Personality profile

Photo: Oto Ferenczy Author: Pavel Kastl

Oto Ferenczy

30 Mar 1921 Brezovica – 3 May 2000 Bratislava

classical music
composition

Bio

Bio

1939
graduated from grammar school in Prešov
1939 – 1944
Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava (German language, philosophy)
1945 – 1951
head of the music department of the University Library in Bratislava
1951 – 1989
lectured at the Academy of Performing Arts in Bratislava (music theory and aesthetic)
1953
senior lecturer
1953 – 1955
dean of the Music Faculty of the Academy of Performing Arts
1956 – 1962
pro-rector of the Academy of Performing Arts
1965
professor
1965 – 1969
rector of the Academy of Performing Arts
1970 – 1972, 1982 – 1986
head of the Union of Slovak Composers

“At the beginning of his artistic career Ferenczy dedicated himself to music-critical activities, in which he promoted music of the masters of the 20th century – I. Stravinsky and B. Bartók. This orientation was in the early 1950s under sharp attacks from representatives of social realism. As a theorist he dealt mainly with musical aesthetics and psychology of music. He provided the first alternative to the representatives of so-called Slovak musical modernism and brought needed sobriety and relevance not only in theory but also in musical expression. In the 1970s and 1980s he was one of the leading representative of Slovak musical life.”

 

(BOKES, Vladimír: Oto Ferenczy. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, p. 90.)

Works

 • opera
 • An Unusual Humoresque

  A study from the everyday life of children and adults
  1967 65'
  TEXT: author, after the play by K. Goetz "The Dead Aunt"
  PUBLISHER: Slovenský hudobný fond
  FIGURES: Florián Vrabec (br), Marta Vrabcová (ms), JUDr. Martin Horniak (br), Monsgr. Kryštof Bučko (t), Ing. Dušan Gajdoš (t), Zuzka (ms), Milena (s)
  SCORING: vv, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, archi
  Audio icon
 • symphony orchestra
 • Rondo

  1951 SCORING: orch
 • Merrymaking

  Dance scene
  1951 7'
  SCORING: orch: 2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 2cr, 2tr, 3tn, tp, bat, zmb, archi
 • Regrútska

  1952 4'
  SCORING: orch
 • Hurbanovská

  Overture for large orchestra
  1952 5'
  SCORING: orch: 4fl (2flp), 3ob, 4cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Dance Fantasy

  1953 15'
  SCORING: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi
 • A picture from my country

  1954 SCORING: orch
 • Idyll

  Dance scene
  1955 13'
  SCORING: orch
 • Elegy

  for large orchestra
  1958 19'
  SCORING: orch: 3fl (1flp), 2ob 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, pf, archi
 • Finale

  for large orchestra
  1958 9'
  SCORING: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl, 3fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Prologue

  Symphonic overture
  1974 14'
  SCORING: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1bcl), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, archi
 • Overture

  for symphony orchestra
  1977 7'
  SCORING: orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi
 • chamber orchestra
 • Októbrová

  SCORING: fiati
 • Concertino per 10 stromenti

  (per orchestra da camera)
  1948 1948, rev. 1974, 20'
  SCORING: ens: fl, ob, cl, fg, cr, 2vn, vl, vc, cb; orch: fl, ob, cl, fg, cr, archi
 • Serenade

  for flute, clarinet, bassoon, harp, and strings
  1955 28'
  PUBLISHER: Štátne hudobné vydavateľstvo
  SCORING: fl, cl, fg, ar, archi
 • Partita

  for chamber orchestra
  1965 24'
  SCORING: orch: fl, cl, fg, cr, tr, tn, pf, archi
  Audio icon
 • The Combat Flag

  March for wind instruments
  1979 SCORING: orch: 2fl (1flp), 4cl (1clb), 4cr, 5tr, 3tn, 4fc (1bfc), fct, bat
 • In memoriam

  Funeral march for brass band
  1981 SCORING: fiati: 2fl (1flp), ob, 4cl, fg, 4cr, 4tr, 3tn, 2tu, 2fc, tenor, euf, bat
 • Intrada

  1986 SCORING: fiati: 8cr, 6tr, 6tn, 2tu, tp, bat
 • solo voice(s) and orchestra
 • Tri zbojnícke piesne

  1952 7'
  TEXT: ľud.
  SCORING: br, orch
 • solo voice(s), choir, and orchestra
 • Pieseň za mier

  1951 4'
  TEXT: V. Mihálik
  SCORING: br, CM, orch
 • The Northern Star

  Cantata for baritone, mixed chorus and orchestra
  1960 31'
  TEXT: J. Smrek
  PUBLISHER: SHF
  SCORING: br, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 4tn, tu, tp, bat, ar, cel, xlf, archi
 • one solo instrument with orchestra
 • Capriccio for Piano and Orchestra

  1957 25'
  SCORING: pf, orch: 3fl (1flp), 2ob, 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • Concerto per pianoforte et orchestra

  (adaptation of the Capriccio from 1957)
  1978 26'
  SCORING: pf, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 2tr, 3tn, tp, bat, archi
 • piano or piano four hands
 • Intermezzo

  for piano
  1943 1943, rev. 1958, 7'
  SCORING: pf
 • organ
 • pre organ

  1945 10'
  SCORING: org
 • two instruments
 • Sonata

  for violin and piano
  1962–1963 20'
  PUBLISHER: Panton
  SCORING: vn, pf
 • three instruments
 • Trio

  1977 20'
  SCORING: vn, vc, pf
 • string quartet
 • Music for Four String Instruments

  In memoriam Béla Bartók
  1947 1947, rev. 1973, 27'
  PUBLISHER: Opus
  SCORING: 2vn, vl, vc
 • String Quartet No. 1

  1962 23' 10''
  PUBLISHER: Štátne hudobné vydavateľstvo
  SCORING: 2vn, vl, vc
 • nine instruments
 • Noneto

  1948 SCORING: fl, ob, cl, fg, cr, 2vn, vl, vc
 • 10 to 15 instruments
 • Festive Fanfare

  SCORING: 4cr, 4tr, 4tn, tu, bat
 • solo voice(s) with piano accompaniment
 • A Bunch of Forest Flowers

  A song cycle for middle voice and piano
  1961 13'
  TEXT: R. Fábry
  PUBLISHER: Slovenský hudobný fond
  SCORING: br/ms, pf
 • Three Sonets from Shakespeare

  for baritone and piano
  1965 12'
  TEXT: W. Shakespeare
  PUBLISHER: Slovenský hudobný fond
  SCORING: br, pf
 • Three Poems from Stepan Shchipachev

  1973 9'
  TEXT: S. Shchipachev
  PUBLISHER: SHF
  SCORING: ms, pf
 • suitable for schools
 • Pieseň o Štefánikovi

  1944, rev. 1966 TEXT: Š. Krčméry
  SCORING: CB
 • Children's Pictures

  Four songs for children's choir a cappella on the poems by Rudolf Fabry
  1951 TEXT: R. Fabry
  PUBLISHER: Opus
  SCORING: CB
 • Singing Alphabet

  33 songs for children on the "Alphabet" verses by Ján Smrek
  1958 27'
  TEXT: J. Smrek
  PUBLISHER: Štátne hudobné vydavateľstvo, Editio Supraphon
  SCORING: CB, pf
 • Peseň o jabĺčku

  1978 3'
  SCORING: CB
 • folklore adaptations
 • A ja idem, lebo musím

  1952 3' 30''
 • Ej, mako, ženil bych sa

  1952 2' 30''
  SCORING: br, orch
 • Fujarôčka moja

  1952 SCORING: br, orch
 • mixed choir
 • Pieseň vďaky

  TEXT: V. Mihálik
  PUBLISHER: SHF
  SCORING: CM
 • Tri nórske ľudové piesne

  1947 SCORING: CM
 • Tri miešané zbory I.

  1957 13'
  SCORING: CM
 • Tri piesne

  1957 14'
  PUBLISHER: Supraphon
  SCORING: CM
 • Two Nocturnos

  for mixed choir
  1972 10'
  TEXT: I. Krasko
  PUBLISHER: SHF
  SCORING: CM
 • Miešané zbory a capella

  1980 PUBLISHER: SHF
  SCORING: CM
 • male choir
 • Ej, kto mi budze

  1951 6' 40''
  SCORING: CMa
 • Ten prešovský harešt

  1951 3' 30''
  SCORING: CMa
 • Prípitok

  1951, rev. 1996 4'
  TEXT: P. O. Hviezdoslav
  SCORING: CMa
 • Tri mužské zbory

  1959, pre miešaný zbor 1974 10'
  TEXT: Š. Žáry
  PUBLISHER: SHF
  SCORING: CMa
 • Výzva

  1963 6'
  TEXT: I. Krasko
  SCORING: CMa
 • choir with instruments
 • Odbojová

  PUBLISHER: SHF
  SCORING: CM, bat
 • Zem moja

  1959 5'
  TEXT: G. Hupka
  SCORING: CMa, pf (CM, orch)

Bibliography

 • Books
 • PIRNÍKOVÁ, Tatiana: Umelec a intelektuál v zrkadle času
  Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho
  2015 Prešov 2015
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • BREJKA, Rudolf: Niekoľko poznámok k odkazu Ota Ferenczyho
  2011 Slovenská hudba year 37, 2011, no. 4, p. 332–336
 • CHALUPKA, Ľubomír: Súlad estetickej teórie s kompozičnou praxou v diele Ota Ferenczyho
  2009 Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava 2009, p. 87–103
 • KUŽELKA, Vladimír: Oto Ferenczy – Verbunk. Nácvik, predvedenie, rozbor
  Pohled sbormistra PF UJEP Ústí nad Labenm na interpretaci sborové skladby
  2009 Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2009, p. 37–39
 • BOKES, Vladimír: Oto Ferenczy [heslo]
  1998 100 slovenských skladateľov, National Music Centre, Bratislava 1998, p. 90–93
 • CHALUPKA, Ľubomír: Príspevok Ota Ferenczyho k problematike "národného, individuálneho a univerzálneho" v slovenskej hudbe v rokoch 1945–1948
  1998 Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník (ed. J. Lengová), Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1998, p. 149–160
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. O. Elschek), ASCO Art & Science, Bratislava 1996, p. 273–341
 • HRČKOVÁ, Naďa: Oto Ferenczy - prvá teória modernizmu
  1996 Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra, Litera 1996, p. 151–154
 • ALBRECHT, Ján: K pedagogickej činnosti Ota Ferenczyho
  1981 Hudobný život year 13, 1981, no. 6, p. 3
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Vítězslav Novák a slovenská hudba
  1974 Česká hudba světu, svět české hudbě, Panton, Praha 1974, p. 179–196
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: Oto Ferenczy
  1964 Slovenská hudba v profiloch a rozboroch, State Music Publisher, Bratislava 1964, p. 344–354
 • Art Critique and Journalism
 • CHALUPKA, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba
  Zrelosť Moyzesovho kvarteta
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 12, p. 12
 • BUBNÁŠ, Juraj: Epoché / Nová slovenská hudba
  Večery komornej tvorby
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 12, p. 11
 • LETŇANOVÁ, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 7-8, p. 50
 • MARENČINOVÁ, Dita: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 1-2, p. 55
 • BLAHO, Vladimír: Dvakrát detské zbory
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 12, p. 17
 • CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 11, p. 6–8
 • KATINA, Peter – VAJÓ, Juraj: Quasars Ensemble & Košice v znamení kvalitatívneho posunu
  2013 Hudobný život year 45, 2013, no. 11, p. 14
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy o svojom poslednom opuse
  1980 Hudobný život year 12, 1980, no. 18, p. 5
 • CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Orchestrálne koncerty
  1978 Hudobný život year 10, 1978, no. 6, p. 1, 4
 • Reviews
 • KOLÁŘ, Róbert: Witold Lutoslawski, Camille Saint-Saëns, Oto Ferency
  Quasars Ensemble
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 9, p. 38
 • SLÁVIKOVÁ, Zuzana: Tatiana Pirníková: Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho
  2016 Musicologica Slovaca, Bratislava year 33, 2016, no. 1, p. 144-147
 • Analyses of Works
 • CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava 2015, p. 261–267
 • CHALUPKA, Ľubomír: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje
  2000 Hudobný život year 32, 2000, no. 6, p. 10–12
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy: Hudba pre 4 sláčikové nástroje
  1974 Hudobný život year 6, 1974, no. 13, p. 5
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje
  1974 Hudobný život year 6, 1974, no. 13, p. 5
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Ferenczyho Hudba pre štyri sláčikové nástroje
  1974 III. seminár mladých muzikológov a kritikov (zborník príspevkov), Slovak Music Fund, Bratislava 1974, p. 50–54
 • HATRÍK, Juraj: Ferenczyho Shakespearovské sonety – Poznámky k analýze
  1967 Slovenská hudba year 11, 1967, no. 8, p. 375–379
 • VAJDA, Igor: Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto
  1965 Slovenská hudba year 9, 1965, no. 1, p. 26–27
 • ŠAMKO, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov
  Ferenczyho Finále pre veľký orchester
  1959 Slovenská hudba year 3, 1959, no. 7-8, p. 317–318
 • HRUŠOVSKÝ, Ivan: "Capriccio pre klavír a orchester" Ota Ferenczyho
  1959 Slovenská hudba year 3, 1959, no. 2, p. 60–65
 • BURLAS, Ladislav: Serenáda Ota Ferenczyho
  1958 Slovenská hudba year 2, 1958, no. 4, p. 139–142
 • Personal bibliography
 • Wagnerova dramaturgia a Bellova opera Kováč Wieland
  1985 Hudobný archív 9, Matica slovenská 1985, p. 60–79
 • Naša podlžnosť Jánovi Levoslavovi Bellovi
  1985 Hudobný archív 9, Matica slovenská 1985, p. 9–11
 • Texty ku zbierke príkladov z estetiky. Pomocné texty k prednáškam estetiky
  1983, 1993 Academy of Music and Drama, Bratislava 1983, 1993
 • Syllabus k prednáškam estetiky
  1964 Academy of Music and Drama, Bratislava 1964
 • Majster Frico Kafenda
  1954 Ľudová tvorivosť 1954, no. 4, p. 57–59
 • Ján Cikker, laureát Československej ceny mieru
  1951 Slovenské pohľady 1951, no. 2
 • Pohľad na obecnú a sociálnu podmienenosť slovenskej hudby
  1948 Hudební rozhledy 1948, no. 2–3
 • Bella a Čajkovskij
  1947 Slovenské pohľady 1947, no. 4
 • Boj o hudobné elementy
  1947 Umenie 1947, no. 1
 • Bella či Novák?
  1946 Kultúrny život year 1, 1946, no. 16–17, p. 4
 • O dvoch spôsoboch účasti na hudbe
  1946 Psychologický zborník 1946, no. 2–3, p. 81–103
 • Naše slabosti a nedostatky
  1946 Kultúrny život 1946, no. 13
 • K osobnosti Igora Stravinského
  1945 Slovenské pohľady 1945, p. 309
 • Olivier Messiaen
  around ? Verbum ?, no. 4–5

Discography

 • Photo: Witold Lutosławski, Camille Saint-Saëns, Oto Ferenczy WITOLD LUTOSŁAWSKI, CAMILLE SAINT-SAËNS, OTO FERENCZY
  2019 CD – Hevhetia HV-0180-2-331
  1. Witold Lutosławski: Dance Preludes
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  2. Camille Saint-Saëns: The Carnival of the Animals
   Michel de Maulne (spk), Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti
   Quasars Ensemble, Ivan Buffa (dir.)
 • Photo:
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variations on the Slovak Folk Song
   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Concerto for Piano and Orchestra No. 6, Op. 71
   Ján Zimmer (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Concerto for Piano and Orchestra No. 6, Op. 71
   Ján Zimmer (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Amoebas
   Slovak Philharmonic, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res Philharmonica Op. 41
   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Concerto
   Jozef Luptáčik (cl), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symphony No. 2 "Heroic" – Fight
   Ferdinand Klinda (org), Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita for Twelve String Instruments Op. 43
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Intermezzo
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Fantasia
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa Op. 57 – Scherzo
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Bells. Sonata for Piano Op. 44
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonata for Cello
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Solo For Piano
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonata No. 2 "Poem"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Photo:
  2009 CD – Ol Trade 1594 001-2
  1. Zdenko Mikula: That Slovak Song
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  2. Zdenko Mikula: Meadow Games
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  4. Zdenko Mikula: I Would Sing
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  7. Štefan Klimo: Trávnice
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  8. Štefan Klimo: To My Dear One
   Eduard Čisár (t), Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  9. Zdenko Mikula: Echo, the Mountain
   Ľubica Orgonášová (s), Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Blow, Wind ESD 99
   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  16. Béla Bartók: Four Slovak Folk Songs for mixed choir and piano
   Lúčnica Choir, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)
  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  18. Eugen Suchoň: About Human ESD 82 – Three Lyrical Songs (Man And Love) – Song About Your Name, You And Me, So Strange)
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  19. Dezider Kardoš: My Native Country Op. 19b
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  20. Ladislav Burlas: Metamorphoses of Beauties
   Lúčnica Choir, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)
  21. Ivan Hrušovský: Čakanie
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  22. Ivan Hrušovský: Odes – Hymn (for two female choirs and male choir)
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
 • Photo: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Old Church Slavonic Our Father
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovak Song ESD 95
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Choirplay
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II "Eja, studiosi"
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fugue
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a
   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Meadow Games
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: To My Dear One
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Echo, the Mountain
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Two Songs from Gemer Region
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Two Songs from Gemer Region
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: From Mountains To Lowlands
   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Rhymes and Games
   Lúčnica Choir, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Two Slovak Folk Songs ESD 70
   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Lúčnica Choir, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Wedding Songs from Upper Hron
   Lúčnica Choir, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: It's Raining, My Shirt Will Get Wet
   Lúčnica Choir, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Wedding Songs
   Lúčnica Choir, Elena Matušová (dir.)
 • Photo: The Mixed Choir Tirnavia : The 20th Century Slovak Choral Music THE MIXED CHOIR TIRNAVIA : THE 20TH CENTURY SLOVAK CHORAL MUSIC
  2004 CD – Slovart SR-0054
  1. Ivan Hrušovský: Macek has gone
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  2. Ivan Hrušovský: Three Slovak Folk Love Songs
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Three Slovak Folk Songs from the Gemer Region
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá
   Lenka Demovičová (s), The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  6. Jan Rozehnal (arr.): Oddavac še budu
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  7. Ivan Hrušovský: The Cold Winds Blew in the Valley
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  8. Eugen Suchoň: Three Slovak Folk Songs ESD 74 – Dziny, dziny
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  9. Ján Cikker: Three Slovak Folk Songs – Beyond the Mountains and Lowlands
   Lenka Demovičová (s), The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Two Slovak Folk Songs ESD 70
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  11. Petr Fiala (arr.): Kysuca, Kysuca
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  12. Peter Cón: The Dear Went to Plough
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  13. Ilja Zeljenka: Bagatelles
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  14. Peter Cón: Tempus
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  16. Ivan Hrušovský: Three Etudes for mixed choir – Rhythm
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  17. Ivan Hrušovský: Psalmus 23
   The Mixed Choir Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
 • Photo:
  2000 CD – Discant DK-0054-2 231
  1. Michael Haydn:
   Helena Veselská (s), Veronika Fialová (ms), Mária Henselová (a), Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Ladie's Chamber Orchestra, Elena Šarayová (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum
   Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Ladie's Chamber Orchestra, Elena Šarayová (dir.)
  3. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  4. André Caplet: Sanctus
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  5. Benjamin Britten: Procession
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  6. Béla Bartók: Wandering
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  7. Paraškev Chadžijev: Festival Waltz
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  8. Nakato Jošinoo: Song of Happy Children
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  9. Kabalevskij Dmitrij: Good Night
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  10. Klement Slavický: Spring Carousel
   Bratislavský detský zbor, Marta Braunsteinerová (fl), Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  11. Ivan Hrušovský: Small Summer Plays
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  12. Ivan Hrušovský: Small Summer Plays
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  13. Eugen Suchoň: In March ESD 90 – Swallow
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  14. Eugen Suchoň: As Beautiful You Are ESD 51a
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  15. Ladislav Burlas: Golden Leaves Are Falling
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  16. Oto Ferenczy: Children's Pictures
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  17. Jaroslav Křička: Lullaby from the Hermitage
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  18. Tibor Andrašovan: Winter in a Village
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  19. Tibor Andrašovan: Winter in a Village
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  20. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
 • Photo:
  1994 CD – Opus OP 0007 2 131
  1. Manuel de Falla: 7 Spanish Songs
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  2. Oto Ferenczy: Three Poems from Stepan Shchipachev – Poem of a Philandering Wind
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  3. Georges Bizet: Habanera from the opera Carmen
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  4. Paul McCartney: Nurse's Aria from the Liverpool Oratorio
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  5. Andrew Lloyd Webber: (Memory (from the musical Cats)
   Sisa Sklovská (ms), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ludwig van Beethoven: Five songs
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  7. Anton Rubinstein: Ballad "Pered voevodoy molea on stoit"
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  8. Fiodor Keneman: Ballad "Kak korol šiol na vojnu"
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  9. D. Stolypin: Song "Dva velikana"
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  10. Jacques Ibert: Four Songs Don Quichotte
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
  11. Eugen Suchoň: Chief Sheperd`s Songs ESD 43
   Gustáv Beláček (b), Jana Nagy-Juhász (pf)
 • Photo:
  1984 LP – Opus 9112 1558
  1. Oto Ferenczy: The Northern Star
   Peter Mikuláš (br), Slovak Philharmonic Choir, Štefan Klimo (zbm.), Slovak Philharmonic, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti
   Slovak Philharmonic, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Photo: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0755
  1. Vladimír Bokes: Concerto for piano and orchestra No. 1, op. 21
   Stanislav Zamborský (pf), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Music for Violin and Orchestra
   Peter Michalica (vn), Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Overture
   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
 • Photo:
  1977 LP – Opus 9111 0500
  1. Alexander Moyzes: Poetic Suite op. 35
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)
  2. Oto Ferenczy: Sonata
   Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová
 • Photo:
  1977 LP – Opus 9110 0586
  1. Oto Ferenczy: Prologue
   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Miloslav Kořínek: Allegro brillante
   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Milan Novák: Cross Our Time
   Róbert Szücs (br), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Alexander Moyzes: The February, Op. 48
   Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Photo:
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita for Twelve String Instruments Op. 43
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Intermezzo
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments – Fantasia
   The Slovak Quartet, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa Op. 57 – Finale
   Bohdan Warchal Slovak Chamber Orchestra, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Bells. Sonata for Piano Op. 44
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonata for Flute
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Solo For Piano
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonata No. 2 "Poem"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Photo:
  1973 LP – Opus 9112 0215
  1. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  2. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  3. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  4. Maurice Ravel: Nicolette
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  5. Béla Bartók: Dance Song
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dmitrij Šostakovič: To the Executed
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  7. Dmitrij Šostakovič: Forward, Friends
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  8. Zdenko Mikula: Meadow Games
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  9. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  10. Dezider Kardoš: Three Songs from Zemplín Op. 42a
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  11. Ján Cikker: Three Choirs – A Falcon Flew (CM)
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: About Human ESD 82 – Three Lyrical Songs (Man And Love) – Song About Your Name, You And Me, So Strange)
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
  13. Zdenko Mikula: My Native
   Lúčnica Choir, Štefan Klimo (dir.)
 • Photo:
  1970 LP – Supraphon 1 10 0482
  1. Oto Ferenczy: Partita
   Bohuslav Martinů Chamber Orchestra, Otakar Trhlík (dir.)
  2. Ján Cikker: Dramatic Phantasy
   Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Ouverture concertante
   Orchestra of the National Theatre in Prague, Zdeněk Košler (dir.)
 • Photo:
  1967 LP – Supraphon 0 11 0228
  1. Oto Ferenczy: Sonata
   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
  2. Alexander Moyzes: Poetic Suite op. 35
   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
  3. Šimon Jurovský: Romanca
   Milan Bauer (vn), Michal Karin-Knechtsberger (pf)
 • Photo:
  1964 LP – Supraphon SV 8234
  1. Andrej Očenáš: Concertino Op. 27
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
  2. Oto Ferenczy: String Quartet No. 1
   The Janáček Quartet
 • Photo:
  1962 LP – Supraphon DV 5772
  1. Ján Cikker: Symfonietta Op. 16 No. 1
   Slovak Philharmonic, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Oto Ferenczy: Serenade
   F. Schmid (fl), R. Červenka (cl), L. Scháněl (fg), J. Klika (ar), V. Gabriel (vn), Slovak Philharmonic, Ľudovít Rajter (dir.)

Awards

 • Ján Levoslav Bella Prize
  1963 for work String Quartet No. 1
 • Béla Bartók Award
  1948 for work Music for Four String Instruments

Premieres

 • First performances in Slovakia
 • Oto Ferenczy: Concerto per pianoforte et orchestra
  (adaptation of the Capriccio from 1957)
  6 Mar
  1980
  First performances in Slovakia
  Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Tatiana Fraňová (pf), Slovak Philharmonic, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Oto Ferenczy: Overture
  for symphony orchestra
  25 Feb
  1978
  First performances in Slovakia
  A Week of New Slovak Music, Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Slovak Philharmonic, Ladislav Slovák (dir.)
 • Oto Ferenczy: Concertino per 10 stromenti
  (per orchestra da camera)
  12 Feb
  1977
  First performances in Slovakia
  Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Oto Ferenczy: Music for Four String Instruments
  In memoriam Béla Bartók
  9 Oct
  1974
  First performances in Slovakia
  Bratislava Music Festival, Concert Hall Klarisky, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Slovak Quartet
 • Oto Ferenczy: An Unusual Humoresque
  A study from the everyday life of children and adults
  25 Oct
  1969
  First performances in Slovakia
  State Theatre, Košice, SK
 • Oto Ferenczy: Partita
  for chamber orchestra
  12 Feb
  1967
  First performances in Slovakia
  Czechoslovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Otakar Trhlík (dir.)
 • Oto Ferenczy: String Quartet No. 1
  5 Mar
  1963
  First performances in Slovakia
  A Presentation of New Slovak Music, Concert Hall of the Czechoslovak Radio, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Bratislavské kvarteto, Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Oto Ferenczy: Finale
  for large orchestra
  12 Nov
  1959
  First performances in Slovakia
  Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Slovak Philharmonic, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Oto Ferenczy: Capriccio for Piano and Orchestra
  6 Mar
  1958
  First performances in Slovakia
  Concert Hall of the Slovak Philharmonic, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Rudolf Macudziński (pf), Slovak Philharmonic, Ľudovít Rajter (dir.)

Gallery

 • Photo: Oto Ferenczy 1974 Oto Ferenczy

  Source: Archives of the Music Centre Slovakia
  Author: Anton Šmotlák

Audio

 • Ferenczy, Oto:
 • Ferenczy, Oto: An Unusual Humoresque (first scene)  Nina Hazuchová (ms), Anna Martvoňová (s), Juraj Martvoň (br), Czechoslovak Radio Symphony Orchestra, Otakar Trhlík (cond)

  Source: Archives of the Music Centre Slovakia


« back to list Updated: 19. 06. 2017