1978

Spevy omšového ordinária, op. 109

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: v, org

1978

Dve piesne na slová Jozefa Cehula-Pastorella

pre sólový hlas

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: v

1978

Mládež sa baví, op. 69b

pre flautu a klavír

Rok vzniku: 1978

Obsadenie: fl, pf

1977

Piesne z Prievidze, op. 81d

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1977

Obsadenie: CM

1976

Variácie na pieseň "Nocovali, nocovali dva maliari u nás", op. 108

Rok vzniku: 1976

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

1975

F. Mendelssohn-Bartholdy: Svadobný pochod

pre dychový orchester

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: fiati

1975

Tri duchovné piesne, op. 107

na slová J. C. Pastorella

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: v, org

1975

R. Wagner: Svadobný pochod z opery Lohengrin

pre dychový orchester

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: fiati

1975

Pri vatre, op. 104b

pre klarinet

Rok vzniku: 1975

Obsadenie: cl

1974

Tam pod "Skalou" nad Hornádom, op. 106

pre hlas a klavír

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: v, pf

1974

Driemaj sladko, op. 6

Smútočný mužský zbor

Rok vzniku: 1974

Obsadenie: CMa

1973

Idyla, op. 103b

pre akordeón

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: ac

1973

Zatíchol dom, op. 84b

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1973

Rok revízie: 1978

Obsadenie: CM

1973

Slávnostná znelka, op. 94c

pre dychový súbor

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: fiati

1973

Zo slovenských lúk, op. 104a

pre dva klarinety

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: 2cl

1973

Variácie na pieseň "Banujem za tebou"..., op. 103a

pre akordeón

Rok vzniku: 1973

Obsadenie: ac

1972

Melódia, op. 97d

pre klavír

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: pf

1972

Valčík, op. 97c

pre klavír

Rok vzniku: 1972

Obsadenie: pf

1971

Pašie podľa Lukáša, op. 101

Rok vzniku: 1971

Obsadenie: vv, CM

1968–1972

Meditácia, op. 97a

pre klavír

Rok vzniku: 1968–1972

Obsadenie: pf

1968–1972

Intráda, op. 97b

pre klavír

Rok vzniku: 1968–1972

Obsadenie: pf

1968

Zahučali hory

pre dychový orchester

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: fiati

1968

Prosba za novokňaza, op. 96a

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1968

Obsadenie: CM

1967

Hymny k nešporám, op. 93

pre hlas a organ

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: v, org

1967

Uspávanka, op. 86b

pre klavír

Rok vzniku: 1967

Obsadenie: pf

1966–1967

Nešpory (Vesperae), op. 89c

pre hlas a organ

Rok vzniku: 1966–1967

Obsadenie: v, org

1966

Žalm 148, op. 90

pre hlas, miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: 1966

Obsadenie: v, CM, orch

1965

Litánie loretánske, op. 89a

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: v, org

1965

Litánie o Najsvätejšom Srdci Ježišovom, op. 89b

pre hlas a organ

Rok vzniku: 1965

Obsadenie: v, org

1962

Malá suita, op. 88

pre dychový orchester

Rok vzniku: 1962

Obsadenie: fiati

1961

Spievame deťom, op. 86a

Šesť zborov

Rok vzniku: 1961

Obsadenie: CM

1959

Ach, ty zem, op. 84a

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: CM

1959

Slávnostný pochod, op. 82c

pre dychový orchester

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: fiati

1959

Smútočný pochod, op. 82b

pre dychový orchester

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: fiati

1959

Pamiatke hrdinov, op. 82a

pre dychový súbor

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: fiati

1959

Hornonitrianska predohra, op. 85

pre dychový orchester

Rok vzniku: 1959

Obsadenie: fiati

1958

Piesne z Prievidze, op. 81c

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1958

Obsadenie: CM

1957

Piesne z Prievidze, op. 81a

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1957

Obsadenie: CM

1956

30 slovenských ľudových piesní, op. 79a

pre ženský (detský) zbor

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: CF/CB

1956

Slovo, op. 79c

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: CMa

1956

Uspávanka, op. 80b

pre husle a klavír

Rok vzniku: 1956

Obsadenie: vn, pf

1954

Za úrodu, op. 77b

pre hlas a organ

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: v, org

1954

Omša o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, op. 77a

pre hlas a organ

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: v, org

1954

Z Trhanovej som ja cymbalista

pre hlas a klavír

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: v, pf

1954

28 východoslovenských piesní, op. 75b

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1954

Obsadenie: CM

1954

Slávnosť na horách, op. 76

Kantáta pre miešaný zbor a veľký orchester

Rok vzniku: 1954

Rok revízie: 1973–1977

Obsadenie: CM, orch

Text: Milan Lajčiak

1952

Slovenské ľudové piesne, op. 74b

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: 3vn/2vn, pf

1952

Nad mojou zemou holubica lieta, op. 73

Kantáta pre soprán sólo, miešaný zbor a orchester

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: s, CM, orch

Text: J. Slza

1952

Zmes ruských ľudových piesní

pre husle a violu

Rok vzniku: 1952

Obsadenie: vn, vl

1950

Veselý budíček, op. 67

Pochodové piesne pre dychový orchester

Rok vzniku: pred 1950

Obsadenie: fiati

1950

Pod oblôčkom Selanka, op. 69a

pre orchester

Rok vzniku: 1950

Obsadenie: orch

1950

Šesť slovenských ľudových piesní

Rok vzniku: 1950

1949

Štefánikovi, op. 66a

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1949

Obsadenie: CM

1949

Ešte je toľko krajov, op. 65a

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1949

Obsadenie: CMa

1949

Jak odporúčaš, op. 65b

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1949

Obsadenie: CMa

1948

Sloboda, op. 62a

pre trojhlasný ženský zbor

Rok vzniku: 1948

Obsadenie: CF

1948

Heslo SUS, op. 66b

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1948

Obsadenie: CM

1948

Ej, kto mi budze, op. 63c

pre miešaný zbor

Rok vzniku: 1948

Obsadenie: CM

1948

Spomienka, op. 59b

pre husle a klavír

Rok vzniku: 1948

Obsadenie: vn, pf

1947

Pieseň, op. 58

Slávnostný zbor

Rok vzniku: 1947

Obsadenie: CM

1947

Intermezzo, Lento, op. 59a

Rok vzniku: 1947

Obsadenie: 2vn, vl, vc

1946

Dnes radosť dušu našu plní, op. 53a

Slávnostný zbor

Rok vzniku: 1946

1946

Slovenské muškáty, op. 54

na motívy slovenských národných piesní

Rok vzniku: 1946

Obsadenie: vn, vl, vc

1946

Pieseň sŕdc, op. 53b

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1946

Obsadenie: CMa

1944

Andante maestoso

pre orchester

Rok vzniku: 1944

Obsadenie: orch

1943

Riavy Slovenského raja

pre mužský zbor a orchester

Rok vzniku: 1943

Obsadenie: CMa, orch

1943

Orie Janík, orie

pre barytón a orchester

Rok vzniku: 1943

Obsadenie: br, orch

1943

Prepusť, ó Pane, op. 48a

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1943

Obsadenie: CMa

1943

Keď cesty naše, op. 48b

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1943

Obsadenie: CMa

1943

Responsoria Missae

Rok vzniku: 1943

1942

Dve piesne na česť sv. Jána de la Salle-a

pre hlas a organ

Rok vzniku: 1942

Obsadenie: v, org

1941

Päť slovenských piesní, op. 44

pre mužský (ženský) zbor

Rok vzniku: 1941

Obsadenie: CMa/CF

1941

Ave Maria

Rok vzniku: 1941

Obsadenie: v, vn, org

1940–1956

Roztvorili stromy náruč, op. 43b

pre miešaný zbor

Rok vzniku: medzi 1940–1956

Obsadenie: CM

1940–1956

Hor sa, Slovák!, op. 43a

pre miešaný zbor

Rok vzniku: medzi 1940–1956

Obsadenie: CM

1940

Milan R. Štefánik, op. 42

Rok vzniku: 1940

1940

Zhuri od Braniska, op. 41

pre orchester

Rok vzniku: 1940

Obsadenie: orch

1940

Venček ľudových piesní č. 2

Rok vzniku: 1940

1940

Slovenské ľudové piesne

pre sláčikový orchester

Rok vzniku: 1940

Obsadenie: archi

1939

12 národných piesní slovenských, op. 39

pre vyšší hlas a klavír

Rok vzniku: 1939

Obsadenie: t, pf

1939

25 národných piesní slovenských, op. 40

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1939

Obsadenie: CMa

1938–1952

Zmes slovenských piesní, op. 38c

pre dvojo huslí

Rok vzniku: medzi 1938–1952

Obsadenie: 2vn

1938

Zo slovenských dolín, op. 38a, b

pre husle a klavír

Rok vzniku: 1938

Rok revízie: 1957

Obsadenie: vn, pf

1936

Príchod sv. Cyrila a Metoda na Devín, op. 36

pre klavír a zborovú recitáciu

Rok vzniku: 1936

1936

Kytka slovenských piesní

pre orchester

Rok vzniku: 1936

Obsadenie: orch

1936

Pomiluj nás, Hospodine, op. 34

pre mužský zbor

Rok vzniku: 1936

Obsadenie: CMa

1934–1943

Koledy, op. 30

pre ženský zbor

Rok vzniku: 1934–1943

Obsadenie: CF

1934

Komorná suita, op. 29

pre husle, violu a gitaru

Rok vzniku: 1934

Obsadenie: vn, vl, gui

1934

Starosloviensky Otčenáš, op. 26

Rok vzniku: 1934

Obsadenie: t, harm

1933

Dunaju náš, op. 20

Kantáta pre veľký mužský zbor

Rok vzniku: 1933

Obsadenie: CMa

1933

Parafráza na slovenské piesne, op. 22

Rok vzniku: 1933

Obsadenie: vn, pf

1932–1939

Jak búrkou rvané lístky kvetov, op. 15b

Rok vzniku: 1932–1939

Obsadenie: v, orch

Text: Vladimír Roy

1932–1939

Žeravo horí oblak na obzore, op. 15a

Rok vzniku: 1932–1939

Obsadenie: v, orch

Text: Vladimír Roy

1932

O salutaris hostia, op. 17c

pre ženský zbor a organ

Rok vzniku: 1932

Obsadenie: CF, org

1932

Sub tuum praesidium, op. 17b

pre ženský zbor a organ

Rok vzniku: 1932

Obsadenie: CF, org

1932

Slovenské piesne, op. 18

pre orchester

Rok vzniku: 1932

Obsadenie: orch

1932

Modlime sa dieťa zlaté, op. 15c

Rok vzniku: 1932

Obsadenie: v, orch

Text: Vladimír Roy

1932

Smútočný odkaz do Paríža (pamiatke Štefánika), op. 16

pre tenor a klavír

Rok vzniku: 1932

Obsadenie: t, pf

Text: Martin Rázus

1930–1931

Sonáta e mol, op. 10

pre violončelo a klavír

Rok vzniku: 1930–1931

Obsadenie: vc, pf

1929

Sonáta g mol, op. 4

pre husle a klavír

Rok vzniku: 1929

Obsadenie: vn, pf

1928

Pomiluj Bože!, op. 5

Rok vzniku: 1928

1928

Zdravas' Mária op. 37a

Rok vzniku: 1928

Obsadenie: v, vn, org

1925–1932

Na Znievskom hrade, op. 14

Pochod pre orchester

Rok vzniku: 1925–1932

Obsadenie: orch

1924–1954

Do pamätníka, op. 35

Rok vzniku: medzi 1924–1954

Obsadenie: vn, pf

1923

Žltá ľalia op. 1b

Rok vzniku: 1923

Rok revízie: 1940

?

Lesk na vodách

Obsadenie: orch

?

Hojže, Bože

(meditácia)

Obsadenie: org

?

Andante

Obsadenie: org

?

Zo života

Obsadenie: pf

?

Klavírne variácie

Obsadenie: pf

?

Slovenské deti pri klavíri, op. 55

Obsadenie: pf

?

Missa "Deus sempiterne", op. 23

Obsadenie: CM, orch, org

?

Detská suita

Obsadenie: pf

?

Slovenské ľudové piesne, op. 66c

pre ženský zbor

?

Largo

Obsadenie: org

?

Chceme žiť v pokoji, op. 62b

pre detský zbor

Obsadenie: CB

?

Piesne a skladby pre detské zbory, op. 102

Obsadenie: CB

?

Pod oblôčkom

Obsadenie: orch

?

Kto za pravdu horí

Obsadenie: org

?

Prelúdium a meditácia

Obsadenie: vl, pf

?

Praeludia jubilate Deo

Obsadenie: org

?

Dychové kvinteto

Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

?

Ak žitia môjho, op. 11

pre hlas a klavír

Obsadenie: v, pf

?

Hlaholská omša

Obsadenie: CM

?

Spišské piesne

Obsadenie: CM

?

Tri piesne z Harichoviec na Spiši, op. 63d

pre miešaný zbor

Obsadenie: CM

?

Zaleť sokol, op. 63a

pre miešaný zbor

Obsadenie: CM

?

Zhuri od Braniska, op. 63b

pre miešaný zbor

Obsadenie: CM

?

Sláčikové kvarteto č. 3 D dur

Obsadenie: 2vn, vl, vc

?

Slávnostná predohra

Obsadenie: org

?

Sláčikové kvarteto č. 2 g mol

Obsadenie: 2vn, vl, vc

?

Dórické kvarteto

Obsadenie: 2vn, vl, vc

?

Klavírne kvarteto

Obsadenie: vn, vl, vc, pf

?

Mladým muzikantom

Obsadenie: 2vn, pf

?

Sonatína

Obsadenie: fl, pf

?

Melanchólia

Obsadenie: vc, pf

?

Balada

Obsadenie: vc, pf

?

Smrť záhradníkova

1898

melodráma

 • 1940

  Milan R. Štefánik, op. 42

  Rok vzniku: 1940

 • 1936

  Príchod sv. Cyrila a Metoda na Devín, op. 36

  pre klavír a zborovú recitáciu

  Rok vzniku: 1936

 • 1923

  Žltá ľalia op. 1b

  Rok vzniku: 1923

  Rok revízie: 1940

 • Smrť záhradníkova

orchester

 • 1962

  Malá suita, op. 88

  pre dychový orchester

  Rok vzniku: 1962

  Obsadenie: fiati

 • 1950

  Veselý budíček, op. 67

  Pochodové piesne pre dychový orchester

  Rok vzniku: pred 1950

  Obsadenie: fiati

 • 1950

  Pod oblôčkom Selanka, op. 69a

  pre orchester

  Rok vzniku: 1950

  Obsadenie: orch

 • 1944

  Andante maestoso

  pre orchester

  Rok vzniku: 1944

  Obsadenie: orch

 • 1940

  Zhuri od Braniska, op. 41

  pre orchester

  Rok vzniku: 1940

  Obsadenie: orch

 • 1936

  Kytka slovenských piesní

  pre orchester

  Rok vzniku: 1936

  Obsadenie: orch

 • 1925–1932

  Na Znievskom hrade, op. 14

  Pochod pre orchester

  Rok vzniku: 1925–1932

  Obsadenie: orch

symfonický orchester

 • 1932

  Slovenské piesne, op. 18

  pre orchester

  Rok vzniku: 1932

  Obsadenie: orch

 • Lesk na vodách

  Obsadenie: orch

 • Pod oblôčkom

  Obsadenie: orch

dychový orchester

 • 1973

  Slávnostná znelka, op. 94c

  pre dychový súbor

  Rok vzniku: 1973

  Obsadenie: fiati

 • 1968

  Zahučali hory

  pre dychový orchester

  Rok vzniku: 1968

  Obsadenie: fiati

 • 1959

  Slávnostný pochod, op. 82c

  pre dychový orchester

  Rok vzniku: 1959

  Obsadenie: fiati

 • 1959

  Smútočný pochod, op. 82b

  pre dychový orchester

  Rok vzniku: 1959

  Obsadenie: fiati

 • 1959

  Pamiatke hrdinov, op. 82a

  pre dychový súbor

  Rok vzniku: 1959

  Obsadenie: fiati

 • 1959

  Hornonitrianska predohra, op. 85

  pre dychový orchester

  Rok vzniku: 1959

  Obsadenie: fiati

sláčikový orchester

 • 1940

  Slovenské ľudové piesne

  pre sláčikový orchester

  Rok vzniku: 1940

  Obsadenie: archi

sólový hlas (hlasy) a orchester

 • 1943

  Orie Janík, orie

  pre barytón a orchester

  Rok vzniku: 1943

  Obsadenie: br, orch

 • 1932–1939

  Jak búrkou rvané lístky kvetov, op. 15b

  Rok vzniku: 1932–1939

  Obsadenie: v, orch

  Text: Vladimír Roy

 • 1932–1939

  Žeravo horí oblak na obzore, op. 15a

  Rok vzniku: 1932–1939

  Obsadenie: v, orch

  Text: Vladimír Roy

 • 1932

  Modlime sa dieťa zlaté, op. 15c

  Rok vzniku: 1932

  Obsadenie: v, orch

  Text: Vladimír Roy

sólový hlas (hlasy), zbor a orchester

 • 1966

  Žalm 148, op. 90

  pre hlas, miešaný zbor a orchester

  Rok vzniku: 1966

  Obsadenie: v, CM, orch

 • 1952

  Nad mojou zemou holubica lieta, op. 73

  Kantáta pre soprán sólo, miešaný zbor a orchester

  Rok vzniku: 1952

  Obsadenie: s, CM, orch

  Text: J. Slza

zbor a orchester

 • 1954

  Slávnosť na horách, op. 76

  Kantáta pre miešaný zbor a veľký orchester

  Rok vzniku: 1954

  Rok revízie: 1973–1977

  Obsadenie: CM, orch

  Text: Milan Lajčiak

 • 1943

  Riavy Slovenského raja

  pre mužský zbor a orchester

  Rok vzniku: 1943

  Obsadenie: CMa, orch

inštrumentálne komorné diela

 • 1941

  Ave Maria

  Rok vzniku: 1941

  Obsadenie: v, vn, org

sólový nástroj

 • 1975

  Pri vatre, op. 104b

  pre klarinet

  Rok vzniku: 1975

  Obsadenie: cl

 • 1973

  Idyla, op. 103b

  pre akordeón

  Rok vzniku: 1973

  Obsadenie: ac

 • 1973

  Variácie na pieseň "Banujem za tebou"..., op. 103a

  pre akordeón

  Rok vzniku: 1973

  Obsadenie: ac

klavír a klavír 4-ručne

 • 1972

  Melódia, op. 97d

  pre klavír

  Rok vzniku: 1972

  Obsadenie: pf

 • 1972

  Valčík, op. 97c

  pre klavír

  Rok vzniku: 1972

  Obsadenie: pf

 • 1968–1972

  Meditácia, op. 97a

  pre klavír

  Rok vzniku: 1968–1972

  Obsadenie: pf

 • 1968–1972

  Intráda, op. 97b

  pre klavír

  Rok vzniku: 1968–1972

  Obsadenie: pf

 • 1967

  Uspávanka, op. 86b

  pre klavír

  Rok vzniku: 1967

  Obsadenie: pf

 • Zo života

  Obsadenie: pf

 • Klavírne variácie

  Obsadenie: pf

 • Slovenské deti pri klavíri, op. 55

  Obsadenie: pf

 • Detská suita

  Obsadenie: pf

organ

 • Hojže, Bože

  (meditácia)

  Obsadenie: org

 • Andante

  Obsadenie: org

 • Largo

  Obsadenie: org

 • Kto za pravdu horí

  Obsadenie: org

 • Praeludia jubilate Deo

  Obsadenie: org

 • Slávnostná predohra

  Obsadenie: org

dva nástroje

 • 1978

  Mládež sa baví, op. 69b

  pre flautu a klavír

  Rok vzniku: 1978

  Obsadenie: fl, pf

 • 1973

  Zo slovenských lúk, op. 104a

  pre dva klarinety

  Rok vzniku: 1973

  Obsadenie: 2cl

 • 1956

  Uspávanka, op. 80b

  pre husle a klavír

  Rok vzniku: 1956

  Obsadenie: vn, pf

 • 1952

  Zmes ruských ľudových piesní

  pre husle a violu

  Rok vzniku: 1952

  Obsadenie: vn, vl

 • 1948

  Spomienka, op. 59b

  pre husle a klavír

  Rok vzniku: 1948

  Obsadenie: vn, pf

 • 1938–1952

  Zmes slovenských piesní, op. 38c

  pre dvojo huslí

  Rok vzniku: medzi 1938–1952

  Obsadenie: 2vn

 • 1938

  Zo slovenských dolín, op. 38a, b

  pre husle a klavír

  Rok vzniku: 1938

  Rok revízie: 1957

  Obsadenie: vn, pf

 • 1933

  Parafráza na slovenské piesne, op. 22

  Rok vzniku: 1933

  Obsadenie: vn, pf

 • 1930–1931

  Sonáta e mol, op. 10

  pre violončelo a klavír

  Rok vzniku: 1930–1931

  Obsadenie: vc, pf

 • 1929

  Sonáta g mol, op. 4

  pre husle a klavír

  Rok vzniku: 1929

  Obsadenie: vn, pf

 • 1924–1954

  Do pamätníka, op. 35

  Rok vzniku: medzi 1924–1954

  Obsadenie: vn, pf

 • Prelúdium a meditácia

  Obsadenie: vl, pf

 • Sonatína

  Obsadenie: fl, pf

 • Melanchólia

  Obsadenie: vc, pf

 • Balada

  Obsadenie: vc, pf

tri nástroje

 • 1952

  Slovenské ľudové piesne, op. 74b

  Rok vzniku: 1952

  Obsadenie: 3vn/2vn, pf

 • 1946

  Slovenské muškáty, op. 54

  na motívy slovenských národných piesní

  Rok vzniku: 1946

  Obsadenie: vn, vl, vc

 • 1934

  Komorná suita, op. 29

  pre husle, violu a gitaru

  Rok vzniku: 1934

  Obsadenie: vn, vl, gui

 • Mladým muzikantom

  Obsadenie: 2vn, pf

štyri nástroje

 • Klavírne kvarteto

  Obsadenie: vn, vl, vc, pf

sláčikové kvarteto

dychové kvinteto

 • 1976

  Variácie na pieseň "Nocovali, nocovali dva maliari u nás", op. 108

  Rok vzniku: 1976

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

 • Dychové kvinteto

  Obsadenie: fl, ob, cl, fg, cr

vokálno-inštrumentálne komorné diela

 • 1978

  Spevy omšového ordinária, op. 109

  Rok vzniku: 1978

  Obsadenie: v, org

 • 1975

  Tri duchovné piesne, op. 107

  na slová J. C. Pastorella

  Rok vzniku: 1975

  Obsadenie: v, org

 • 1967

  Hymny k nešporám, op. 93

  pre hlas a organ

  Rok vzniku: 1967

  Obsadenie: v, org

 • 1966–1967

  Nešpory (Vesperae), op. 89c

  pre hlas a organ

  Rok vzniku: 1966–1967

  Obsadenie: v, org

 • 1965

  Litánie loretánske, op. 89a

  Rok vzniku: 1965

  Obsadenie: v, org

 • 1965

  Litánie o Najsvätejšom Srdci Ježišovom, op. 89b

  pre hlas a organ

  Rok vzniku: 1965

  Obsadenie: v, org

 • 1954

  Za úrodu, op. 77b

  pre hlas a organ

  Rok vzniku: 1954

  Obsadenie: v, org

 • 1954

  Omša o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, op. 77a

  pre hlas a organ

  Rok vzniku: 1954

  Obsadenie: v, org

 • 1942

  Dve piesne na česť sv. Jána de la Salle-a

  pre hlas a organ

  Rok vzniku: 1942

  Obsadenie: v, org

 • 1934

  Starosloviensky Otčenáš, op. 26

  Rok vzniku: 1934

  Obsadenie: t, harm

sólový hlas (hlasy) s klavírom

sólový hlas (hlasy) a (iný) nástroj (nástroje)

 • 1928

  Zdravas' Mária op. 37a

  Rok vzniku: 1928

  Obsadenie: v, vn, org

hlas (hlasy) sólo

úpravy

 • 1975

  F. Mendelssohn-Bartholdy: Svadobný pochod

  pre dychový orchester

  Rok vzniku: 1975

  Obsadenie: fiati

 • 1975

  R. Wagner: Svadobný pochod z opery Lohengrin

  pre dychový orchester

  Rok vzniku: 1975

  Obsadenie: fiati

zborové

 • 1961

  Spievame deťom, op. 86a

  Šesť zborov

  Rok vzniku: 1961

  Obsadenie: CM

 • 1956

  30 slovenských ľudových piesní, op. 79a

  pre ženský (detský) zbor

  Rok vzniku: 1956

  Obsadenie: CF/CB

 • 1950

  Šesť slovenských ľudových piesní

  Rok vzniku: 1950

 • 1946

  Dnes radosť dušu našu plní, op. 53a

  Slávnostný zbor

  Rok vzniku: 1946

 • 1943

  Responsoria Missae

  Rok vzniku: 1943

 • 1941

  Päť slovenských piesní, op. 44

  pre mužský (ženský) zbor

  Rok vzniku: 1941

  Obsadenie: CMa/CF

 • 1940

  Venček ľudových piesní č. 2

  Rok vzniku: 1940

 • 1928

  Pomiluj Bože!, op. 5

  Rok vzniku: 1928

zbor a nástroje

miešaný zbor

 • 1977

  Piesne z Prievidze, op. 81d

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1977

  Obsadenie: CM

 • 1973

  Zatíchol dom, op. 84b

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1973

  Rok revízie: 1978

  Obsadenie: CM

 • 1968

  Prosba za novokňaza, op. 96a

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1968

  Obsadenie: CM

 • 1959

  Ach, ty zem, op. 84a

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1959

  Obsadenie: CM

 • 1958

  Piesne z Prievidze, op. 81c

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1958

  Obsadenie: CM

 • 1957

  Piesne z Prievidze, op. 81a

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1957

  Obsadenie: CM

 • 1954

  28 východoslovenských piesní, op. 75b

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1954

  Obsadenie: CM

 • 1949

  Štefánikovi, op. 66a

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1949

  Obsadenie: CM

 • 1948

  Heslo SUS, op. 66b

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1948

  Obsadenie: CM

 • 1948

  Ej, kto mi budze, op. 63c

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: 1948

  Obsadenie: CM

 • 1947

  Pieseň, op. 58

  Slávnostný zbor

  Rok vzniku: 1947

  Obsadenie: CM

 • 1940–1956

  Roztvorili stromy náruč, op. 43b

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: medzi 1940–1956

  Obsadenie: CM

 • 1940–1956

  Hor sa, Slovák!, op. 43a

  pre miešaný zbor

  Rok vzniku: medzi 1940–1956

  Obsadenie: CM

 • Hlaholská omša

  Obsadenie: CM

 • Spišské piesne

  Obsadenie: CM

 • Tri piesne z Harichoviec na Spiši, op. 63d

  pre miešaný zbor

  Obsadenie: CM

 • Zaleť sokol, op. 63a

  pre miešaný zbor

  Obsadenie: CM

 • Zhuri od Braniska, op. 63b

  pre miešaný zbor

  Obsadenie: CM

mužský zbor

 • 1974

  Driemaj sladko, op. 6

  Smútočný mužský zbor

  Rok vzniku: 1974

  Obsadenie: CMa

 • 1956

  Slovo, op. 79c

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1956

  Obsadenie: CMa

 • 1949

  Ešte je toľko krajov, op. 65a

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1949

  Obsadenie: CMa

 • 1949

  Jak odporúčaš, op. 65b

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1949

  Obsadenie: CMa

 • 1946

  Pieseň sŕdc, op. 53b

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1946

  Obsadenie: CMa

 • 1943

  Prepusť, ó Pane, op. 48a

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1943

  Obsadenie: CMa

 • 1943

  Keď cesty naše, op. 48b

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1943

  Obsadenie: CMa

 • 1939

  25 národných piesní slovenských, op. 40

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1939

  Obsadenie: CMa

 • 1936

  Pomiluj nás, Hospodine, op. 34

  pre mužský zbor

  Rok vzniku: 1936

  Obsadenie: CMa

 • 1933

  Dunaju náš, op. 20

  Kantáta pre veľký mužský zbor

  Rok vzniku: 1933

  Obsadenie: CMa

ženský zbor

 • 1948

  Sloboda, op. 62a

  pre trojhlasný ženský zbor

  Rok vzniku: 1948

  Obsadenie: CF

 • 1934–1943

  Koledy, op. 30

  pre ženský zbor

  Rok vzniku: 1934–1943

  Obsadenie: CF

 • Slovenské ľudové piesne, op. 66c

  pre ženský zbor

detský zbor

x