• 1916

  maturita na učiteľskej preparandii v Štubnianskych Tepliciach (neskoršie pôsobenie na tomto ústave ako hudobný pedagóg)

 • 1925 – 1928

  Konzervatórium v Brne (organ – Tregler, dirigovanie – F. Neumann, kompozícia a duchovná hudba – V. Petrželka, O. Chlubna), neskôr učilište kláštora na Slovanoch

 • 1928 – 1935

  regenschori v blumentálskom kostole v Bratislave a pedagóg teoretických predmetov na Hudobnej a dramatickej akadémii

 • 1935 – 1946

  pedagóg na učiteľskej akadémii v Spišskej Kapitule

 • 1946 – 1956

  učiteľská akadémia v Spišskej Novej Vsi

 • 1947 – 1949

  zbormajster Spišského učiteľského spevokolu

Ladislav Stanček študoval na Gymnáziu v Prievidzi.

x