Foto: Pozvánka Katedry muzikológie FiF UK na konferenciu venovanú pamiatke prof. Ľubomíra Chalupku, CSc.

Pozvánka Katedry muzikológie FiF UK na konferenciu venovanú pamiatke prof. Ľubomíra Chalupku, CSc.

Aktuality

|

12. 09. 2023

Katedra muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

vás pozýva

na Medzinárodnú muzikologickú konferenciu venovanú pamiatke prof. PhDr. Ľ. Chalupku, CSc. 

Uskutoční sa v dňoch 27. – 28. septembra 2023,

v budove Filozofickej fakulty UK Bratislava, Gondova 2, zasadacia miestnosť č. 239.

 

Konferencia zameraná na hudobnohistorický výskum poskytne priestor pre zviditeľnenie výsledkov výskumov v oblasti hudobnej historiografie a výmenu skúseností v tejto oblasti bádania medzi rôznymi generáciami hudobných historikov. Zároveň chceme pripomenúť muzikologickú prácu prof. Ľubomíra Chalupku, CSc., ktorý sa sústredil na výskum slovenskej hudobnej kultúry a tvorby 20. storočia.

Príspevky sú rozdelené do troch tematických okruhov: 1. Všeobecné otázky výskumu a problematika vyhodnocovania zachovaných hudobnohistorických prameňov v súčasnom digitálne prepojenom svete poznatkov. 2. Notové edície starej hudby v strednej Európe a na Slovensku a spolupráca hudobného historika a interpreta starej hudby. 3. Aktuálne riešené témy a perspektívne úlohy výskumu hudobnej kultúry a hudobnej tvorby.

Podrobný program konferencie TU

Účastníci, ktorí sa nemôžu zúčastniť konferencie osobne, a všetci záujemcovia sa môžu pripojiť prostredníctvom aplikácie ZOOM. Na pripojenie im poslúžia tieto odkazy:

27. september: https://us06web.zoom.us/j/84362340334; Passcode: 747012

28. september: https://us06web.zoom.us/j/84044081630; Passcode: 912278

Účastníci, ktorí budú takto pripojení, môžu súčasne počúvať simultánny preklad do angličtiny, respektíve do slovenčiny. Počúvanie prekladu si môžu zapnúť individuálne v prebiehajúcom hovore ZOOM.

prof. Ľubomír Chalupka, 2016 

prof. Ľubomír Chalupka, CSc., 2016

 

 

x