Foto: Ilja ZELJENKA - seminár venovaný tvorbe a osobnosti skladateľa

Ilja ZELJENKA - seminár venovaný tvorbe a osobnosti skladateľa

Aktuality

|

20. 04. 2023

Dávame do pozornosti seminár venovaný tvorbe a osobnosti slovenského skladateľa Ilju ZELJENKU v piatok 21. 4. 2023 od 13:00 hod. v priestoroch FTF VŠMU, Svoradova 2, Bratislava.

Seminár zameraný na tvorbu a prínos osobnosti Ilju Zeljenku vo filmovej hudbe je výsledkom medziodborovej spolupráce fakúlt Vysokej školy múzických umení, Katedier filmovej a hudobnej vedy. Presah filmu a hudby otvára príležitosť k interdisciplinárnemu dialógu, ktorého súčasťou je uvažovanie nielen o samotnom koncepte filmovej hudby a jej teórie či praxe.

Ilja Zeljenka je zosobnením presahu filmu a hudby a seminár prinesie príspevky zamerané na jeho tvorbu ale aj osobný aspekt.

V rámci programu bude od 16.50 v kinosále VŠMU aj komentované pásmo nazvané Zeljenkova filmová hudba – postrehy skladateľa, počas ktorého bude ukážky z filmov komentovať hudobný skladateľ Peter Zagar. Nasledovať bude dokument Ilja (2010) režiséra Ivana Ostrochovského, ktorý zachytáva posledné obdobie Zeljenkovho života, poznačené smrteľnou chorobou.

Podujatie je súčasťou Týždňa slovenského filmu.
https://www.facebook.com/tyzdenfilmu

#tyzdenslovenskehofilmu #seminar #dokument #iljazeljenka #ivanostrochovsky #peterzagar #ftf #vsmu #sng

x