Vocale ensemble SoLa

Slovenské vokálne zoskupenie. Vzniklo ako teleso flexibilného obsadenia okolo sopranistky Hildy Gulyásovej. Pozostáva z mladých talentovaných sólistov, schopných spievať zborové aj sólové party v duchu interpretačnej praxe 18. storočia. Vocale ensemble SoLa pravidelne účinkuje v cykle BACH – Kantáty so Solamente naturali, i pri uvádzaní iných vokálno-inštrumentálnych diel.

x