Poďakovanie partnerom

Foto: Poďakovanie partnerom

25. ročník medzinárodného festivalu DNI STAREJ HUDBY by nebolo možné zrealizovať bez pomoci a podpory mnohých partnerov.

Patrí im naša veľká vďaka!

Hlavným usporiadateľom festivalu je Hudobné centrum, príspevková organizácia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Spoluusporiadateľom je občianske združenie Centrum starej hudby, o. z.

Partneri: 

Nadácia SPP
Slovenská filharmónia
Musica aeterna, o.z.
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva v Bratislave

Visit Flanders
NN Group Slovensko
Art hotel William
Ibis hotel Bratislava
Filozofická fakulta UK
Konzervatórium Bratislava
Nadácia Alamire
BKIS

Záštitu nad 25. ročníkom medzinárodného hudobného festivalu Dni starej hudby prevzal primátor mesta Bratislava Matúš Vallo.


Mediálni partneri:

Rozhlas a televízia Slovenska
Rádio Devín
Hudobný život
Kam do mesta
Moja kultúra
Opera Slovakia
Art and History Magazine

 

Aktualizované: 09. 06. 2023
x