• 2021

  STO ROKOV SO SPEVÁCKYM ZBOROM SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

  CD - Slovenský ochranný zväz autorský R70 0004-0-231

  1. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Čo sa stalo nové

   Ján Strelec (dir.), Spevácky zbor slovenských učiteľov

  2. Mikuláš Moyzes: Uzka dražka do valalu

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  3. Zdenko Mikula: Počúvaj, počúvaj – Počúvaj, počúvaj

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  4. Ondrej Francisci: Tri východoslovenské ľudové piesne

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  5. Milan Novák: Povedzže mi, povedz

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  6. Oto Ferenczy: Máje

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)

  7. Mikuláš Schneider-Trnavský: Sinokvety

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  8. Mikuláš Schneider-Trnavský: Veje vietor, Moja žena rozum nemá

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  9. Oldřich Halma: Mikulecká dedina

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  10. Ján Cikker: Dve regrútske

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  11. Ernest Schummera: Jubilate Deo

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  12. Ján Levoslav Bella: Tu es Petrus, Cantus Solemnis op. 20

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  13. Alexander Moyzes: Santa Helena

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  14. Ladislav Burlas: Z knihy žalmov

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Peter Hradil (dir.)

  15. Ján Kadavý: Čo čušíš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  16. Viliam Figuš-Bystrý: Zmráka sa

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  17. Pavol Krška: Ave

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  18. Peter Špilák: Dies irae

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  19. Ján Cikker: Keď na vojnu pôjdeme

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  20. Peter Špilák: Išeu Macek

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Štefan Sedlický (dir.)

  21. Miloš Ruppeldt: Staroslovenský Otčenáš

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

  22. Jaroslav Křička: Vysoko zornička

   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Miloš Ruppeldt (dir.)

 • 1978

  TECHNIK

  LP - Opus 9119 0680

  1. Thomas Morley: Fire, fire

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

  2. Jacobus Gallus: Omnia vincit amor

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

  3. Piotr Iľjič Čajkovskij: Nočevala tučka

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

  4. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza, z cyklu V přírode

   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)

  5. Visarion Šebalin: Škovránok

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

  6. Vincent Thomas: Close of day

   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)

  7. Ilja Zeljenka: Vajano

   Beáta Hudecová (a), Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)

  8. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus

   Spevácky zbor Technik, Peter Rebro (pf), Pavol Procházka (dir.)

  9. Ilja Zeljenka: Roztopaš

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

  10. Ondrej Francisci: Tri východoslovenské ľudové piesne

   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)

  11. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

  12. Ilja Zeljenka: Uspávanka

   Beáta Hudecová (a), Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)

  13. Ivan Hrušovský: Išeu Macek

   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)

 • LISZT: DIE LEGENDE VON DER HEILIGEN ELISABETH

  LP SLPX 11650-52

  • Ferenc Liszt: Die Legende von der heiligen Elisabeth/The Legend of saint Elizabeth

   Kolos Kováts (b), Erzsébet Komlóssy (ms), Sándor Sólyom Nagy (br), Éva Andor (s), József Gregor (b), Lajos Miller (br), György Bordás (br), Bratislavský detský zbor, Ondrej Francisci (zbm.), Slovenský filharmonický zbor, Jan Maria Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ferdinand Klinda (org), János Ferencsik (dir.)

x