Foto: Mikuláš Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 G dur už v predaji

Mikuláš Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 G dur už v predaji

Aktuality

|

25. 08. 2022

Dávame vám do pozornosti novinku v našom e-shope - Sláčikové kvarteto č. 4 G dur Mikuláša Moyzesa vydané pri príležitosti 150. výročia narodenia autora.

Sláčikové kverteto č. 4 G dur | Komorná tvorba | Noty | Hudobne Centrum (hc.sk)

Mikuláš Moyzes (1872 - 1944) pôsobil ako organista a učiteľ v maďarskom Jágri, Veľkom Varadíne a Čurgove. Po návrate na Slovensko pôsobil na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom a po získaní štátnej aprobácie Maďarskej kráľovskej akadémie v Budapešti u Zoltána Kodálya bol profesorom hudby a spevu na dievčenskom učiteľskom ústave v Prešove.

Komponovaniu sa venoval vo všetkých svojich pôsobiskách. Inšpirovaný ideami Bartóka a Kodálya začal tvoriť koncept hudobnej výchovy vychádzajúcej z ľudovej piesne. Vytvoril viacero učebníc a množstvo úprav ľudových piesní pre klavír, pre hlas a klavír i pre rôzne zborové telesá.

Mikuláš Moyzes je (po Jánovi Levoslavovi Bellovi) tvorcom druhého slovenského korpusu komorných kompozícií pre sláčikové kvarteto. 

Sláčikové kvarteto č. 4 G dur pochádza z roku 1943. Aj tento štvorčasťový cyklus obsahuje ľudovú pieseň pochádzajúcu z 1. zväzku Slovenských spevov; je to pieseň Zasial som žitko, nebudem ho žať, umiestnená v záverečnom úseku 1. časti. 

(Úryvok z textu Vladimíra Godára z publikácie Mikuláš Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 4 G dur, vydanej Hudobným centrom v roku 2022.)

x