Ocenenia

Vyberte rok:

Vybrať
 • 2021 : XXX. ročník festivalu

  Porota:

  prof. Eva Blahová – umelecká riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla v Brne (do r. 2012), pedagogička
  doc. Ivan Gajan – pedagóg, koncertný umelec
  doc. Eugen Prochác – pedagóg, koncertný umelec
  MgA. Karel Hampl – riaditeľ Štátneho komorného orchestra
  Mgr. art. Marián Lejava, ArtD. – skladateľ, dirigent
  Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD. – koncertný umelec, pedagóg
  PhDr. Igor Valentovič – riaditeľ Hudobného centra

  Držiteľ Ceny festivalu:

  Macek František – dirigent (CZ)

  Ďalšie ocenenia:

  Cena publika 
  Pavol Praženica

   

  Cena primátora mesta Žilina pre najmladšieho účastníka festivalu
  Pavol Praženica

x