zahraničnými umelcami ako I. van Keulen, D. Rowland, R. Cohen, M. Lethiec, A. Mayer, V. Mendelssohn, A. Serdar, Sh. Hata, J. Potter, R. Basso a ď. Na kurzoch sa pravidelne ako lektori zúčastňujú renomovaní slovenskí umelci (I. Karško, M. Paľa, B. Lenko, J. Tomka, M. Ruman, J. Lupták, M. Valent a ď.) Pravidelnou súčasťou sú aj odborné prednášky a semináre.

 

ORGANIZÁTORI

Hudobné centrum & Konvergencie o.z.

 

PARTNERI

RTVS, Rádio Devín

KURZY PODPORILI

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Podujatie verejných zdrojov podporil Fond na Podporu umenia.

Aktualizované: 03. 07. 2020
x