Festivalový výbor

prof. Eva Blahová – umelecká riaditeľka Janáčkovej opery Národného divadla v Brne (do r. 2012), pedagogička
doc. Ivan Gajan – pedagóg, koncertný umelec
doc. Eugen Prochác – pedagóg, koncertný umelec
MgA. Karel Hampl – riaditeľ Štátneho komorného orchestra
Mgr. art. Marián Lejava, ArtD. – skladateľ, dirigent
Mgr. art. Ronald Šebesta, ArtD. – koncertný umelec, pedagóg
PhDr. Igor Valentovič – riaditeľ Hudobného centra

x