Aktuálne

Musical Life 10/2015

Rozhovor: Rudolf Buchbinder

Spravodajstvo: Konvergencie, Katedrálny organový festival Bratislava, ŠKO Žilina

Skladba mesiaca: Pēteris Vasks: Presence – Koncert pre violončelo a sláčikový orchester

Reportáž: Göttingenské variácie na Händlovu tému

Seriál: Nahrávanie folklóru na území Slovenska VIII: Zoltán Kodály po Slovensku za pesničkami

V zrkadle času: Operný režisér Kornel Hájek

Zahraničie: Ostrava: Ostravské dni novej hudby 2015 

Tbilisi: Toradzeho návrat do vlasti alebo Prokofiev po gruzínsky

x