Programme

Premiérové uvedenie 24 prelúdií pre klavír od I. Zeljenku

Saturday 12. 11. 2016 at 5 p.m.

Small Concert Studio of Slovak Radio

Mýtna 1, Bratislava

Show on the map

Performers:

Works:

  • 24 prelúdií pre klavír (2005) WORLD PREMIERE

   • Allegro

    Adagio

    MM = 152

    Scherzando

    Adagio (Ozveny)

    Larghetto con passione

    Anergico, rigoroso

    Andante

    Giocoso

    Delicato

    Andante

    Barbaro

    Adagio

    Capriccioso

    MM = 92 (Hracia skrinka)

    Barbaro, ritmico

    Adagio

    Giocoso

    Largo

    Andante jubiloso (Hymnus)

    Andante

    Adagio delicato

    Scherzando

    Larghetto

Photo: Magdaléna Bajuszová. Foto: archív

Magdaléna Bajuszová. Foto: archív

x