Ocenenia

Vyberte rok:

Vybrať
 • 2020 : XXX. ročník festivalu

  Porota:

  prof. Eva Blahová – umelecká riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla Brno (do 2012), pedagogička
  doc. Ivan Gajan – pedagóg, koncertný umelec
  doc. Eugen Prochác – pedagóg, koncertný umelec
  Mgr. Vladimír Šalaga – riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina
  PhDr. Igor Valentovič – riaditeľ Hudobného centra

  Držiteľ Ceny festivalu:

x