Foto: Drevené dychové nástroje v Hudobnej triede

Drevené dychové nástroje v Hudobnej triede

Hudobná trieda

|

11. 01. 2023

V rámci série edukačných videí  o hudobných nástrojoch symfonického orchestra HUDOBNÁ TRIEDA sú už zverejnené všetky štyri diely venované dreveným dychovým nástrojom - flaute, hoboju, klarinetu a fagotu.

S moderátorom Tobiášom Jaurom sa rozprávajú o týchto hudobných nástrojoch a príhodách zo života hráča v symfonickom orchestri rozprávajú naši poprední umelci:

Veronika Vitázková Simonsen, ktorá pôsobí vo viacerých orchestroch a komorných telesách, hrá nie len na priečnu flautu ale aj na rôzne ľudové dychové nástroje a venuje sa napríklad aj nahrávaniu filmovej hudby.

Matúš Veľas, v súčasnosti prvý hobojista Slovenskej filharmónii, účinkujúci aj ako sólista s rôznymi orchestrami a člen rôznych komorných zoskupení.

Ronald Šebesta, ktorý sa okrem pôsobenia ako klarinetista v niekoľkých orchestroch venuje aj historicky poučenej interpretácii na dobovom basetovom rohu.

Peter Kajan, prvý fagotista Slovenskej filharmónie, člen rozličných hudobných zoskupení a sólista.

Súčasťou každého dielu projektu HUDOBNEJ TRIEDY je 14-15 minútový FILM, v ktorom sú mladým divákom formou veselých, neformálnych rozhovorov predstavené jednotlivé hudobné nástroje v prostredí rozprávkovej Hudobnej triedy a interaktívny 4-stranový METODICKÝ LIST, ktorý je výbornou doplňujúcou učebnou pomôckou - okrem stručne, prehľadne a zaujímavo zhrnutých najdôležitejších informácií z videa, obsahuje aj internetové prepojenia na množstvo ukážok (youtube), v ktorých deti vidia a počujú zvuk prezentovaného hudobného nástroja, ale i prácu celého symfonického orchestra.

Drevené dychové nástroje | Hudobna Trieda | Hudobne Centrum (hc.sk)

Projekt Hudobná trieda je voľne dostupný na YouTube a na sociálnych sieťach projektu:

Hudobná trieda | Facebook 
Hudobná trieda • Fotky a videá na Instagrame

 
x