Foto: Pozvánka na koncert v Nitre

Pozvánka na koncert v Nitre

Slovenský mládežnícky orchester

|

09. 07. 2018

Srdečne Vás pozývame na koncert

Slovenského mládežníckeho orchestra

dňa 12. júla 2018 o 18.00 hod.

v Župnom dome, Nitra.

 

Účinkujúci:

Slovenský mládežnícky orchester

Benjamin Bayl, dirigent (Austrália/Holandsko)

Martin Adámek, klarinet

 

Program:

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1847): Hebridy op. 26, koncertná predohra

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791): Koncert pre klarinet a orchester A dur KV 622

***

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Symfónia č. 2 D dur op. 36


„Projekt unikátnym spôsobom spojil študentov konzervatórií a hudobných akadémií z viacerých regiónov Slovenska, ktorí by inak pravdepodobne nemali príležitosť spoznať sa a pracovať na spoločnom diele,“ uviedol redaktor časopisu Hudobný život Robert Kolář v minuloročnom letnom dvojčísle. Slovenský mládežnícky orchester (SMO) vznikol v roku 2016 z iniciatívy Hudobného centra v nadväznosti na niekdajšiu Hudobnú mládež Slovenska. Cieľom projektu je podporovanie prípravy mladej generácie hudobníkov na pôsobenie v profesionálnej praxi, ako aj celkové pozdvihnutie úrovne slovenského mládežníckeho interpretačného umenia. Orchester ponúka príležitosť študentom a mladým umelcom nadobudnúť prostredníctvom štýlovo rôznorodej dramaturgie cenné skúsenosti v oblasti orchestrálnej, ale tiež komornej hry, práce s dirigentom či sólovými hráčmi. Aktivity orchestra sa uskutočňujú v spolupráci s poprednými dirigentmi, sólistami a skúsenými hudobníkmi pôsobiacimi v symfonických orchestroch. Základ SMO tvorí viac než 60 hudobníkov vo veku 16 až 28 rokov, ktorí v roku 2017 úspešne absolvovali konkurzy na pôde štátnych konzervatórií v Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach a Bratislave. Od mája 2017 je SMO členom Európskej federácie mládežníckych orchestrov (EFNYO).

Vstup voľný

 

Letné sústredenie a koncerty Slovenského mládežníckeho orchestra sú súčasťou medzinárodného projektu MusXchange 2018-2020, ktorého koordinátorom je Európska federácia národných mládežníckych orchestrov (EFNYO).

 

 

x