Foto: Septembrové nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Septembrové nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Aktuality

|

06. 09. 2022

Srdečne Vás pozývame do Mirbachovho paláca na koncerty klasickej hudby z cyklu nedeľných matiné. V septembri sme pre Vás pripravili 2 zaujímavé programy.

11. septembra to budú diela W. A. Mozarta, D. Šostakoviča, J. F. Mazasa a i. v podaní huslistiek Jany Macíkovej, Aleny Hermanovej (AETERNUM DUO) a klaviristky Márie Heinzovej

Husľové DUO AETERNA tvoria Alena Hermanová a Jana Macíková, absolventky VŠMU v Bratislave v triede prof. Františka Novotného. Duo Aeterna bolo založené v roku 2012 na pôde Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Počas štúdia na konzervatóriu sa členky telesa spoločne zúčastňovali súťaží a interpretačných kurzov na Slovensku i v zahraničí. Ich rozsiahly repertoár, ktorý si kontinuálne rozširujú, tvoria diela od obdobia baroka až po súčasnosť. Duo Aeterna sa  venuje interpretácii diel svetovo známych autorov (G. Ph. Telemann, A. Vivaldi, W. A. Mozart, P.de Sarasate,..), skladbám originálne komponovaných pre husľové duo menej známych autorov, ako aj autorov diel iných hudobných žánrov (napr. J. F. Mazas, J. Ježek, D.Milhaud).

Mária Heinzová Študovala na konzervatóriu v Žiline, po maturite pokračovala v štúdiu klavírnej hry na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.  Absolvovala v triede prof. Idy Černeckej, u ktorej úspešne ukončila aj štúdium umeleckej ašpirantúry. Pôsobí ako docentka klavírnej hry na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. Vo svojom umeleckom zameraní sa sústreďuje najmä na oblasť klavírnej komornej hry a klavírnej spolupráce, venuje sa však aj sólistickej činnosti. Viac než 30-ročnou  prácou pedagóga v oblasti klavírnej komornej hry získala obsiahly repertoár a bohaté skúsenosti, ktoré uplatňuje vo svojej koncertnej činnosti. Nahrávala v Slovenskom rozhlase, v Slovenskej televízii, koncertne vystúpila na domácich i zahraničných pódiách. Viackrát bola prizvaná k spolupráci na medzinárodných interpretačných kurzoch. V premiére uviedla skladby viacerých súčasných slovenských autorov.Účinkovala na festivaloch Bratislavské hudobné slávnosti, Prehliadka mladých koncertných umelcov, Nová slovenská hudba, Orfeus, Hudba na hrade, Komorné večery vo Dvorane, Trenčianska hudobná jar/jeseň, Kubínska hudobná jeseň a ďalších. Toho času vykonáva funkciu rektorky Vysokej školy múzických umení.

***

25. septembra sa môžete tešiť na klavírne diela velikánov L. van Beethovena, R. Schumanna, Leoša Janáčka a C. Debussyho v podaní mladého Pavla Praženicu, ktorý okrem iných ocenení získal v roku 2021 Cenu publika na 30. ročníku festivalu klasickej hudby Allegretto Žilina.

Pavol sa venuje hre na klavír od piatich rokov veku. V júni tohto roku ukončil štúdium   klavíru na Gymnáziu a Hudobnej škole hlavného mesta Prahy v triede prof. Libuše Tichej. Od roku 2009 sa kontinuálne vzdelával v triede talentovaných študentov na Hudobnej Akadémii múzických umení v Prahe pod vedením prof. Aleny Vlasákovej. Externe formou konzultačných hodín spolupracuje s prof. Ivanom Gajanom. Súčasne sa od roku 2015 venuje sólovému spevu v triede prof. Jaroslava Mrázka. Aktuálne je prijatý a začína študovať sólový klavír na Hudobnej Akadémii múzických umení v Prahe v triede významného klavírneho virtuóza prof. Iva Kahánka.   

Pavol je úspešný klavirista so širokým repertoárom od obdobia baroka po hudbu 21. storočia. Jeho hra vyniká technickou dokonalosťou, vrúcnym osobitým prejavom a zmyslom pre detail. Už od útleho detstva sa zúčastňoval klavírnych súťaží v Českej Republike, na Slovensku, v Nemecku, Veľkej Británii, Taliansku, Francúzsku, Rakúsku, Poľsku a Holandsku, na ktorých dosiahol skvelé výsledky a opakovane získal titul laureáta.

Medzi jeho výrazné úspechy patrí víťazstvo na súťaži Pro Bohemia v Ostrave v roku 2013, víťazstvo na medzinárodnom klavírnom festivale v poľských Glubczyciach v roku 2013, titul víťaza na súťaži Klavírna Orava a titul absolútneho víťaza v súťaži Prague Junior Note za účasti 111 účastníkov v roku 2015. Ďalej Pavol v roku 2016 obsadil druhé miesto bez udelenia prvej ceny na medzinárodnej súťaži W. A. Mozarta v Ríme, na medzinárodnej súťaži FLAME v Paríži a na medzinárodnej súťaži “Young Pianist of the North” v Newcastli, alebo v tom istom roku zvíťazil na medzinárodnej súťaži Virtuosi Musica di Pianoforte v Ústí nad Labem. V roku 2017 sa stal víťazom ústredného kola súťaže ZUŠ ČR a súčasne obsadil druhé miesto na medzinárodnej súťaži Petra Toperczera v Košiciach, ďalej získal titul víťaza a najlepšieho účastníka na 13. ročníku súťažnej prehliadky Mladý klavír Pražského konzervatória. V roku 2018 zvíťazil a súčasne obdržal cenu pre najlepšieho slovenského účastníka na medzinárodnej súťaži Piano Talents for Europe v Dolnom Kubíne a obsadil tretie miesto na prestížnej medzinárodnej súťaži v Enschede v Holandsku. V roku 2019 získal druhé miesto na medzinárodnej súťaži v Broumove v Českej republike a stal sa absolútnym víťazom celoštátnej súťaže Konzervatórií a Hudobných Gymnázií Českej republiky. Pavol je taktiež držiteľom Ceny publika a zároveň aj Ceny primátora mesta Žilina pre najmladšieho účastníka festivalu Allegretto Žilina 2021. 

Pavol absolvoval viaceré majstrovské kurzy pod vedením renomovaných klaviristov. Je absolventom majstrovského kurzu na VŠMU v Bratislave pod vedením doc. Františka Perglera a prof. Gábora Echardta, na „International Music and Dance Academy Domaine Forget“, v Saint-Irénée v Kanade pod vedením prof. Shaia Wosnera, prof. Mari Kodama či prof. Benedetta Lupa. Absolvoval medzinárodné letné kurzy Pražského konzervatória pod vedením prof. Martina Kasíka, prof. Milana Langera a prof. Avedisa Kouyoumdjiana, ďalej majstrovský kurz „Järna Festival Academy“ vo Švédsku pod vedením prof. Petera Friis Johanssona, prof. Tima Hortona a prof. Yuvala Gotlibovicha, majstrovské kurzy v Českej republike a Slovinsku pod vedením takých významných interpretov ako sú prof. Ivo Kahánek, prof. Boris Giltburg, prof. Lukáš Vondráček, alebo prof. Epifaneo Comis.   

Pavol usporiadal mnoho recitálov doma i v zahraničí, okrem iných sólový recitál na pôde Veľvyslanectva Českej Republiky v Jeruzaleme a v Berlíne, v múzeu Bedřicha Smetanu v Prahe, v sále Pražskej Chodovskej tvrdzi, v Átriu na Pražskom Žižkove, v kultúrnom centre Stanica v Žiline, v Dome umenia Fatra v Žiline, ako pozvaný interpret v Kultúrnych centrách v Deventeri a Enschede v Holandsku a v tureckom Afyone, či v Historickej sále Východoslovenskej galérie v Košiciach.       

Ako sólista vystupoval so Symfonický orchestrom Prahy 8, Československým komorným orchestrom Praha, Štátnym komorným orchestrom Žilina. So Symfonickým orchestrom hl.  mesta Prahy FOK a Orchestrom Národného divadla Praha opakovane vystupoval v sídle Českej filharmónie v Rudolfíne, ďalej spolupracoval s Komorným orchestrom Czech Virtuosi a Janáčkovou filharmóniou Ostrava pod vedením renomovaných dirigentov Simona Chalka, Thomasa Le Duc-Moreau, Jana Kučeru, Václava Blahunka a Mikhaila Gertsa. 

Okrem sólového hrania sa venuje aj hudbe komornej, spolupracuje s mnohými interpretmi, predovšetkým s Natáliou Toperczerovou a Davidom Pěruškom ako súčasť klavírneho tria. V rámci súťaže Concertino di Praga sa s týmto telesom prebojoval do finále súťaže organizovanej pod patronátom festivalu Dvořákova Praha. V roku 2018 roku získal cenu za klavírnu spoluprácu na medzinárodnej speváckej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline. Pavol mnohokrát interpretoval skladby v sále Martinů na HAMU, bol pozvaný ako hosť na koncerty Kühnovho detského zboru včítane turné v Španielsku, pravidelne sólovo hral na koncertoch organizovaných Gymnáziom a Hudobnou školou hlavného mesta Prahy, Pražským konzervatóriom a Hudobnou akadémiou múzických umení v Prahe.  

***

Cyklus nedeľných matiné prebieha od začiatku septembra do konca júna so začiatkom vždy o 10.30 h.

Predaj vstupeniek
utorok – sobota od 11:00 do 18:00 hod a 30 minút pred koncertom.
pokladnica Mirbachovho paláca, Františkánske námestie 11, Bratislava

MIRBACHOV PALÁC

Rezervácia vstupeniek
vstupenky si môžete rezervovať v deň koncertu od 9.00 hod. 
tel.: +421 2 5443 1556

 

Koncerty realizuje Hudobné centrum v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy.

Viac informácií o projekte: Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy | Hudobne Centrum (hc.sk)

 

x