Personálna bibliografia

 • 1978

  Čo nového priniesli pre deti?

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 12, p. 2

 • 1961

  Súčasná slovenská detská piesňová a sborová tvorba

  Slovenská hudba, 1961, year 5, no. 7 – 8, p. 324 – 326

Bibliografia – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri

  Opus, Bratislava, p. 96 – 102

Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2015

  BLAHO, Vladimír: Dvakrát detské zbory

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 17

 • 1985

  SEDLICKÝ, Tibor: K nedožitej sedemdesiatke Ondreja Francisciho

  Rytmus, 1985, year 36, no. 11, p. 6 – 7

 • 1985

  PRIHELOVÁ, Jarmila: In memoriam Ondrej Francisci

  Hudobný život, 1985, year 17, no. 11, p. 7

 • 1981

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Z tvorby pre deti a mládež

  Hudobný život, 1981, year 13, no. 6, p. 5
  (Radostná chvíľa, Detská hra)

 • 1980

  KLIMO, Štefan: Ondrejovi Franciscimu k narodeninám

  Rytmus, 1980, year 31, no. 12, p. 8

 • 1980

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Jubilanti : Ondrej Francisci

  Hudobný život, 1980, year 12, no. 28, p. 7

 • 1970

  Oznámenie výsledku anonymnej skladateľskej súťaže na pôvodnú vokálnu tvorbu pre detské zbory a cappella

  Hudobný život, 1970, year 2, no. 2, p. 7
  (Rozprávočky)

x