• 1969 - 1971

  Gymnázium Trenčín

 • 1971 - 1977

  Konzervatórium v Bratislave (husle - Gréta Hrdá)

 • 1977 - 1981

  VŠMU (Ján Skladaný)

 • 1982 - 1986

  člen Slovenskej filharmónie

 • od 1986

  koncertný majster súboru Musica aeterna

 • od 1990

  vedúci súboru Musica aeterna

 • 1990 - 2012

  rozsiahla koncertná činnosť doma a v zahraničí ako sólista, koncertný majster, umelecký vedúci alebo dirigent

 •  

 • študijné pobyty:

 • 1989

  Centre de Musique Baroque de Versailles

 • 1993

  Angouleme (Pascal Dubreuil, Marc Ecochard)

 • 2002

  Versailles

 • 2007 - 2012

  HTF VŠMU, doktorandské štúdium

 •  

 • majstrovské kurzy:

 • 1988

  Bratislava, interpretácia francúzskej barokovej hudby (Philippe Beaussant, Marc Ecochard)

 • 1998

  Bratislava, interpretácia anglickej barokovej hudby a G. F. Händla (London Baroque, Charles Medlam)

 •  

 • pedagogická činnosť:

 • 1997

  externý pedagóg na HTF VŠMU (interpretácia starej hudby)

 • 1999 - 2009

  pedagóg na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave (interpretácia vokálnej hudby 17. a 18. stor.)

 • 2006

  interný pedagóg na HTF VŠMU (interpretačná prax stará hudba)

 • 2006

  FF UK v Bratislave, odbor Hudobná veda (odborný asistent, vedeckovýskumný pracovník)

 • 2010

  JAMU Brno

 • 2012

  výskumný pracovník HTF VŠMU

 • -

  vedenie majstrovských kurzov a workshopov doma a v zahraničí (Rakúsko, Česko, Poľsko, Španielsko a i.)

Peter Zajíček po ukončení štúdia najprv pôsobil v orchestri SF (1982 — 1986), popri tom účinkoval v SKO (1984) a príležitostne vypomáhal v orchestroch folklórnych súborov Mladé srdcia (1975), Technik (1978), Lúčnica (1979). V roku 1986 sa stal koncertným majstrom súboru Musica aeterna, zameranom na interpretáciu hudby rokov 1650 – 1820, ktorý založil Ján Albrecht. V roku 1989 začala Musica aeterna preferovať používanie historických nástrojov, resp. ich kópií. V roku 1990 sa stal Zajíček umeleckým vedúcim tohto súboru. Pod jeho vedením sa Musica aeterna vypracovala na úroveň najlepších európskych telies starej hudby. V roku 1999 udelili súboru Cenu kritiky 1998 „za majstrovské interpretačné umenie diel starej hudby na domácej i svetovej scéne”.

Zajíček vystupoval ako umelecký vedúci v súboroch starej hudby v Česku, Francúzsku, Rakúsku a USA. Spoluúčinkoval v zahraničných súboroch ako Old Post Road (USA), Orchester Sinfonietta Wien (Rakúsko), Collegium Marianum a Musica Florea (Česko). Spolupracuje s Centrom barokovej hudby vo Versailles a so Spoločnosťou barokového tanca L´Éventail.

Počas bohatej orchestrálnej praxe spolupracoval s mnohými dirigentmi: Christoph Coin, Paul Colléaux, Martin Gester, John Holloway, Bertier de Lioncourt, Charles Medlam, Andrew Parrot, Christophe Rousset, Stephen Stubs, John Toll a iní. Účinkoval na prestížnych festivaloch Bach Tage Berlin, Bratislavské hudobné slávnosti, Carrintischer Sommer Villach, České mezinárodní slavnosti staré hudby Praha, Festival van Vlaanderen, Holland Festival of Early Musica Utrecht, Festival Wiener Klassik, Swedish Baroque Festival Malmö.

Zajíček sa intenzívne zaoberá štúdiom historickej hudby a často poskytuje poradenské služby rozličným amatérskym hudobným súborom. Významnou mierou prispieva k šíreniu poznatkov aj svojimi prekladmi odborných štúdií o starej hudbe. Participuje na organizovaní festivalov starej hudby a zanietene propaguje jej historicky poučenú interpretáciu. Je autorom projektu Festival starej hudby v Trenčíne. Pre potreby koncertnej praxe pomáhal založiť festival Dni starej hudby (1995, prvým predsedom bol Ján Albrecht) a občianske združenie Centrum starej hudby, ktorého je predsedom. Súbor Musica aeterna má kľúčové postavenie v dramaturgii Dní starej hudby, na ktorých starostlivo prezentuje historickú hudbu zo slovenských miest. Zo Zajíčkovho podnetu vznikol komorný súbor Albrecht collegium (1998) a je tiež zakladateľom súboru Miméza (1999, Kamila Zajíčková, Peter Zajíček, Agnesa Ferienčíková, Peter Krivda). Vypracoval projekt Hudba v horách a dramaturgiu CD platní Soirée a Gotha, Music from Trenčín. Intenzívne sa angažuje v príprave projektov zameraných na mapovanie slovenskej hudobnej histórie a je aj autorom muzikologických štúdií o hudobných pamiatkach. Mnohé z nich uviedol v svetovej premiére. Zanietene propaguje nové trendy v interpretácii starej hudby (Praha, Paríž, Münster).

Popri interpretačných a muzikologických aktivitách sa venuje pedagogickej činnosti na VŠMU a Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.

"Peter Zajíček si na poste umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna stanovil cieľ 'chrániť štýlotvorný zvukový ideál' starej hudby. Pri hľadaní autentického zvukového výrazu sa inšpiroval dobovými textami, teoretickým štúdiom a hľadaním dostupných materiálov, súvisiacich s interpretáciou historickej hudby. Uvedomuje si dôležitosť tejto úlohy, ktorú chápe aj ako svoje poslanie. Jeho cieľom je, aby sa v interpretačnej praxi starej hudby nerozšírila povrchná historicita pri uplatňovaní špecifík nástrojovej hry. V orchestrálnej praxi starostlivo dbá na vyjadrenie výrazových odlišností interpretácie v dobovom anglickom, francúzskom, talianskom, či tzv. zmiešanom štýle. Svojím pôsobením na poste umeleckého vedúceho súboru Musica aeterna chce prispieť k spoznávaniu hudobnej minulosti európskej hudby, vrátane hudobnej minulosti Slovenska." (Slovník slovenského koncertného umenia II., Hudobné centrum, Bratislava 2004, s. 177-180.)

x