Foto: Nové publikácie z Edície detského zborového spevu

Nové publikácie z Edície detského zborového spevu

Aktuality

|

14. 08. 2022

Edíciu detského zborového spevu obohatili dve novinky zamerané na ľudové piesne z tvorby slovenských skladateľov Mikuláša Moyzesa a Štefana Németha-Šamorínskeho.

 

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ PIESNE

Mikuláš Moyzes

 

Slovenská ľudová pieseň sa stala predmetom pozornosti Mikuláša Moyzesa už v dobách, keď putoval po mnohých miestach rakúsko-uhorskej monarchie. Svoje umenie dal spočiatku zväčša do služieb katolíckej cirkvi. Pedagogická práca ho však po vzniku Československej republiky priviedla k modernejšiemu pohľadu na možné funkcie umenia. Hudobné umenie v spojení s pedagogickým učením malo napomôcť formovať osobnosť mladého človeka. Ľudová pieseň sa v tomto zornom uhle stáva predmetom zborových úprav skladateľa. Publikácia obsahuje 32 slovenských ľudových piesní. 

 

KYTICA ĽUDOVÝCH PIESNÍ

Štefan Németh-Šamorínsky

 

Veľká časť tvorby organistu, dirigenta, komorného hráča, skladateľa a pedagóga Štefana Németha-Šamorínskeho je venovaná deťom, zborovým telesám a folklórnym súborom. K tejto tvorbe ho inšpirovala najmä slovenská ľudová pieseň a skladateľské zjavy Bélu Bartóka a Zoltána Kodálya. Zbierka Népdalcsokor (Kytica ľudových piesní) prináša 11 dvojhlasných a trojhlasných detských zborov v maďarskom jazyku.

x