Foto: Dni starej hudby 2023 - tlačová správa

Dni starej hudby 2023 - tlačová správa

Press

|

30. 05. 2023

DNI STAREJ HUDBY 2023

Musica aeterna – 50 rokov starej hudby na Slovensku

BRATISLAVA, 2. – 16. jún 2023

Jubilejný 25. ročník Dní starej hudby začína už o niekoľko dní!

Na 25. ročníku medzinárodného festivalu Dni starej hudby, ktorý sa uskutoční v termíne od 2. do 16. júna 2023 sa predstavia bratislavskému publiku interpreti z Holandska, Talianska, Rakúska, Českej republiky a Slovenska. Poprední umelci z oblasti interpretácie starej hudbyuvedú na 6 koncertoch v nádherných priestoroch Starého Mesta ako sú Dóm sv. Martina, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Koncertná sieň Klarisky, Moyzesova sieň či Stĺpová sieň Slovenskej filharmónie zriedkavo uvádzané diela skladateľov 15. – 19. storočia.

Aktuálny ročník festivalu si pripomína 50. výročie založenia prvého slovenského profesionálneho súboru starej hudby Musica aeterna, ktorého členovia stáli aj pri zrode Centra starej hudby. Práve Centrum starej hudby zorganizovalo 1. ročník tohto festivalu v roku 1996 a do dnešných dní je spoluorganizátorom tohto významného medzinárodného podujatia. Vznik súboru Musica aeterna znamenal rozhodujúci impulz pre rozvoj starej hudby na Slovensku v nasledujúcich desaťročiach.

„Uplynulé nemusí byť stratené. Bola by škoda, keby mnohé hodnoty vytvorené v minulosti zostali nesprístupnené. A hoci je naša prítomnosť postavená na minulosti, musíme hodnoty minulosti v našej súčasnosti sprítomňovať, uchopiť i pochopiť jej zrod a obohatiť sa jej prístupmi. Pretože  minulosť nemilujeme kvôli nej samej, ale v záujme našej prítomnosti.“ Slová zakladateľa súboru Musica aeterna Jána Albrechta, ktorý zomrel nečakane štyri týždne po záverečných tónoch prvého ročníka Dní starej hudby, sú mottom 25. ročníka festivalu.

Na otváracom koncerte v piatok 2. 6. v Dóme sv. Martina vystúpi popredný holandský ansámbel Cappella Pratensis, ktorý prináša do Bratislavy hudbu znejúcu v dávnych časoch v mestskom farskom Kostole svätého Jána v ich rodnom meste 's-Hertogenbosch ale i v Kostole sv. Martina v Bratislave. V programe zaznejú liturgické skladby, ktoré spája slávenie sviatku Jána Evanjelistu, okrem iných aj skladby z Kódexu Anny Schumanovej, ktorý je unikátnou pamiatkou franko-flámskej polyfónie z územia dnešného Slovenska.

V nedeľu 4. 6. zaznie v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca program s názvom Salve Regina s dielami Johanna Josepha Fuxa, Johanna Joachima Quantza, Antonína Reichenauera, Františka Ignáca Antonína Tůmu, Giuseppe Tartiniho a Jana Dismasa Zelenkuv podaní pražského súboru Collegium Marianum.

Huslista Enrico Gatti a čembalista Guido Morini patria k najvýznamnejším interpretom v oblasti starej hudby súčasnosti. Koncertná sieň Klarisky bude v utorok 6. 6. znieť dielami talianskych majstrov raného baroka v ich jedinečnom podaní.

Chalumeau je nástroj príbuzný klarinetu, ale vizuálne podobný zobcovej flaute. Mimoriadnej popularite sa tešil v prvých desaťročiach 18. storočia. Jeho devízou bol príjemný tón a chromatický rozsah, umožňujúci plnohodnotné umelecké využitie. Lotz Trio, pomenované po významnom hudobníkovi, výrobcovi a zdokonaľovateľovi basetového rohu a klarinetu, poteší publikum v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v nedeľu 11. 6.  programom zloženým z diel Georga Philippa Telemanna, Giovanniho Battistu Bononciniho, Cisára Jozefa I., Christopha Graupnera, Antonia Caldaru a Attilia Ariostiho venovaných práve týmto zaujímavým hudobným nástrojom. Ansámbel vystúpi spoločne so súborom Musica Florea a rakúskou sopranistkou Michaelou Riener.

Jubilujúci súbor Musica aeterna pod umeleckým vedením Petra Zajíčka spolu so zborom Czech Ensemble Baroque Choir sa predstavia v pondelok 12. 6. v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie. Na koncerte zaznie prvá z francúzskych overtúr – suít z roku 1682 bratislavského rodáka Johanna Sigismunda Kussera, Chaconne / Grand Chœur „Chantons tous en ce jour“ z opery Amadis Jean-Baptista Lullyho a Te Deum H. 146 Marca Antoina Charpentiera.

Záverečný koncert 25. ročníka festivalu Dni starej hudby 2023 sa uskutoční v piatok 16. 6.Moyzesovej sieni. Ďalší a nemenej zaujímavý slovenský súbor pre starú hudbu Solamente naturali s koncertným majstrom Milošom Valentom uvedie v programe nazvanom Musica Nitriensis a v spolupráci s Vocale ensemble SoLa niektoré unikátne  diela z Diecézneho archívu v Nitre, akým je napríklad aj kompletne zachovaná omša Missa Solemnis ex D sign. 85 P. Norberta Schreiera SchP.

Záštitu nad 25. ročníkom medzinárodného hudobného festivalu Dni starej hudby prevzal primátor mesta Bratislava Matúš Vallo.

Vstupenky sú dostupné v predpredaji v sieti TICKETPORTAL, predaj vstupeniek na koncert 12. 6. zabezpečuje Slovenská filharmónia. Vstupenky si bude možné zakúpiť aj hodinu pred každým koncertom v mieste jeho konania.

Viac informácií nájdete tu:

Webstránka: Dni starej hudby | Hudobne Centrum (hc.sk)

Facebook: Days of Early Music Bratislava Dni starej hudby (facebook.com)

Instagram: @days_of_early_music_bratislava | Instagram

 

Organizátor podujatia:
Hudobné centrum, príspevková organizácia Ministerstva kultúry SR
 
Spoluusporiadateľ:
Centrum starej hudby, o.z.
 
Partneri:
Nadácia SPP
Slovenská filharmónia
Musica aeterna, o.z.
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave
NN Group Slovensko
Art hotel William
Ibis hotel Bratislav
Filozofická fakulta UK
Konzervatórium Bratislava
Nadácia Alamire
BKIS
 
Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.
 
Kontakt: Hudobné centrum, Michalská 10, 815 36 Bratislava 1, Tel.: +421 2 2047 0230, pr@hc.sk
x