24. ročník speváckej súťaže pozná svojich víťazov!

Foto: 24. ročník speváckej súťaže pozná svojich víťazov!

24. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského pozná svojich víťazov. Do finále sa prebojovali mladí speváci zo siedmich krajín – Slovenská republika, Chorvátsko, Rusko, Poľsko, Ukrajina, Kanada a Česká republika.

Súťaž bola uzatvorená slávnostným odovzdávaním cien a koncertom víťazov. Okrem hlavných cien udeľovaných v dvoch kategóriách boli udelené aj ďalšie mimoriadne ceny.

HLAVNÉ CENY / MAIN PRIZES

I. kategória / 1st category

ŽENY / WOMEN

1. cena / 1st prize - neudelená / not awarded
2. cena / 2nd prize - Ekaterina KROVATYEVA (Rusko / Russia), Margarita ZHIGALKINA (Rusko / Russia)
3. cena / 3rd prize - Natalia PŁONKA (Poľsko / Poland)

MUŽI / MEN

1. cena / 1st prize - Davor NEKJAK (Macedónsko / Macedonia)
2. cena / 2nd prize - Stanisław NAPIERAŁA (Poľsko / Poland)
3. cena / 3rd prize - Grzegorz RUBACHA (Poľsko / Poland)

II. kategória / 2nd category

ŽENY / WOMEN

1. cena / 1st prize - Darija AUGUŠTAN (Chorvátsko / Croatia)
2. cena / 2nd prize - Kamila DUTKOWSKA (Poľsko / Poland)
3. cena / 3rd prize - Zoya PETROVA (Poľsko / Poland)

MUŽI / MEN

1. cena / 1st prize - neudelená / not awarded
2. cena / 2nd prize - Robin ČERVÍNEK (Česká republika / Czech Republic), Franko KLISOVIĆ (Chorvátsko / Croatia)
3. cena / 3rd prize - Martin MORHÁČ (Slovenská Republika / Slovak Republic), Tomáš DZIWISZ (Poľsko / Poland)

MIMORIADNE CENY / SPECIAL PRIZES

Cena primátora Mesta Trnava pre talent do 21 rokov /
City of Trnava Mayor Award for a young talent up to 21 years

Nina KRÍŽOVÁ (Slovensko / Slovak Republic)

Cena Mesta Trnava za najlepšiu klavírnu spoluprácu /
City of Trnava Award for the best piano collaboration

Xénia ŠULEŘ-MASKALÍKOVÁ (Slovensko / Slovak Republic)
Róbert PECHANEC (Slovensko / Slovak Republic)

Cena predsedu Trnavského samosprávneho kraja /
Chairman of the Trnava Self-governing Region Award

Darija AUGUŠTAN (Chorvátsko / Croatia)

Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu /
Dr. Janko Blaho Award for a promising tenor

Stanisław NAPIERAŁA (Poľsko / Poland)

Cena prof. Evy Blahovej za najlepšiu interpretáciu Mozartovej árie /
Prof. Eva Blahová Award for the best performance of the Mozart´s aria

Valeriia BOYCHENKO (Ukrajina / Ukraine)

Cena prof. Márie Kišonovej-Hubovej za najlepšiu interpretáciu piesne Ružičky /
Prof. Mária Kišonová-Hubová Award for the best performance of the song Ružičky

Franko KLISOVIĆ (Chorvátsko / Croatia)

Cena Hudobného fondu /
Music Fund Award

Martin MORHÁČ (Slovensko / Slovak Republic)

Cena Spoločnosti Mikuláša Schneidera-Trnavského za najlepšiu interpretáciu piesne Mikuláša Schneidera-Trnavského /
Award of the Mikuláš Schneider-Trnavský Society for the best performance of Mikuláš Schneider-Trnavský´s song

Darija AUGUŠTAN (Chorvátsko / Croatia)

Cena Hudobného centra - Divadla Lyrichorégra 20 – Jenues Ambassadeurs Lyriques /
Music Centre Slovakia and Lyrichorégra Theatre 20 – Jenues Ambassadeurs Lyriques Prize

Martin MORHÁČ (Slovensko / Slovak Republic)

Cena Galérie MIRO / Gallery MIRO Award

Nataliia KUKHAR (Ukrajina / Ukraine)

Cena umeleckého riaditeľa festivalu Jana Kiepuru – účinkovanie na festivale v roku 2022 /
Jan Kiepura Artistic Director Award – performance at the festival in 2022

Kamila DUTKOWSKA (Poľsko / Poland), Robin ČERVÍNEK (Česká republika / Czech Republic), Martin MORHÁČ (Slovensko / Slovak Republic)

Cena operného speváka a primátora mesta Nové Zámky Otokara Kleina /
Opera singer and Mayor of the town of Nové Zámky Otokar Klein Prize

Stanisław NAPIERAŁA (Poľsko / Poland)
Aktualizované: 13. 07. 2021
x