O súťaži

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera Trnavského sa koná každý druhý rok v Trnave.

Hlavným cieľom súťaže je podpora mladých spevákov, podnecovanie ich umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského a výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže.

Súťaž prebieha v dvoch kategóriách, ktoré boli stanovené na základe náročnosti predvedeného repertoáru. Predsedníčkou medzinárodnej poroty je popredná interpretka a pedagogička vokálneho umenia Eva Blahová

Štyri súťažné dni, počas ktorých sa porote predstavia ucházači z celého sveta, uzatvára slávnostné odovzdávanie cien a koncertom víťazom. Okrem hlavných cien udeľovaných v dvoch kategóriách sú udeľované aj ďalšie mimoriadne ceny udeľované Hudobným centrom, mestom Trnava, Trnavským samosprávnym krajom a ďalšími usporiadateľmi.

 

x