• 2017

    Cena ministra kultúry SR

    za prínos v oblasti oživovania notových hudobných pamiatok viažucich sa k územiu Slovenska, za dlhoročnú umeleckú činnosť na poste umeleckého vedúceho súboru Musica Aeterna a osobnostný vklad ako umeleckého riaditeľa a organizátora festivalu Dni starej hudb

x