Foto: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

|

27. 02. 2023

Hudobné centrum vyhlasuje 25. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského. Súťaž, ktorej poslaním je vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia sa uskutoční 15. – 21. októbra 2023 v Divadle Jána Palárika v Trnave.

Hlavným cieľom súťaže je podpora mladých spevákov, podnecovanie ich umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského a výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže. 

Najvýznamnejšia slovenská spevácka súťaž nesie názov po Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskom, ktorého meno rezonuje v odbornej i laickej verejnosti predovšetkým v polohe tvorcu umelej a duchovnej piesne, upravovateľa ľudovej piesne a autora sakrálnych vokálno-inštrumentálnych kompozícií. Schneider-Trnavský bol však i významným spolutvorcom hudobno-vzdelávacích inštitúcií profesionálnej hudobnej kultúry.

3-kolová súťaž bude prebiehať počas šiestich dní v dvoch kategóriách, ktoré sú stanovené na základe náročnosti predvedeného repertoáru. Predsedníčkou medzinárodnej poroty je popredná interpretka a pedagogička vokálneho umenia Eva Blahová. Ďalšími členmi poroty sú: Gabriela Beňačková (Česká republika), Wiktor Bockman (Švajčiarsko), Daniel Čapkovič (Slovensko), Peter Dvorský (Slovensko), Ariane Hollaender-Calix (Rakúsko), Guy Montavon (Nemecko), Tadeusz Pszonka (Poľsko) a Martina Zadro (Chorvátsko). 

Pre troch najúspešnejších účastníkov v každej kategórii súťaže sú pripravené atraktívne finančné ceny. Udeľovať sa bude taktiež niekoľko mimoriadnych cien ako napríklad Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja pre talent do 21 rokov,  Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu, Cena Márie Kišoňovej-Hubovej za najlepšiu interpretáciu piesne Ružičky a ďalšie.

Záujemcovia o prihlásenie do súťaže nájdu všetky potrebné informácie na webstránke podujatia:

https://hc.sk/medzinarodna-spevacka-sutaz-mikulasa-schneidera-trnavskeho/podmienky-sutaze

Uzávierka prihlášok je 15. 7. 2023.

Víťazi 24. ročníka súťaže

x