Festival Committee

Juraj Bubnáš

Ivan Buffa

Slávka Ferencová

Robert Rudolf

Igor Valentovič

x