Dni starej hudby 2021

Foto: Dni starej hudby 2021

DNI STAREJ HUDBY 2021

Ludwig van Beethoven v súvislostiach času a priestoru

Medzinárodný festival Dni starej hudby ´21, ktorého usporiadateľom je Hudobné centrum v spolupráci s Centrom starej hudby, sa koná od 15.6. 5.7.2021. Festival je od roku 1996 organizovaný ako jedno z najdôležitejších podujatí v Bratislave a jediné svojho druhu na Slovensku. Pôvodný program z roku 2020, venovaný v hlavných líniách vlaňajšiemu 250. výročiu narodenia Ludwiga van Beethovena, sa podarilo zachovať len sčasti, napriek tomu návštevníkov čaká päť výnimočných hudobných zážitkov z hľadiska dramaturgie i účinkujúcich umelcov zo Slovenska i zahraničia.

Tri z piatich koncertov prinášajú vokálno-inštrumentálny repertoár, počnúc tvorbou talianskych skladateľov prelomu 17. a 18. storočia v podaní v poľsko-rakúskeho súboru Pandolfis Consort a gréckeho hviezdneho kontratenoristu  Nicholasa Spanosa, cez (pravdepodobne) stredoeurópsku novodobú premiéru Serenaty viedenského rodáka Josepha Umstatta, ktorý svoju úspešnú hudobnícku kariéru začal v Prešporku, v podaní súboru Musica aeterna a česko-slovenského tria vynikajúcich vokálnych sólistiek Kamily Mazalovej, Michaely Kuštekovej a Gabriely Eibenovej, až po rovnako svetoznámy pražský súbor Cappella Mariana s unikátnym programom z vokálnej tvorby českého raného romantizmu.

Dva ďalšie koncerty sa venujú komornej inštrumentálnej hudbe Ludwiga van Beethovena pri príležitosti jeho vlaňajšieho 250. výročia narodenia. Slovensko-medzinárodný súbor Schöllnast Consort, zostavený z vynikajúcich slovenských a rakúskych sólistov a komorných hráčov uvedie Beethovenovo slávne Septeto op. 20 ako jediný bod programu.

Záver festivalu patrí francúzskemu sláčikovému kvartetu Quatuor 1781. Na jeho koncerte zaznie pred Beethovenovým Sláčikovým kvartetom c-mol op, 18. č. 4 výber z kvartetovej tvorby jeho súčasníkov, francúzskych skladateľov z obdobia Francúzskej revolúcie, ktorej ideály vyznával a deklaroval aj sám Beethoven.

Koncerty sa konajú striedavo v rôznych bratislavských priestoroch: v Malej sále Slovenskej filharmónie, vo Františkánskom i Jezuitskom kostole, v záhrade Albrechtovského domu a v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca.

Doterajšie ročníky Dní starej hudby sa svojimi programami a interpretmi – renomovanými špecialistami v oblasti interpretácie starej hudby zo Slovenska i zo zahraničia – radí medzi popredné hudobné festivaly nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom kontexte. Svedčia o tom hosťujúce súbory ako El Concierto Espagnol, Les Pages et Chantres de la Chapelle, Concerto Pollacco, Ensemble Baroque de Nice, Schola Hungarica, Schola Gregoriana Pragensis, Collegium 1704 a dirigenti a sólisti ako Andrew Parrott, Steven Stubbs, John Toll, Pascal Dubreuil, Elizabeth Wallfisch, György Vashegyi a mnohí ďalší.

 

PREHĽAD KONCERTOV

15. 06. 2021 | Musica Aeterna | 19:00 h. | Malá sála Slovenskej filharmónie
19. 06. 2021 | Cappella Mariana | 20:30 h. | Františkánsky kostol Zvestovania Pána
20. 06. 2021 | Pandolfis Consort | 19:30 h. | Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (Jezuiti)
26. 06. 2021 | Schöllnast Consort | 18:00 h. | Záhrada Domu Albrechtovcov
05. 07. 2021 | Quatuor 1781 | 19:00 h. | Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca

---

Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal.

Kvôli zníženej kapacite odporúčame zakúpiť vstupenky v predpredaji.

https://www.ticketportal.sk/event/Dni-starej-hudby-2021

 

Aktualizované: 09. 06. 2021
x