• 1930 – 1935

  Učiteľský ústav v Miškolci

 • 1948 – 1949

  Hudobná akadémia v Budapešti

 • 1949 – 1950

  Štátne konzervatórium v Bratislave

 • 1951 – 1955

  VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes)

 • od 1951

  zbormajster a skladateľ Detského zboru Československého rozhlasu v Bratislave

 • 1947 – 1952

  bol členom Zväzu slovenských skladateľov

x