Štátny komorný orchester Žilina

Štátny komorný orchester Žilina

Štátny komorný orchester Žilina vznikol roku 1974 ako jediný orchester „mozartovského typu“ na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Orchester má 34 členov, prevažne absolventov hudobných akadémií v Bratislave, Prahe, Brne a Konzervatória v Žiline. Kvalita hráčov, skúsenosti i majstrovstvo prvého šéfdirigenta Eduarda Fischera (1930 – 1993) umožnili rýchly umelecký rast orchestra. Jeho ďalšími šéfdirigentmi boli Jan Valta, Leoš Svárovský, Oliver Dohnányi a Simon Chalk. Čestným šéfdirigentom ŠKO Žilina je od roku 2018 renomovaný čestný dirigent Leoš Svárovský, s ktorým orchester spolupracuje od roku 1993. V roku 1977 získal orchester medzinárodné uznanie, keď sa stal festivalovým orchestrom Salzburger Festspiele. Zakrátko dostal pozvanie na Pražskú jar a potom nasledovali úspešné koncerty na mnohých festivaloch v celej Európe (Wiener Festwochen, Frühling Festivala Haydn Festival vo Viedni, Sofijské hudobné týždne, Festa Musica Pro v Assisi, Katalánsky festival, Festival El Djem v Tunise, Festival de Bonaguil vo Francúzsku, Hudba v starom Krakove, Jarný festival Budapešť, Bratislavské hudobné slávnosti, Melos-Étos v Bratislave, Janáčkov máj, Mozartfest Schwetzingen, Festival slovanskej hudby na Cypre, Schleswig-Holstein Festival, Festival de Manaus v Brazílii, Flámsky festival v Belgicku, Aspekte Salzburg, Johann Strauss Festival vo Viedni, Bodensee Festival v Švajčiarsku, Medzinárodný hudobný festival v Ankare, Slovinské hudobné dni v Ľubľane, NCPA Festival Peking a iné). Predstavil sa v takých významných koncertných sálach ako Musikverein a Konzerthaus vo Viedni, Dom umelcov v Prahe, Tonhalle Düsseldorf, Komická opera a Konzerthaus v Berlíne, Katedrála Sv. Františka v Assisi, Veľká sála Petrohradskej filharmónie, Palác hudby v Barcelone, Teatro Arriaga v Bilbau, Concertgebouw v Amsterdame, Symphony Hall v Osake, Metropolitan Art Hall v Tokiu, Kráľovská opera v Bruseli, Teatro Abadia v Madride, Gasteig v Mníchove, Invalidovňa v Paríži, Arena v Ženeve, Palacio de Deportes v Madride, Pavilhao Atlantico v Lisabone, National Center of Performing Arts v Pekingu, Art Center v Soule, Sála Berlínskej filharmónie a i. Orchester uskutočnil už vyše 3000 koncertov takmer vo všetkých štátoch Európy, v Tunise, Turecku, Arménsku, Číne, Južnej Kórei, štyrikrát v Japonsku, dvakrát v USA, dvakrát v Kanade a ako prvý slovenský orchester na juhoamerickom kontinente v Brazílii. ŠKO je od roku 2005 členom zoskupenia európskych orchestrov „ONE“ (Orchestra Network for Europe). S podporou EÚ vytvárajú tieto orchestre nový typ spolupráce zameraný na výmenu skúseností a rozvoj kultúry v Európe. So Štátnym komorným orchestrom Žilina účinkoval celý rad popredných umelcov ako dirigenti C. P. Flor, O. Lenárd, O. Dohnányi, L. Svárovský, V. Válek, J. Hrůša, Ľ. Rajter, P. Vronský, E. Märzendorfer, M. Katz, S. Lano, J. Powolny, P. Przytocki, K. M. Chichon, P. Breiner, J. B. Pommier, D. Rustioni, S. Chalk, N. Giuliani, R. Štúr, M. Leginus, E. Chan a iní, sólisti I. Oistrach, A. Gertler, V. Hudeček, I. Ženatý, I. Garnet, J. Bárta, J. Pazdera, D. Karvay, P. Šporcl, S. Jaffé, V. Mae, A. Liebermann,M. Lapšanský, P. Toperczer, P. Badura-Skoda, E. Indjic, T. Felner, M. Kofler, J. Bartoš, A. Miles, P. Dvorský, S. Kopčák, E. Gruberová, G. Beňačková, M. Kožená, Ľ. Orgonášová, Ľ. Vargicová, Ľ. Rybárska, M. Hajóssyová, G. Beláček, P. Mikuláš, P. Bršlík, B. Schollum, J. Fogašová, M. Porubčinová, J. Kurucová, A. Kučerová, E. Hornyáková, V. Kasarova, K. Dilcheva, M. Žbirka, Andrej Šeban Band, Korben Dallas, Pacora Trio, Baroque Jazz Quintet, E. Viklický, R. Tariška, Bohemia Voice, L. Bílá, Il Divo, Il Volo ai. Pre hudobné vydavateľstvá Opus, Donau, Naxos, Brilliant Classics, BMG, OEHMS Classics, Hevhetia, Music Master, Diskant a i. uskutočnil mnoho nahrávok s dielami Vivaldiho, Telemanna, Mozarta, Haydna, Beethovena, Hummela, Verdiho, Respighiho, Martinů, Dvořáka, J. Straussa, ako aj českých a slovenských skladateľov. Pre Brilliant Classsics nahral kompletnú nahrávku Mozartových tancov (6 CD) a pre NAXOS kompletnú nahrávku diel Johanna Straussa (22 CD). Od 50. koncertnej sezóny 2023/2024 je šéfdirigentom ŠKO mladý český dirigent František Macek - držiteľ Ceny festivalu Allegretto za rok 2021.

www.skozilina.sk

 

x