• 1976 – 1

  982 Konzervatórium Žilina (husle – Bohumil Urban)

 • 1982 –

  1986 VŠMU (husle – Peter Michalica 1982 – 1983, Bohdan Warchal 1983 – 1986)

 • 1986 – 1997

  člen súboru Musica aeterna

 • 1993

  zakladateľ komorného ansámblu Solamente Naturali (dodnes primárius a umelecký vedúci)

Miloš Valent bol v rokoch 1986 – 1997 členom súboru Musica aeterna (umelecký vedúci Peter Zajíček), ktorý sa špecializuje na autentickú interpretáciu starej hudby. Na základe skúseností, ktoré v tomto súbore nadobudol, pristúpil v roku 1993 k založeniu komorného ansámblu Solamente Naturali, v ktorom dodnes pôsobí ako primárius a umelecký vedúci. Ako koncertný majster spolupracuje aj s ďalšími ansámblami podobného zamerania: Tragicomedia, Teatro lirico, Tirami Su, Fiori Musicali Bremen, Musica Florea Praha, De Nederlandse Bachvereniging Utrecht, Musicalische Compagney Berlin, Ritornello Praha. V roku 1995 sa zaslúžil o štart cyklu koncertov Musica poetica da camera v priestoroch SNG v Bratislave. Pri predvádzaní starej hudby spolupracuje s trnavským zborom Musica vocalis, so Zborom Konzervatória v Bratislave, Voci Festes, Cappella Nova Graz, Domkantorei St. Poelten. So súborom Solamente Naturali absolvoval početné vystúpenia na domácich festivaloch ako BHS, Mozartov týždeň, Košická hudobná jar, Trnavské organové dni, Trnavská hudobná jeseň, Dni starej hudby v Bratislave, Konvergencie, Medzinárodný festival sakrálnej hudby Musica sacra v Nitre i na zahraničných festivalových pódiách: Festival Musica Sacra St. Poelten (pravidelne 1999 – 2003), Vantaan Barokki Helsinki, FOK Praha (cyklus Stará hudba 2004), Trigonale (Rakúsko), Asociacion Pro Musica Murcia (Španielsko, 2004), Musica Sacra Piber (Rakúsko, 2003 – 2005), Boston Early Music Festival (2005). S inými súbormi sa tiež pravidelne prezentoval na zahraničných festivaloch starej hudby: Boston Early Music Festival, Resonanzen Wien, Holland festival oude Muziek Utrecht (Holandsko, 1993, 1994, 1999), Festivaly starej hudby vo Versailles (od roku 1989), Internationale Festtage Alter Musik Stuttgart, Vancouver early Music Festival (Canada), Tage Alter Musik in Herne (1991, 2002), Göttinger Händel Festtage, Robecco Zomerconcerten Amsterdam, Europanische Kirchen Musik – Schwabisch Gmund, Uckermarkische Musikwochen, Musikfest Bremen 1998, 1999, Händel Festpiele 1995, De Musiques sacrees Fribourg (Švajčiarsko), Festival Wiener Klassik 1991, Internazionale Barocktage Stift Melk (Rakúsko), Bach Fest Leipzig, Festival Brezice (Slovinsko), Musikfestspiele Potsdam-Sanssouci, Concentus Moraviae, Händel Festspiele Karslruhe, Festwochen der alten Musik Innsbruck a ď.

 

Spolupracoval s dirigentmi: Stephen Stubbs, Thomas Albert, Manfred Huss, Otto Kargl, Lars Ulrik Mortensen, Andrew Parrot, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Marek Štryncl, a so zbormajstrami Dušanom Billom, Branislavom Kostkom, Martinom Majkútom a ď. Ako komorný hráč vystupoval s domácimi inštrumentalistami: Jozef Lupták, vc, Ivana Pristašová, vn, Peter Spišský, vn, Juraj Kováč, vc, Juraj Struhárik, lut, Ronald Šebesta, cl, Peter Šesták, vl, Eleonóra Škutová, pf a ď. a so zahraničnými inštrumentalistami ako napr. Paul O´Dette, lut, Stephen Stubbs, lut, Erin Headley, vlg, Dagmar Valentová, vn, Alexander Weimann, cmb, Keren Bruce, vlg, Bruce Dickey, cink, Maxime Eilender, ar, Mark Gothoni, vn, Vladimír Mendelssohn, vl.

 

Ťažisko jeho súčasnej orientácie smeruje k autentickej interpretácii starej hudby najmä 17. a 18. storočia tak európskej ako domácej proveniencie. V poslednom čase sa zúčastňuje ako koncertmajster aj na projektoch hudby 19. storočia interpretovanej na dobových nástrojoch (napr. nahrávka CD: Antonín Dvořák Symfonia č. 7 a Symfonické variácie op.78, Musica Florea, dir. M. Štryncl, 2004). Podieľa sa však aj na naštudovaní, nahrávaní a premiérovaní diel súčasných slovenských skladateľov na dobových historických nástrojoch (Martin Burlas, Vladimír Godár, Peter Zagar).

 

Valent patrí medzi uznávaných lektorov hry na barokových husliach a barokovej viole v medzinárodnom kontexte. Viedol majstrovské kurzy v Prahe (1998), Malmö (Švédsko, 2000), Ženeve (Švajčiarsko, 2001), Brémach (Nemecko, 2002, 2003) a v Bostone (USA, 2005).

x