2015

BLAHO, Vladimír: Dvakrát detské zbory

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 17

1986

ČÍŽIK, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri

Opus, Bratislava, s. 96 – 102

1985

SEDLICKÝ, Tibor: K nedožitej sedemdesiatke Ondreja Francisciho

Rytmus, 1985, roč. 36, č. 11, s. 6 – 7

1985

PRIHELOVÁ, Jarmila: In memoriam Ondrej Francisci

Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 11, s. 7

1983

MARTON, Ivan: VIII. TSNHT : Zborový koncert

Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 3
(Májová flauta)

1981

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

Z tvorby pre deti a mládež

Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
(Radostná chvíľa, Detská hra)

1980

ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Jubilanti : Ondrej Francisci

Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 22, s. 7

1980

KLIMO, Štefan: Ondrejovi Franciscimu k narodeninám

Rytmus, 1980, roč. 31, č. 12, s. 8

1978

FRANCISCI, Ondrej: Čo nového priniesli pre deti?

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 12, s. 2

1975

HORNOVESKÁ, Ľuba: K šesťdesiatke Ondreja Francisciho

Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 24, s. 5

1975

HAVIAR, Štefan: Slovenský festival politickej piesne

Martin 75

1970

MARTINÁK, Marián: S Ondrejom Franciscim ... o detskej zborovej tvorbe [rozhovor]

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 23, s. 2

1970

Oznámenie výsledku anonymnej skladateľskej súťaže na pôvodnú vokálnu tvorbu pre detské zbory a cappella

Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 2, s. 7
(Rozprávočky)

1961

FRANCISCI, Ondrej: Súčasná slovenská detská piesňová a sborová tvorba

Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 7 – 8, s. 324 – 326

Personálna bibliografia

 • 1978

  FRANCISCI, Ondrej: Čo nového priniesli pre deti?

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 12, s. 2

 • 1961

  FRANCISCI, Ondrej: Súčasná slovenská detská piesňová a sborová tvorba

  Slovenská hudba, 1961, roč. 5, č. 7 – 8, s. 324 – 326

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 1986

  ČÍŽIK, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri

  Opus, Bratislava, s. 96 – 102

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2015

  BLAHO, Vladimír: Dvakrát detské zbory

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 17

 • 1985

  SEDLICKÝ, Tibor: K nedožitej sedemdesiatke Ondreja Francisciho

  Rytmus, 1985, roč. 36, č. 11, s. 6 – 7

 • 1985

  PRIHELOVÁ, Jarmila: In memoriam Ondrej Francisci

  Hudobný život, 1985, roč. 17, č. 11, s. 7

 • 1983

  MARTON, Ivan: VIII. TSNHT : Zborový koncert

  Hudobný život, 1983, roč. 15, č. 5, s. 3
  (Májová flauta)

 • 1981

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby

  Z tvorby pre deti a mládež

  Hudobný život, 1981, roč. 13, č. 6, s. 5
  (Radostná chvíľa, Detská hra)

 • 1980

  ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Jubilanti : Ondrej Francisci

  Hudobný život, 1980, roč. 12, č. 22, s. 7

 • 1980

  KLIMO, Štefan: Ondrejovi Franciscimu k narodeninám

  Rytmus, 1980, roč. 31, č. 12, s. 8

 • 1975

  HORNOVESKÁ, Ľuba: K šesťdesiatke Ondreja Francisciho

  Hudobný život, 1975, roč. 7, č. 24, s. 5

 • 1975

  HAVIAR, Štefan: Slovenský festival politickej piesne

  Martin 75

 • 1970

  MARTINÁK, Marián: S Ondrejom Franciscim ... o detskej zborovej tvorbe [rozhovor]

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 23, s. 2

 • 1970

  Oznámenie výsledku anonymnej skladateľskej súťaže na pôvodnú vokálnu tvorbu pre detské zbory a cappella

  Hudobný život, 1970, roč. 2, č. 2, s. 7
  (Rozprávočky)

x