2019

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál

Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 1 – 2, p. 17

2018

MACHUTOVÁ, Dominika: Sacred Music of Ladislav Stanček with an Analysis of Hic Cycle Three Sacred Songs, Op. 107

analýza piesňového cyklu Tri duchovné piesne op. 107

Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 1, p. 71 – 92

2017

TURÁK, František: Východoslovenské piesne na Albrechtine

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 20

2016

GODÁR, Vladimír: Vokálna lyrika Ladislava Stančeka a jeho piesňový cyklus Mŕtvy (1942)

Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín II : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2016, Bratislava, p. 236 – 247
(PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016))

2014

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: pohľady do minulosti

Hudobný život, 2014, year 46, no. 10, p. 3

2014

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 2

1979

KORBEĽ, Ladislav: Zomrel Ladislav Stanček

Hudobný život, 1979, year 11, no. 11, p. 7

1978

KORBEĽ, Ladislav: Jubilanti

Hudobný život, 1978, year 10, no. 5, p. 7

1973

URBANEC, Bartolomej: Prof. Ladislav Stanček 75-ročný

Hudobný život, 1973, year 5, no. 4, p. 3

1958

-as-: Ladislav Stanček sa dožíva šesťdesiatky

Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 2, p. 84 – 85

1944

STANČEK, Ladislav: Kapitoly o hudobnom umení

Ružomberok

1941

STANČEK, Ladislav: Organ, jeho dejiny, stavba, zostrojenie a zaobchádzanie s ním

Spišské Podhradie

1935

HLAVATÝ, J.: Skladby Ladislava Stančeka v českej kritike

Kultúra, 1935, no. 7, p. 69 – 70

Personal bibliography

 • 1944

  STANČEK, Ladislav: Kapitoly o hudobnom umení

  Ružomberok

 • 1941

  STANČEK, Ladislav: Organ, jeho dejiny, stavba, zostrojenie a zaobchádzanie s ním

  Spišské Podhradie

Bibliography – Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)

 • 2018

  MACHUTOVÁ, Dominika: Sacred Music of Ladislav Stanček with an Analysis of Hic Cycle Three Sacred Songs, Op. 107

  analýza piesňového cyklu Tri duchovné piesne op. 107

  Slovenská hudba, 2018, year 44, no. 1, p. 71 – 92

 • 2016

  GODÁR, Vladimír: Vokálna lyrika Ladislava Stančeka a jeho piesňový cyklus Mŕtvy (1942)

  Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín II : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2016, Bratislava, p. 236 – 247
  (PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016))

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2019

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál

  Hudobný život, 2019, Bratislava, year 51, no. 1 – 2, p. 17

 • 2017

  TURÁK, František: Východoslovenské piesne na Albrechtine

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 20

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: pohľady do minulosti

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 10, p. 3

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 2

 • 1979

  KORBEĽ, Ladislav: Zomrel Ladislav Stanček

  Hudobný život, 1979, year 11, no. 11, p. 7

 • 1978

  KORBEĽ, Ladislav: Jubilanti

  Hudobný život, 1978, year 10, no. 5, p. 7

 • 1973

  URBANEC, Bartolomej: Prof. Ladislav Stanček 75-ročný

  Hudobný život, 1973, year 5, no. 4, p. 3

 • 1958

  -as-: Ladislav Stanček sa dožíva šesťdesiatky

  Slovenská hudba, 1958, year 2, no. 2, p. 84 – 85

 • 1935

  HLAVATÝ, J.: Skladby Ladislava Stančeka v českej kritike

  Kultúra, 1935, no. 7, p. 69 – 70

x