Ocenenia

Vyberte rok:

Vybrať
 • 2020 : XXX. ročník festivalu

  Porota:

  Prof. Eva Blahová – umelecká riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla Brno (do r. 2012), pedagogička

  Doc. Ivan Gajan – pedagóg, koncertný umelec

  Doc. Eugen Prochác – pedagóg, koncertný umelec

  Mgr. Vladimír Šalaga – riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina

  PhDr. Igor Valentovič – riaditeľ Hudobného centra

   

   

  Držiteľ Ceny festivalu:

x