Festival Committee

Naďa Hrčková – predseda

Juraj Beneš

Juraj Hatrík

Ján Vladimír Michalko

Iris Szeghy

Ľubica Čekovská

x