• 1990 – 1996

  Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Peter Martinček, dirigovanie – Július Karaba)

 • 1996

  letné dirigentské kurzy u R. Houlighana, A. Wilheima v Szombathely v Maďarsku

 • 1996 – 2002

  VŠMU (kompozícia – Vladimír Bokes, dirigovanie – Bystrík Režucha, Róbert Stankovský, Stanislav Macura)

 • 1998

  Letná akadémia – skladateľské kurzy u E. Urbannera v Reichenau v Rakúsku

 • 1999 – 2000

  workshopy v EDDC School v Arnheme v Holandsku: hudba k tanečným predstaveniam

 • 2000

  letné skladateľské kurzy v Českom Krumlove (M. Kopelent, P. Kotík, M. Hermann)

 • 2001, 2003

  CASMI skladateľské kurzy v Prahe (L. Kubik)

 • 2001, 2003

  OCNMH skladateľské semináre v Ostrave (Ch. Wolff, A. Lucier, T. Murail, P. Niblock, J.-Y. Bousser, P. Kotik)

 • 2002 – 2005

  VŠMU, doktorandské štúdium (kompozícia – Vladimír Bokes)

 • 2003, 2004

  asistent Zsolta Nagya pri Janáčkovej filharmonii Ostrava (OCNMH '03, Maerz musik '04)

 • 2004 – 2010

  VŠMU, doktorandské štúdium (dirigovanie – Ondrej Lenárd)

 • od 2006

  hosťujúci dirigent v Opere SND

 • 2007 – 2014

  viedol Operné štúdio na VŠMU

 • od 2010

  pedagóg dirigovania a skladby na VŠMU v Bratislave

 • od 2014

  hlavný dirigent súboru Prague Modern

Marián Lejava je jedným zo zakladajúcich členov a dramaturg občianskeho združenia SOOZVUK. Ako účastník medzinárodných skladateľských a dirigentských kurzov spolupracoval s Klausom Huberom, Tristanom Murailom, Petrom Eötvösom, Zsoltom Nagyom a i. Od roku 2000 pravidelne uvádza súčasnú hudbu s poprednými domácimi súbormi (OPERA APERTA Ensemble, VENI Ensemble, SOOZVUK Ensemble, Melos Ethos Ensemble, VENI ACADEMY). Ako dirigent spolupracoval aj so Štátnym komorným orchestrom Žilina, Janáčkovou filharmóniou Ostrava, Orchestra lyrique et symphonique de Nancy, Savaria Symphony Orchestra Szombathely, Komorným orchestrom ZOE, so súbormi Bratislava Convergence Players, Qaartsiluni Ensemble, Ensemble modern Frankfurt, Ensemble Resonance Freiburg a ď. Pravidelne ako dirigent hosťuje v Slovenskom národnom divadle v Bratislave (od roku 2006), v Slovenskej filharmónii (od roku 2007), Štátnej filharmónii Košice (od roku 2011) a Štátnom divadle Košice (od roku 2014). Na objednávku Štátneho divadla Košice skomponoval v rokoch 2015 – 2016 hudobné divadlo v 5 scénach s prológom a epilógom pod názvom Bohom milovaný Op. 21. Nahral viac ako 15 CD titulov a za svoju skladateľskú a dirigentskú činnosť získal niekoľko ocenení doma i v zahraničí. Pedagogicky pôsobí na VŠMU.

x