Bibliografia

 • 2020

  SEREČINOVÁ, Andrea: Hľadanie svetla ...

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 11, s. 2

 • 2020

  SEREČINOVÁ, Andrea – VALENT, Miloš – SPIŠSKÝ, Peter: Miesto pre dvoch : Ako sa žije... barokovým huslistom [rozhovor]

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 12 – 13

 • 2019

  LUKNÁROVÁ, Lucia – ŠTUBŇOVÁ, Veronika – VALENT, Miloš – HAMAR, Juraj – VRBINČÍK, Peter: Marionety z Lubeníka [rozhovor]

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 30 – 31

 • 2019

  SONDOROVÁ, Dominika – KAČMÁROVÁ, Simona: Pro musica nostra Nitriensi

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 12, s. 12 – 13

 • 2018

  GAVAČOVÁ, Jana: More Chassidic Songs B. Myers, B. Lenko, J. Lupták, M. Valent [recenzia cd]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 39

 • 2016

  GREŠOVÁ, Adriana: Jánove pašie v Trnave

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 17

 • 2015

  ŠUBA, Andrej: Jeseň so Solamente naturali

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 11, s. 4

 • 2015

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie : Pokračovanie Chasidských piesní

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 4 – 5

 • 2015

  ŠUBA, Andrej: Göttingenské variácie na Händlovu tému

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 10, s. 15 – 17

 • 2015

  ŠUBA, Andrej: Stará hudba na periférii?

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 13

 • 2015

  ŠUBA, Andrej: Collection of Anna Szirmay-Keczer [recenzia CD]

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 52

 • 2014

  GREŠOVÁ, Adriana: Reformačné slávnosti vo Veľkom evanjelickom kostole

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 21

 • 2014

  GREŠOVÁ, Adriana: Bachové kantáty so Solamente Naturali

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 14

 • 2014

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Musica Poetica da Camera

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 1 – 2, s. 14

 • 2013

  ŠUBA, Andrej: Hummel: Piano Concertos Vol. 1 [CD recenzia]

  Hudobný život , 2013, roč. XLV, č. 4, s. 35

 • 2013

  (LV): Svetová premiéra zachovaného diela : Čo je Hviezdoslav pre literatúru, to má byť Mikuláš Zmeškal pre hudbu

  Banskobystrické noviny 26.11.-2.12., 2013, roč. 22, č. 47, s. 11

 • 2012

  JAVURKOVÁ, Lucia: Poprad kultúrne ožije vďaka EduMEME

  Pravda 30.4., 2012, roč. 22, č. 100, s. 37

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Medzinárodný gitarový festival J. K. Mertza

  Hudobný život, 2012, č. 9, s. 3

 • 2012

  ŠUBA, Andrej: Viva Musica!

  Hudobný život, 2012, č. 9, s. 8

 • 2012

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Recenzie : Italian Concertos from Podolínec

  Hudobný život, 2012, č. 10, s. 36

 • 2011

  JAVŮRKOVÁ, Lucia: Huslista Miloš Valent uviedol na trh hneď dve novinky

  Pravda 1.4., 2011, roč. 21, č. 76, s. 44

 • 2011

  KREKOVIČ, Miloš – VALENT, Miloš: Hudobník vo fraku je prežitkom

  SME [príloha tv oko] 26.5., 2011, roč. 19, č. 121, s. 6 – 11

 • 2011

  JAVŮRKOVÁ, Lucia: Hrať v Carnegie Hall a dedinskom kostole je rovnaké

  Pravda 30.4., 2011, č. 99, s. 20 – 21

 • 2011

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Festival peknej hudby

  Hudobný život, 2011, č. 9, s. 10

 • 2011

  Hummel: Mathilda Von Guise

  Sme 12.1., 2011, č. 8, s. 15

 • 2011

  ŠUŠKA, Pavol: Chassidic Songs [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, č. 6, s. 36

 • 2011

  POSPIŠ, Róbert: Huslista Miloš Valent: "Mám rád uchopenie hudby cez určité inštinkty"

  in.ba, 2011, č. 5, s. 14 – 15

 • 2011

  CSERES, Jozef: V. Godár: Querela Pacis [recenzia CD]

  Hudobný život, 2011, č. 10, s. 36 – 37

 • 2010

  Chasidské piesne

  SME 25.12., 2010, roč. 18, č. 288, s. 17

 • 2010

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Johann Nepomuk Hummel: Missa solemnis (1806). Recenzia CD

  Hudobný život , 2010, č. 9, s. 36

 • 2010

  RUSÓ, Vladimír: Spravodajstvo, koncerty. (Recenzia vystúpenia)

  Hudobný život , 2010, č. 3, s. 5

 • 2010

  ŠARGOVÁ, Jana: Konvergencie v košických Kasárňach

  Hudobný život , 2010, č. 1 – 2, s. 7

 • 2010

  ŠUBA, Andrej: Hommage à Hummel. (Recenzia vystúpenia na BHS 2009)

  Hudobný život , 2010, č. 1 – 2, s. 22

 • 2009

  KUŠNIERIK, Juraj – VALENT, Miloš: Hudba je hra

  Týždeň, 2009, roč. 6, č. 25, s. 60 – 61

 • 2009

  ŠUBA, Andrej: Festival Konvergencie oslávil desiate narodeniny

  Hudobný život , 2009, č. 11 – 12, s. 8 – 9

 • 2008

  BENČOVÁ, Denisa: Festival Josepha Kaspara Mertza

  Hudobný život , 2008, č. 7, s. 5

 • 2008

  RUSÓ, Vladimír: Pestrý zborník : Solamente naturali : um. vedúci Miloš Valent [recenzia CD]

  Hudobný život , 2008, č. 3 – 4, s. 55

 • 2008

  STUBBS, Stephen: Ad: V. Rusó: recenzia na CD Pestrý zborník

  Hudobný život , 2008, č. 12, s. 3

 • 2008

  ŠUŠKA, Pavol: Konvergencie. Chasidské piesne

  Hudobný život , 2008, č. 10, s. 4

 • 2007

  SEREČINOVÁ, Andrea: Miloš Valent: Jednoducho prirodzene

  Hudobný život , 2007, č. 9, s. 6 – 8

 • 2007

  RUSÓ, Vladimír: Recenzie : Klasika : Joseph Umstatt Concerti

  Hudobný život , 2007, č. 6, s. 30

 • 2007

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Recenzie

  Hudobný život , 2007, č. 5, s. 38

 • 2007

  CSERES, Jozef: Recenzie

  Hudobný život , 2007, č. 5, s. 38 – 39

 • 2007

  HAŠKOVÁ, Katarína: (new) music at home

  Hudobný život , 2007, č. 12, s. 13

 • 2007

  ŠEBESTA, Róbert: Novodobá premiéra Wagenseilovho oratória

  Hudobný život , 2007, č. 11, s. 4

 • 2007

  PLANKOVÁ, Eva: Koncert k jubileu Bratislavského chlapčenského zboru

  Hudobný život , 2007, č. 11, s. 4

 • 2004

  ŠUBA, Andrej: Dni starej hudby 2004. 7. – 13. júna

  Hudobný život , 2004, č. 9, s. 16 – 17
  (Solamente naturali predviedli repertoár z viedenských výskumov Ladislava Kačica so zborom Chorus alea, dir. Branislav Kostka)

 • 2004

  KAČIC, Ladislav: Mozartov týždeň 2004. 8. 2

  Hudobný život , 2004, č. 3, s. 16 – 18
  (Vystúpili Solamente naturali s Domkantorei St. Pölten, dir. Otto Kargl, Miloš Valenta v Omši Carla Dittersdorfa – „husľovom koncerte“ hral sólo)

 • 2004

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Idea Konvergencií žije

  Hudobný život , 2004, č. 10, s. 16 – 17
  (V rámci „Bratislavskej noci komornej hudby“ v Klariskách vystúpili popri ďalších aj Solamente naturali)

 • 2003

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2003 opäť v Klariskách

  Hudobný život , 2003, č. 12, s. 22 – 23
  (Popri zahraničných interpretoch účinkoval s Petrom Šestákom a Eleónorou Škutovou aj Miloš Valent, Jozef Lupták a Ronald Šebesta)

 • 2003

  FALTUS, Robert: Jubilácie, lamenty, meditácie, alebo víťazstvo dobrej hudby

  Hudobný život , 2003, č. 11, s. 22 – 23
  (V rámci BHS Solamente naturali so Zborom Konzervatória v Bratislave (dir. Marek Štryncl) uviedli Godárove skladby Magnificat, premiéru Uspávanky, Mohendžodaro – TItulkovú hudbu k Šulíkovmu filmu Krajinka a Stála matka)

 • 2003

  KAČIC, Ladislav: Musica sacra v St. Pöltene

  Hudobný život , 2003, č. 10, s. 27
  (Solamente naturali s Capellou Nova Graz za drigovania Otta Kargla vystúpili na festivale cirkevnej hudby)

 • 2003

  POLÁK, Pavol: Marginálie ku Dňom starej hudby – Bratislava 19. – 26. 10. 2002

  Hudobný život , 2003, č. 1, s. 18 – 19
  (V podaní Solamente naturali Tri Concerti pre sólové husle, sláčiky a organ Josepha Umstatta)

 • 2001

  ČURILLA, Štefan: Košická hudobná jar

  Hudobný život , 2001, č. 7 – 8, s. 27 – 28
  (Na komornom koncerte v kostole sv. Trojice súbor Solamente naturali. Miloš Valent predniesol sólo v Concerte pre husle a sláčiky Georga Friedrich Händela)

 • 2001

  POLÁK, Pavol: Záver Bachovho roka. Dvakrát Magnificat

  Hudobný život , 2001, č. 3, s. 26 – 27
  (17. 12. 2000 v „historickom“ zvuku vystúpili Solamente naturali a Voci Festose s ďalšími opusmi J. S. Bacha)

 • 2000

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Prvý vydavateľský koncert, alebo mami, kúp mi noty...

  Hudobný život , 2000, č. 6, s. 22
  (Realizácia skladieb, ktoré vydali v spolupráci Scriptorium musicum a Music forum v podaní súboru Opera aperta (František Xaver Tost, Antonio Bertali, Peter Zagar, Jozef Sixta, Vladimír Godár). Miloš Valent spolu s Petrom Šestákom uviedli Duetto F. X. Tost)

 • 2000

  RUSÓ, Vladimír: Purcell v Trnave

  Hudobný život , 2000, č. 5, s. 23 – 25
  (Ako organizátor projektu pozval Valent dirigenta Stephena Stubbsa k telesu z orchestra Solamente naturali a zboru Musica vocalis so spevákmi Petra Noskaiová, Jana Pastorková, Michal Pospíšil, Jaroslav Březina)

 • 2000

  POLÁK, Pavol: Dni starej hudby. 9. – 15. 10. 2000

  Hudobný život , 2000, č. 11, s. 27 – 28
  (Solamente naturali uviedol prvýkrát na Slovensku Hudobnú obeť J. S. Bacha)

 • 2000

  KAČIC, Ladislav: Trnavské organové dni 2000

  Hudobný život , 2000, č. 10, s. 24
  (Solamente naturali + sólisti pod vedením Stephena Stubbsa na festivale)

 • 1998

  POLÁK, Pavol: Dni starej hudby ’98

  Hudobný život , 1998, č. 22, s. 5
  (So súborom Albrecht Collegium ako huslista vystúpil na festivalových podujatiach z diel Samuela Capricorna, Franza Vincenza Krommera a sláčikového kvarteta Antona Zimmermanna)

 • -1

  BURGROVÁ, Katarína: Košická hudobná jar

  Hudobný život, 2017, č. 6, s. 12 – 13

 • -1

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Ars Organi Nitra 2017

  Hudobný život, 2017, č. 6, s. 14

x