Vstupenky

Predaj vstupeniek: od 23. 8. 2021 v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00, v deň koncertov do 18.50 hod.

Informačná kancelária ŠKO Žilina

Dolný val 47, Žilina

Objednávky: vstupenky@skozilina.sk

Online predaj na www.navstevnik.sk

 

Festival Allegretto Žilina sa riadi aktuálne platnou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva a aktuálne platným Semaforom pre kultúrne podujatia:

v stupňoch Ostražitosť, I. stupeň varovania, II. stupeň varovania či III. stupeň varovania prechádzame do režimu KZ (kompletne zaočkovaní) a kapacita Domu umenia Fatra sa bude upravovať podľa aktuálneho stupňa.

Návštevníci sú povinní mať počas celého pobytu v Dome umenia Fatra prekryté dýchacie cesty rúškom/respirátorom.

ZMENY VYHRADENÉ PODĽA PLATNÝCH PROTIPANDEMICKÝCH PREDPISOV.

x