Operné štúdio SND – príležitosť pre mladých umelcov

Foto: Operné štúdio SND – príležitosť pre mladých umelcov

Nasledujúcu jubilejnú sezónu Opery SND obohatí Operné štúdio SND – projekt s ambíciou ponúknuť mladým umelcom profesionálny rast priamo na pôde SND vo vzájomnej tvorivej spolupráci s poprednými osobnosťami a vytvoriť tak umeleckú platformu pre začínajúcich umelcov a pre mnohých prirodzený prechod z umeleckých škôl do profesionálneho divadelného prostredia.

Koncept Operného štúdia SND je založený na rozvoji umeleckej osobnosti mladých talentov, realizácii projektov v profesionálnom divadle s odborným vedením, na formovaní umeleckých daností, na praxi a práci na konkrétnych operných tituloch. Súčasťou budú pravidelné kreatívne dielne zamerané na detailnú prácu na spevácko-interpretačných schopnostiach, herecko-pohybových zručnostiach a výrazových prostriedkoch interpretov.

Projekt je určený pre mladých spevákov, režisérov i hudobných skladateľov vo veku 20 až 35 rokov. Prihlásiť sa môžu študenti, ktorí končia štúdium na stredných i vysokých školách umeleckého zamerania.

V zmysle naplnenia idey podporovania mladých umelcov oslovila Opera SND na spoluprácu pri realizácii Operného štúdia SND Hudobné centrum ako organizátora Slovenského mládežníckeho orchestra, ktorý tak získa príležitosť aktívne sa podieľať na príprave a uvedení operných titulov v autentickom divadelnom prostredí.

Výber operných spevákov sa uskutoční 8. júna a 1. júla. Odborná komisia vyberie ôsmich uchádzačov, ktorí sa od septembra stanú na jednu divadelnú sezónu členmi Operného štúdia SND. Každý mesiac absolvujú kreatívne dielne pod vedením významných osobností dramatického, operného i tanečného umenia a výsledkom bude galakoncert a naštudovanie operného diela.

Ako prvý titul uvedie Operné štúdio SND barokovú operu Henryho Purcella Dido a Aeneas a k storočnici SND dielo slovenského skladateľa Jozefa Grešáka Zuzanka Hraškovie inšpirované literárnou predlohou P. O. Hviezdoslava. 

 

Uzávierka prihlášok: 7. júna 2019

Na stiahnutie
Všeobecné podmienky
Prihláška

Viac o Opernom štúdiu SND

Aktualizované: 11. 05. 2020
x