Foto: CD Mikuláš Moyzes - Sláčikové kvartetá

CD Mikuláš Moyzes - Sláčikové kvartetá

Novinky vydavateľstva HC

|

07. 03. 2024

Ťažisko komornej hudby Mikuláša MOYZESA (1872 – 1944) tvorí štvorica sláčikových kvartet (D dur, a mol, fis mol, G dur), ktorú možno prirovnať významom ku kvartetovému dielu o generáciu staršieho Jána Levoslava Bellu. Moyzes sa komornej tvorbe venoval v rokoch 1916 – 1943 a snažil sa v nej integrovať slovenskú ľudovú pieseň, čím nepochybne ozvláštnil hudobný jazyk svojej doby. Hoci sa pohyboval v hraniciach tonality, istý modernizmus sa prejavil v časovej i texturálnej úspornosti jeho jazyka.

Nahrávka sláčikových kvartet vznikla v podaní súboru MUCHA QUARTET:
Juraj TOMKA – 1. husle
Jozef OSTROLUCKÝ – 2. husle
Veronika KUBEŠOVÁ – viola
Pavol MUCHA – violončelo

Obsah CD:

Sláčikové kvarteto č. 1 D dur (1916 – 1926):
1. Allegro moderato
2. Adagio. Poco più mosso (Ľecela pava, ľecela). Tempo I.
3. Gavotte. Moderato
4. Finale. Allegro

Sláčikové kvarteto č. 2 a mol (1929):
5. Allegro (Keď sa ti chce spať; Budzil som ca, budzil)
6. Adagio
7. Moderato di Menuetto. Trio. Menuetto Da Capo al Fine
8. Finale. Allegro (Sokolovie lúka; Doliny, doliny)

Sláčikové kvarteto č. 3 fis mol (1931 – 1932):
9. Allegro ma non troppo
10. Adagio placido. Più mosso (Vyletel vták). Tempo I.
11. Allegretto leggiero
12. Allegretto con tenerezza. Meno mosso. Andante. Allegretto. Meno mosso. Allegretto

Sláčikové kvarteto č. 4 G dur (1943):
13. Allegro giusto (Zasial som žitko, nebudem ho žať)
14. Larghetto con espressione
15. Menuetto
16. Rondo. Allegro con anima

Celkový čas:71:30

CD je v poradí trinástym titulom v edícii Hudobného centra Monumenta Musicae Slovacae, v ktorej postupne vychádzajú nahrávky ťažiskových diel slovenských skladateľov.

CD nájdete vo vybraných predajniach a v našom e-shope.

Slovenský skladateľ Mikuláš MOYZES (6. 12. 1872 Zvolenská Slatina – 2. 4. 1944 Prešov) absolvoval gymnázium v Banskej Bystrici a učiteľský ústav v Kláštore pod Znievom (1889 – 1893). Pôsobil ako organista a učiteľ v maďarskom Jágri (Eger), Veľkom Varadíne (Oradea, dnešné Rumunsko) a Čurgove (Csurgó). Po návrate na Slovensko v rokoch 1. svetovej vojny pôsobil na učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom a po získaní štátnej aprobácie na Maďarskej kráľovskej akadémii v Budapešti u Zoltána Kodálya (1917) bol až do dôchodku riadnym profesorom hudby a spevu na dievčenskom učiteľskom ústave v Prešove.
Moyzes sa venoval komponovaniu vo všetkých svojich pôsobiskách, zohľadňujúc potreby tej-ktorej mestskej kultúry. Ako pedagóg spolupracoval na tvorbe základov výučby. Inšpirovaný ideami Bartóka a Kodálya začal po vzniku Československej republiky tvoriť koncept hudobnej výchovy založenej na ľudovej piesni. V tejto dobe vytvoril viacero učebníc i množstvo úprav ľudových piesní pre klavír, pre hlas a klavír i pre rôzne zborové telesá.

(úryvky z textu Vladimíra Godára, booklet k CD Mikuláš Moyzes - Sláčikové kvartetá)

 

Ďalšie tituly z Vydavateľstva HC, ktoré by Vás mohli zaujímať:

Mikuláš Moyzes v úvahách a premenách času (2022) - knižná publikácia

Mikuláš Moyzes - Sláčikové kvartetá č. 1 - č. 4 (2021 - 2022) - noty z edície Slovenská komorná hudba

Edícia CD Monumenta Musicae Slovacae

Kúpiť v e-shope
x