2019

FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál

Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 17

2018

MACHUTOVÁ, Dominika: Duchovná tvorba Ladislava Stančeka

analýza piesňového cyklu Tri duchovné piesne op. 107

Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 1, s. 71 – 92

2017

TURÁK, František: Východoslovenské piesne na Albrechtine

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 20

2016

GODÁR, Vladimír: Vokálna lyrika Ladislava Stančeka a jeho piesňový cyklus Mŕtvy (1942)

Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín II : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2016, Bratislava, s. 236 – 247
(PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016))

2014

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: pohľady do minulosti

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 3

2014

KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 2

1979

KORBEĽ, Ladislav: Zomrel Ladislav Stanček

Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 11, s. 7

1978

KORBEĽ, Ladislav: Jubilanti

Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 5, s. 7

1973

URBANEC, Bartolomej: Prof. Ladislav Stanček 75-ročný

Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 4, s. 3

1958

-as-: Ladislav Stanček sa dožíva šesťdesiatky

Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 2, s. 84 – 85

1944

STANČEK, Ladislav: Kapitoly o hudobnom umení

Ružomberok

1941

STANČEK, Ladislav: Organ, jeho dejiny, stavba, zostrojenie a zaobchádzanie s ním

Spišské Podhradie

1935

HLAVATÝ, J.: Skladby Ladislava Stančeka v českej kritike

Kultúra, 1935, č. 7, s. 69 – 70

Personálna bibliografia

 • 1944

  STANČEK, Ladislav: Kapitoly o hudobnom umení

  Ružomberok

 • 1941

  STANČEK, Ladislav: Organ, jeho dejiny, stavba, zostrojenie a zaobchádzanie s ním

  Spišské Podhradie

Bibliografia – Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)

 • 2018

  MACHUTOVÁ, Dominika: Duchovná tvorba Ladislava Stančeka

  analýza piesňového cyklu Tri duchovné piesne op. 107

  Slovenská hudba, 2018, roč. 44, č. 1, s. 71 – 92

 • 2016

  GODÁR, Vladimír: Vokálna lyrika Ladislava Stančeka a jeho piesňový cyklus Mŕtvy (1942)

  Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín II : Príspevky k hudobnej regionalistike, 2016, Bratislava, s. 236 – 247
  (PhDr. Ivanovi Mačákovi (1935 – 2016))

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2019

  FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál

  Hudobný život, 2019, Bratislava, roč. 51, č. 1 – 2, s. 17

 • 2017

  TURÁK, František: Východoslovenské piesne na Albrechtine

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 20

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: pohľady do minulosti

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 10, s. 3

 • 2014

  KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: večer husľových sonát

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 2

 • 1979

  KORBEĽ, Ladislav: Zomrel Ladislav Stanček

  Hudobný život, 1979, roč. 11, č. 11, s. 7

 • 1978

  KORBEĽ, Ladislav: Jubilanti

  Hudobný život, 1978, roč. 10, č. 5, s. 7

 • 1973

  URBANEC, Bartolomej: Prof. Ladislav Stanček 75-ročný

  Hudobný život, 1973, roč. 5, č. 4, s. 3

 • 1958

  -as-: Ladislav Stanček sa dožíva šesťdesiatky

  Slovenská hudba, 1958, roč. 2, č. 2, s. 84 – 85

 • 1935

  HLAVATÝ, J.: Skladby Ladislava Stančeka v českej kritike

  Kultúra, 1935, č. 7, s. 69 – 70

x