2023

Interview with Adrián Demoč

Another Timbre, 2023

2023

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Koncerty : 11. 11. 2023 Bratislava, Reduta

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 6 – 7

2023

HORKAY, Tamás: Koncerty : 1. 10. 2023 Bratislava, Reduta

Štátny komorný orchester Žilina, Milan Paľa, Marián Lejava – BHS, Zeljenka – Zimmer – Bizet

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 10, s. 13

2023

KOLÁŘ, Robert: Nové cesty Novej slovenskej hudby

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 10, s. 18 – 19

2023

PAĽOVÁ, Katarína: Podivín Milanolo

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 7 – 8, s. 7

2023

ŠEBESTA, Ronald – LEJAVA, Marián: Na chate: Ronald Šebesta a Marián Lejava

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 32 – 33

2023

TIHLÁRIK, Rado: Melos-Étos 2022

Nový Popular, 2023, č. 1, s. 20 – 21

2023
2023

LIPTÁK, Michal: Súčasná vážna hudba: Redukcia Adriána Demoča

Kapitál, 2023, č. 07
(recenzia albumu)

2023

BOREK, Jan: Adrián Demoč : Neha

Harmonie, 2023, s. 75 – 76

2023

CABRAL, Ismael G.: DEMOC Neha. Popínavá hudba.

Slovak Radio Symphony Orchestra. Ostrava New Orchestra. Marián Lejava & Petr Kotik, directores. ANOTHER TIMBRE (1CD)

Scherzo, 2023, Madrid, č. 401, s. 50
(recenzia albumu)

2023

BURGROVÁ, Katarína: Neha : Andrián Demoč

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 38
(recenzia CD)

2023

PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Koncerty : 11. 11. 2023 Bratislava, Reduta

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 6 – 7

2023

LEJAVA, Marián: Capricci : M. Paľa : Pavlík Records 2022 [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 6, s. 37

2023

LEJAVA, Marián – KROUPOVÁ, Oľga: V nemom úžase nad Ligetiho vesmírom

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 5, s. 26 – 28

2022

LEJAVA, Marián: Valentin Bibik : Sonatas for Violin and Piano

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 35
(recenzia CD)

2022

LEJAVA, Marián: Valentin Bibik : Viola Sonatas

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 35
(recenzia CD)

2022

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2022 : má zmysel pokračovať

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 2 – 5

2022

CHLEBÁKOVÁ, Hana: Burácajúci záver sezóny v Klariskách

Tempo, 2022, roč. 19, č. 1 – 2, s. 31 – 32
(Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

2022

CHLEBÁKOVÁ, Hana: Osudový Beethoven v Slovenskej filharmónii

Tempo, 2022, roč. 19, č. 1 – 2, s. 17 – 18

2022

KOLÁŘ, Robert: Doublebassement [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 49 – 50

2022

HORKAY, Tamás: Organový festival Ivana Sokola vstúpil do druhej polstoročnice

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 9 – 10

2022

GOČ, Jakub: Ensemble Ricercata

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 3

2022

PAĽOVÁ, Katarína: Marián Lejava – portrét plný premiér

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 13

2022

MIKEŠ, Vítězslav: Milan Paľa: Tradicí se nemá žít, ale má se na ní stavět a tvořit novou

Harmonie, 1. 3. 2022, č. 3, s. 8 – 13

2021

UHROVÁ, Katarína: Marian Lejava: Podstatu Mozartovej hudby musí ľudstvo ešte odhaliť [rozhovor]

InMusic, 19. 11. 2021

2021

REDAKCIA: Koncert Ensemble Ricercata 27. novembra bude online

Opera Slovakia, 23. 11. 2021

2021

GUNIČOVÁ, Kristína: Filharmonici s novou slovenskou hudbou

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 5

2021

JŮZOVÁ, Markéta: Vlahé Pražské jaro

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 22

2021

GOTTHARDT, Kristína: Hudba dneška v SNG #37/#38

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 5

2021

VONGREJ, Ľudovít: Festival Saxophobia Bratislava má za sebou prvých päť ročníkov kurzov a koncertov

Opera Slovakia, 25. 6. 2021

2021

BARANČICOVÁ, Svatava: Sólisté z PKF – Prague Philharmonia byli na Pražském jaru pohlceni Stravinským

Opera Plus, 25. 5. 2021

2021

KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 30 – 32

2021

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Beethoven, Schumann [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 37

2021

LEJAVA, Marian: Jana Kmiťová : Dve vety o tvojej tvári [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 36

2021

KOREŇOVÁ, Katarína: Jozef Grešák [recenzia CD]

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 11, s. 36

2020

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Deväť košických sezón s kormidelníkom Karolom Kevickým

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 9, s. 19
(Bohom milovaný)

2020

VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

2020

NEJTEK, Michal: Vapori del Cuore : Themes and Variations [recenzia CD]

Harmonie, 2020, č. 6, s. 62

2020

KOLÁŘ, Róbert: Marián Lejava

Za ďalším autorským albumom do Budapešti

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 6, s. 18 – 21

2020

Anketa/ Beethoven 2020

Osudové záznamy

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 25

2020

DOHNALOVÁ, Lýdia: Evgeny Irshai: Mneminaret, 6 bratislavských koncertov [recenzia CD]

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 52

2020

URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

Pavlík Records 2019

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

2020

SLABÝ, Petr: VENI 30

Hudobný fond / RTVS

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 39

2020

ŠŤASTNÝ, Jaroslav: VAPORI del CUORE: Themes and variations

(selected works 2000 - 2009)

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 39

2019

TURNER, Marián: Tretí abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

Operaslovakia, 2019

2019

VACHOVÁ, Zuzana: Svetový unikát: Jevgenij Iršai skomponoval jedinú skladbu svojho druhu

Moja kultúra, 2019

2019

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Júnové koncerty ukončili jubilejnú sezónu Štátnej filharmónie Košice

Operaslovakia, 2019

2019

KAMENSKÁ, Martina: ORFEUS 2019 rekapituloval

Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 6

2019

LIŠHÁKOVÁ, Galina: Hudba z Láskoprázdna

Nota bena, 2019, Bratislava, roč. 18, č. 212

2019

PLATZNER, Alexander: Orfeus 2019: Bláznovstvá s orchestrom

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 18 – 19

2019

BERÁTS, Juraj: ISCM World Music Days 2019 v Estónsku

Postrehy z festivalu a prezentácia slovenských skladateľov

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 20 – 21

2019

SLABÝ, Petr: Dispersion: E. Sharp, VENI ACADEMY

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 39

2018

KOLÁŘ, Robert: Branislav Dugovič : Cross-Country Skiing [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 38

2018

red: Ceny Hudobného fondu 2018

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 2

2018

KOLÁŘ, Robert: 4 Milanolo Concertos : Demoč, Manolios, Irshai, Lejava [recenzia CD]

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 9, s. 38

2018

ČERVENKA, Jozef: Prvý pokus Otvorenej opery

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 39
(ako dirigent opery Il signor Bruschino )

2018

BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards

Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 3

2018

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

Premeny komornej opery na Slovensku

SAV, Bratislava

2017

KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčiky a elektronika

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 29

2017

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rok Jozefa Grešáka v Štátnej filharmónii Košice

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 13

2017

TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 6 – 7

2017

TICHÝ, Stanislav: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 6

2017

KAČUROVÁ, Michaela: Túžba tvoriť v Prešove

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 19

2017

KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 5 – 7

2017

SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 4, s. 411 – 412, 418 – 419

2017

BLAHO, Vladimír: Otvorená opera uviedla na javisku SND Rossiniho jednoaktovku Il signor Bruschino

Opera Slovakia, 2017

2016

ŠIKROVÁ, Zora: Marián Lejava: Bilancia uvádzania slovenských opier je tragická [rozhovor]

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 14 – 15

2016

JUHANOVÁ, Dáša: Michal Spišák: Mozart a Salieri a Bohom milovaný sú kontrastné opery postavené vedľa seba [rozhovor]

Opera Slovakia, 2016

2016

ČERVENKA, Jozef: Salieri: vinný alebo nevinný?

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 26

2016

UNGER, Pavol: Česko-slovenský kontext v opernej Bratislave

Pravda, 6.6.2016, roč. 26, č. 131, s. 29

2016

JUHANOVÁ, Dáša: M. Lejava: Dielom Bohom milovaný chcem vniesť svetlo do okolností Mozartovej smrti [rozhovor]

Opera Slovakia, 2016

2016

BLAHO, Vladimír: Eurokontext.sk 2016

Dvakrát mýtus

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 47 – 48

2016

BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 12

2016

MORAVČÍKOVÁ, Dominika: Praha : Zrodené z peny kontrakultúry

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 36

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Bohom milovaný

Opera Slovakia, 2016

2016

TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

Mimoriadny koncert SOSR-u

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 8 – 9

2016

TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba : Mimoriadny koncert SOSR-u

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 8 – 9

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (2. časť recenzie – Iršai, Moyzes)

Opera Slovakia, 8. 11. 2016

2016

URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (1. časť recenzie – Parík, Grešák)

Opera Slovakia, 7. 11. 2016

2016

CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

2015

ZAGORSKI, Marcus: Melos-Étos 2015

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 4 – 5

2015

KOLÁŘ, Robert: Muzički biennale Zagreb 2015 : svetový festival so slovenskou príchuťou

Slovenská misia

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 16 – 17

2015

ŠUBA, Andrej: Stará hudba na periférii?

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 13

2015

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Objaviteľský okamih

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 36

2015

KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG

Rolling Tones sa valia ďalej

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 8 – 9

2015

BLAHO, Vladimír: Hlavný chod alebo prílohy?

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 31

2014

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: V bizarnom panoptiku chýba kontrastný ľudský rozmer

SME, 2014, roč. 22, č. 63 (17. 3.), s. 18

2014

KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 3

2014

GLOCKOVÁ, Mária: Košické inscenácie v spektre štýlových konfrontácií

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 41

2014

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Košice spoznali Richarda Straussa

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 20

2014

KOLÁŘ, Robert: VENI ACADEMY: Rolling Tones / Im zarter Bewegung [recenzia CD]

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 35 – 36

2014

PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Konvergencie : Bratislavské koncerty

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 4 – 5

2014

BUBNÁŠ, Juraj: Suchoňov mladícky opus v balete SND

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 22

2014

UNGER, Pavel: Recenzia: Dezertéri z košického Naxu

Pravda, 2014, roč. 24, č. 63, s. 33

2014

LEJAVA, Marián: Brahms: The Symphonies [recenzia CD]

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 37

2014

LEJAVA, Marián: Mieczysław Weinberg [recenzia CD]

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 36

2013

LEJAVA, Marián: Bartók, Eötvös, Ligeti [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 9, s. 36

2013

HORKAY, Tamás: Jedna svetová a dve slovenské premiéry v košickom Dome umenia

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 8

2013

HORKAY, Tamás: Ars Nova Cassoviae

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 9

2013

BERÁTS, Juraj: SOOZVUK 2012

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 3

2013

MARENČINOVÁ, Dita: Ars Nova Cassoviae

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 9

2013

HORKAY, Tamás: BHS 2013

Kontemplujúci pohľad Soozvuku

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 6

2013

KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň

Čerešničky na torte; Symfonické finále

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 14

2013

KOLÁŘ, Robert: Soozvuk: 10 rokov po...

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 14 – 15

2013

GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť / Orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU

Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, roč. 10, č. 3 – 4, s. 46 – 49

2013

KOLÁŘ, Robert: SNG: VENI ACADEMY v siedmom pokračovaní Hudby dneška

Hudobný život, 2013, č. 11, s. 15

2013

LEJAVA, Marián: Operný raj Petra Eötvösa

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 31 – 32

2013

LEJAVA, Marián: (Parti)túry novej hudby – Isao Matsushita: Žiarivé nebesá

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 6, s. 11

2013

LEJAVA, Marián: Anton Bruckner: Symfónia č. 9 (4-časťová verzia) [recenzia CD]

Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 9, s. 36

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 35

2012

KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 4, s. 418 – 420

2012

kš: Súčasná hudba na festivaloch

Pravda 10.11., 2012, roč. 22, č. 260, s. 49

2012

DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 9

2012

(aj): 3 otázky pre Mariána Lejavu

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 23

2011

CHALUPKA, Ľubomír: Symfonický orchester VŠMU...

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 3

2010

MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 1, s. 27 – 62

2010

LEJAVA, Marián: VENI Academy at the 1st Yearly ISCM New Music Days

Akcent, December, 2010, s. 2

2010

LEJAVA, Marián: SOOZVUK 2009

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 9

2010

PIAČEK, Marek: Exempla trahunt [rozhovor]

, roč. 42, č. 12, s. 12 – 13

2010

FUJAK, Július: Melos-Étos

Dve Andriessenove podoby politickej hudby

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 10

2010

ŠUBA, Andrej: Marián Lejava: Na Slovensku sa začína vždy od nuly [rozhovor]

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 25 – 28

2009

ČUCHRAN, Vladimír: Slovenská tvorba pre akordeón od roku 1980

Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, 2009, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 18 – 25

2009

LINDTNEROVÁ, Jana: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 3, s. 2

2007

KATINA, Peter: Marián Lejava: Cant d'amour [recenzia CD]

Hudba, 2007, roč. 2, č. IV. Q, s. 88

2007

ZAGAR, Peter: Marián Lejava: Cant d'Amour [recenzia CD]

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 35

2007

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Osamelosť zázrakov je stále väčšia a väčšia...

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 20 – 21

2006

ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

Tempo, 2006, č. 2, s. 30 – 32

2005

ULIČIANSKA, Zuzana: Rozcítiť divadelného diváka nie je ľahké, v kine sa plače lepšie

SME – Kultúra, 11. 11. 2005, s. 25
(Éric-Emmanuel Schmitt: Oskar a dáma v ružovom)

2005

URSÍNYOVÁ, Terézia: Hravý Nápoj lásky

Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 9 – 10, s. 32 – 33

2005

sita: Cenu Jozefa Bulvu získal Marián Lejava

SME , 4. 10. 2005 , s. 26

2004

LEJAVA, Marián: Anton von Webern-Fest

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 9, s. 32 – 33

2004

STAUB, Lidia: Kissed by the music goddess

The Slovak Spectator, 2004, č. 13

2004

LEJAVA, Marián: Jubilujúci Peter Eötvös

Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 6, s. 30 – 31

2001

DOHNALOVÁ, Lýdia: Marián Lejava – miniprofil

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 6 – 7

2001

PLANČÁROVÁ, Martina: Dva koncerty mladých

Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 38 – 39

Personálna bibliografia

 • 2014

  LEJAVA, Marián: Brahms: The Symphonies [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 37

 • 2014

  LEJAVA, Marián: Mieczysław Weinberg [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 36

 • 2013

  LEJAVA, Marián: Bartók, Eötvös, Ligeti [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 9, s. 36

 • 2013

  LEJAVA, Marián: Anton Bruckner: Symfónia č. 9 (4-časťová verzia) [recenzia CD]

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 9, s. 36

 • 2013

  LEJAVA, Marián: (Parti)túry novej hudby – Isao Matsushita: Žiarivé nebesá

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 6, s. 11

 • 2013

  LEJAVA, Marián: Operný raj Petra Eötvösa

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 31 – 32

 • 2010

  LEJAVA, Marián: SOOZVUK 2009

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 9

 • 2010

  LEJAVA, Marián: VENI Academy at the 1st Yearly ISCM New Music Days

  Akcent, December, 2010, s. 2

 • 2004

  LEJAVA, Marián: Anton von Webern-Fest

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 9, s. 32 – 33

 • 2004

  LEJAVA, Marián: Jubilujúci Peter Eötvös

  Hudobný život, 2004, roč. 36, č. 6, s. 30 – 31

Personálna bibliografia – Recenzie

 • 2023

  LEJAVA, Marián: Capricci : M. Paľa : Pavlík Records 2022 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 6, s. 37

 • 2021

  LEJAVA, Marian: Jana Kmiťová : Dve vety o tvojej tvári [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 36

Personálna bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  LEJAVA, Marián – KROUPOVÁ, Oľga: V nemom úžase nad Ligetiho vesmírom

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 5, s. 26 – 28

 • 2022

  LEJAVA, Marián: Valentin Bibik : Sonatas for Violin and Piano

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 35
  (recenzia CD)

 • 2022

  LEJAVA, Marián: Valentin Bibik : Viola Sonatas

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 35
  (recenzia CD)

Bibliografia – Knižné monografie

 • 2018

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Napísal som maličkú opierku

  Premeny komornej opery na Slovensku

  SAV, Bratislava

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2010

  MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie

  Slovenská hudba, 2010, roč. 36, č. 1, s. 27 – 62

 • 2009

  ČUCHRAN, Vladimír: Slovenská tvorba pre akordeón od roku 1980

  Dni Tadeáša Salvu. Lúčky 2009 : zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, 2009, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica, s. 18 – 25

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  BURGROVÁ, Katarína: Neha : Andrián Demoč

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 38
  (recenzia CD)

 • 2023

  CABRAL, Ismael G.: DEMOC Neha. Popínavá hudba.

  Slovak Radio Symphony Orchestra. Ostrava New Orchestra. Marián Lejava & Petr Kotik, directores. ANOTHER TIMBRE (1CD)

  Scherzo, 2023, Madrid, č. 401, s. 50
  (recenzia albumu)

 • 2023

  BOREK, Jan: Adrián Demoč : Neha

  Harmonie, 2023, s. 75 – 76

 • 2023

  LIPTÁK, Michal: Súčasná vážna hudba: Redukcia Adriána Demoča

  Kapitál, 2023, č. 07
  (recenzia albumu)

 • 2023

 • 2023

  TIHLÁRIK, Rado: Melos-Étos 2022

  Nový Popular, 2023, č. 1, s. 20 – 21

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Doublebassement [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 49 – 50

 • 2022

  CHLEBÁKOVÁ, Hana: Osudový Beethoven v Slovenskej filharmónii

  Tempo, 2022, roč. 19, č. 1 – 2, s. 17 – 18

 • 2022

  CHLEBÁKOVÁ, Hana: Burácajúci záver sezóny v Klariskách

  Tempo, 2022, roč. 19, č. 1 – 2, s. 31 – 32
  (Časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave)

 • 2021

  KOREŇOVÁ, Katarína: Jozef Grešák [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 11, s. 36

 • 2021

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Beethoven, Schumann [recenzia CD]

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 5, s. 37

 • 2020

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Evgeny Irshai: Mneminaret, 6 bratislavských koncertov [recenzia CD]

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 7 – 8, s. 52

 • 2020

  ŠŤASTNÝ, Jaroslav: VAPORI del CUORE: Themes and variations

  (selected works 2000 - 2009)

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 39

 • 2020

  SLABÝ, Petr: VENI 30

  Hudobný fond / RTVS

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 39

 • 2020

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Fantastickými krajinami piesne s Gustávom Beláčkom

  Pavlík Records 2019

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 3, s. 38

 • 2020

  NEJTEK, Michal: Vapori del Cuore : Themes and Variations [recenzia CD]

  Harmonie, 2020, č. 6, s. 62

 • 2019

  SLABÝ, Petr: Dispersion: E. Sharp, VENI ACADEMY

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 39

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Koncerty : 11. 11. 2023 Bratislava, Reduta

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 6 – 7

 • 2023

  PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Koncerty : 11. 11. 2023 Bratislava, Reduta

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 12, s. 6 – 7

 • 2023

  HORKAY, Tamás: Koncerty : 1. 10. 2023 Bratislava, Reduta

  Štátny komorný orchester Žilina, Milan Paľa, Marián Lejava – BHS, Zeljenka – Zimmer – Bizet

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 10, s. 13

 • 2023

  KOLÁŘ, Robert: Nové cesty Novej slovenskej hudby

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 10, s. 18 – 19

 • 2023

  PAĽOVÁ, Katarína: Podivín Milanolo

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 7 – 8, s. 7

 • 2023

  ŠEBESTA, Ronald – LEJAVA, Marián: Na chate: Ronald Šebesta a Marián Lejava

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 32 – 33

 • 2022

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2022 : má zmysel pokračovať

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 2 – 5

 • 2022

  PAĽOVÁ, Katarína: Marián Lejava – portrét plný premiér

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 13

 • 2022

  HORKAY, Tamás: Organový festival Ivana Sokola vstúpil do druhej polstoročnice

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 9 – 10

 • 2022

  MIKEŠ, Vítězslav: Milan Paľa: Tradicí se nemá žít, ale má se na ní stavět a tvořit novou

  Harmonie, 1. 3. 2022, č. 3, s. 8 – 13

 • 2022

  GOČ, Jakub: Ensemble Ricercata

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 1 – 2, s. 3

 • 2021

  GUNIČOVÁ, Kristína: Filharmonici s novou slovenskou hudbou

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 12, s. 5

 • 2021

  REDAKCIA: Koncert Ensemble Ricercata 27. novembra bude online

  Opera Slovakia, 23. 11. 2021

 • 2021

  UHROVÁ, Katarína: Marian Lejava: Podstatu Mozartovej hudby musí ľudstvo ešte odhaliť [rozhovor]

  InMusic, 19. 11. 2021

 • 2021

  KOLÁŘ, Robert: Zaostrené na slovenskú avantgardu

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 30 – 32

 • 2021

  JŮZOVÁ, Markéta: Vlahé Pražské jaro

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 22

 • 2021

  GOTTHARDT, Kristína: Hudba dneška v SNG #37/#38

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 5

 • 2021

  VONGREJ, Ľudovít: Festival Saxophobia Bratislava má za sebou prvých päť ročníkov kurzov a koncertov

  Opera Slovakia, 25. 6. 2021

 • 2021

  BARANČICOVÁ, Svatava: Sólisté z PKF – Prague Philharmonia byli na Pražském jaru pohlceni Stravinským

  Opera Plus, 25. 5. 2021

 • 2020

  VESELÝ, Ondrej: Nová slovenská hudba 2020 online

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 12, s. 4 – 5

 • 2020

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Deväť košických sezón s kormidelníkom Karolom Kevickým

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 9, s. 19
  (Bohom milovaný)

 • 2020

  KOLÁŘ, Róbert: Marián Lejava

  Za ďalším autorským albumom do Budapešti

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 6, s. 18 – 21

 • 2020

  Anketa/ Beethoven 2020

  Osudové záznamy

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 25

 • 2019

  BERÁTS, Juraj: ISCM World Music Days 2019 v Estónsku

  Postrehy z festivalu a prezentácia slovenských skladateľov

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 6, s. 20 – 21

 • 2019

  PLATZNER, Alexander: Orfeus 2019: Bláznovstvá s orchestrom

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 18 – 19

 • 2019

  LIŠHÁKOVÁ, Galina: Hudba z Láskoprázdna

  Nota bena, 2019, Bratislava, roč. 18, č. 212

 • 2019

  KAMENSKÁ, Martina: ORFEUS 2019 rekapituloval

  Tempo, 2019, č. 3 – 4, s. 6

 • 2019

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Júnové koncerty ukončili jubilejnú sezónu Štátnej filharmónie Košice

  Operaslovakia, 2019

 • 2019

  VACHOVÁ, Zuzana: Svetový unikát: Jevgenij Iršai skomponoval jedinú skladbu svojho druhu

  Moja kultúra, 2019

 • 2019

  TURNER, Marián: Tretí abonentný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

  Operaslovakia, 2019

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: Branislav Dugovič : Cross-Country Skiing [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 11, s. 38

 • 2018

  red: Ceny Hudobného fondu 2018

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 10, s. 2

 • 2018

  KOLÁŘ, Robert: 4 Milanolo Concertos : Demoč, Manolios, Irshai, Lejava [recenzia CD]

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 9, s. 38

 • 2018

  BUBNÁŠ, Juraj: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu na Festivale Radio_Head Awards

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 4, s. 3

 • 2018

  ČERVENKA, Jozef: Prvý pokus Otvorenej opery

  Hudobný život, 2018, roč. 50, č. 1 – 2, s. 39
  (ako dirigent opery Il signor Bruschino )

 • 2017

  BLAHO, Vladimír: Otvorená opera uviedla na javisku SND Rossiniho jednoaktovku Il signor Bruschino

  Opera Slovakia, 2017

 • 2017

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Rok Jozefa Grešáka v Štátnej filharmónii Košice

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 13

 • 2017

  SONDOROVÁ, Dominika – GÁLISOVÁ, Lenka: MELOS-ÉTOS, 14. medzinárodný festival súčasnej hudby

  Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, 2017, roč. 43, č. 4, s. 411 – 412, 418 – 419

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Melos-Étos 2017

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 12, s. 5 – 7

 • 2017

  KAČUROVÁ, Michaela: Túžba tvoriť v Prešove

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 7 – 8, s. 19

 • 2017

  TICHÝ, Stanislav: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 6, s. 6

 • 2017

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: sláčiky a elektronika

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 5, s. 29

 • 2017

  TURÁK, František: Dva návraty na Epoché

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 6 – 7

 • 2016

  TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba

  Mimoriadny koncert SOSR-u

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 8 – 9

 • 2016

  TURÁK, František: Epoché / Nová slovenská hudba : Mimoriadny koncert SOSR-u

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 8 – 9

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (2. časť recenzie – Iršai, Moyzes)

  Opera Slovakia, 8. 11. 2016

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Epoché + Nová slovenská hudba (1. časť recenzie – Parík, Grešák)

  Opera Slovakia, 7. 11. 2016

 • 2016

  CHALUPKA, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 11, s. 3

 • 2016

  UNGER, Pavol: Česko-slovenský kontext v opernej Bratislave

  Pravda, 6.6.2016, roč. 26, č. 131, s. 29

 • 2016

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Bohom milovaný

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  ČERVENKA, Jozef: Salieri: vinný alebo nevinný?

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 6, s. 26

 • 2016

  JUHANOVÁ, Dáša: Michal Spišák: Mozart a Salieri a Bohom milovaný sú kontrastné opery postavené vedľa seba [rozhovor]

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  ŠIKROVÁ, Zora: Marián Lejava: Bilancia uvádzania slovenských opier je tragická [rozhovor]

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 14 – 15

 • 2016

  JUHANOVÁ, Dáša: M. Lejava: Dielom Bohom milovaný chcem vniesť svetlo do okolností Mozartovej smrti [rozhovor]

  Opera Slovakia, 2016

 • 2016

  BLAHO, Vladimír: Eurokontext.sk 2016

  Dvakrát mýtus

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 7 – 8, s. 47 – 48

 • 2016

  BERÁTS, Juraj: Hudba dneška v SNG 18: DVA-JA 3

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 5, s. 12

 • 2016

  MORAVČÍKOVÁ, Dominika: Praha : Zrodené z peny kontrakultúry

  Hudobný život, 2016, roč. 48, č. 12, s. 36

 • 2015

  ZAGORSKI, Marcus: Melos-Étos 2015

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 4 – 5

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Muzički biennale Zagreb 2015 : svetový festival so slovenskou príchuťou

  Slovenská misia

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 5, s. 16 – 17

 • 2015

  BLAHO, Vladimír: Hlavný chod alebo prílohy?

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 4, s. 31

 • 2015

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Objaviteľský okamih

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 36

 • 2015

  KOLÁŘ, Robert: Hudba dneška v SNG

  Rolling Tones sa valia ďalej

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 8 – 9

 • 2015

  ŠUBA, Andrej: Stará hudba na periférii?

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 1 – 2, s. 13

 • 2014

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: V bizarnom panoptiku chýba kontrastný ľudský rozmer

  SME, 2014, roč. 22, č. 63 (17. 3.), s. 18

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Kompozičné laboratórium: orchestrálne finále

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 3

 • 2014

  GLOCKOVÁ, Mária: Košické inscenácie v spektre štýlových konfrontácií

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 41

 • 2014

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Košice spoznali Richarda Straussa

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 4, s. 20

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: VENI ACADEMY: Rolling Tones / Im zarter Bewegung [recenzia CD]

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 3, s. 35 – 36

 • 2014

  PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Konvergencie : Bratislavské koncerty

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 4 – 5

 • 2014

  BUBNÁŠ, Juraj: Suchoňov mladícky opus v balete SND

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 22

 • 2014

  UNGER, Pavel: Recenzia: Dezertéri z košického Naxu

  Pravda, 2014, roč. 24, č. 63, s. 33

 • 2013

  HORKAY, Tamás: Jedna svetová a dve slovenské premiéry v košickom Dome umenia

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 8

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: Soozvuk: 10 rokov po...

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 4, s. 14 – 15

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň

  Čerešničky na torte; Symfonické finále

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 12, s. 14

 • 2013

  HORKAY, Tamás: BHS 2013

  Kontemplujúci pohľad Soozvuku

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 11, s. 6

 • 2013

  MARENČINOVÁ, Dita: Ars Nova Cassoviae

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 9

 • 2013

  BERÁTS, Juraj: SOOZVUK 2012

  Hudobný život, 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 3

 • 2013

  HORKAY, Tamás: Ars Nova Cassoviae

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 1 – 2, s. 9

 • 2013

  GOTTHARDTOVÁ, Kristína: Orfeus zaspieval opäť / Orfeus v podsvetí (Dvorane) VŠMU

  Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), 2013, roč. 10, č. 3 – 4, s. 46 – 49

 • 2013

  KOLÁŘ, Robert: SNG: VENI ACADEMY v siedmom pokračovaní Hudby dneška

  Hudobný život, 2013, č. 11, s. 15

 • 2012

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Vladimír Bokes & sedem bokesovcov

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 7 – 8, s. 9

 • 2012

  (aj): 3 otázky pre Mariána Lejavu

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 23

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 3, s. 35

 • 2012

  KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]

  Slovenská hudba, 2012, roč. 38, č. 4, s. 418 – 420

 • 2012

  kš: Súčasná hudba na festivaloch

  Pravda 10.11., 2012, roč. 22, č. 260, s. 49

 • 2011

  CHALUPKA, Ľubomír: Symfonický orchester VŠMU...

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 6, s. 3

 • 2010

  PIAČEK, Marek: Exempla trahunt [rozhovor]

  , roč. 42, č. 12, s. 12 – 13

 • 2010

  FUJAK, Július: Melos-Étos

  Dve Andriessenove podoby politickej hudby

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 10

 • 2010

  ŠUBA, Andrej: Marián Lejava: Na Slovensku sa začína vždy od nuly [rozhovor]

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 25 – 28

 • 2009

  LINDTNEROVÁ, Jana: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu

  Hudobný život , 2009, roč. 41, č. 3, s. 2

 • 2007

  ZAGAR, Peter: Marián Lejava: Cant d'Amour [recenzia CD]

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 9, s. 35

 • 2007

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Osamelosť zázrakov je stále väčšia a väčšia...

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 12, s. 20 – 21

 • 2007

  KATINA, Peter: Marián Lejava: Cant d'amour [recenzia CD]

  Hudba, 2007, roč. 2, č. IV. Q, s. 88

 • 2006

  ŠTEFKOVÁ, Markéta: Koncerty komorných orchestrov v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca

  Tempo, 2006, č. 2, s. 30 – 32

 • 2005

  ULIČIANSKA, Zuzana: Rozcítiť divadelného diváka nie je ľahké, v kine sa plače lepšie

  SME – Kultúra, 11. 11. 2005, s. 25
  (Éric-Emmanuel Schmitt: Oskar a dáma v ružovom)

 • 2005

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hravý Nápoj lásky

  Hudobný život, 2005, roč. 37, č. 9 – 10, s. 32 – 33

 • 2005

  sita: Cenu Jozefa Bulvu získal Marián Lejava

  SME , 4. 10. 2005 , s. 26

 • 2004

  STAUB, Lidia: Kissed by the music goddess

  The Slovak Spectator, 2004, č. 13

 • 2001

  DOHNALOVÁ, Lýdia: Marián Lejava – miniprofil

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 6 – 7

 • 2001

  PLANČÁROVÁ, Martina: Dva koncerty mladých

  Hudobný život, 2001, roč. 33, č. 7 – 8, s. 38 – 39

Bibliografia – Rozhovory

x