Bibliografia – Art Critique and Journalism

 • 2019

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Krehká i silná Winterreise

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 4, p. 15

 • 2019

  ČERVENKA, Jozef: Bartókov Modrofúz na Konvergenciách

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Ohliadnutie sa za Košickou hudobnou jarou

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 10 – 11

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 18 – 19

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hrad kniežaťa Modrofúza v koncertnej podobe

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 30

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Symptóm: Dieťa

  Opera Slovakia, 2017

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

  Západoslovenské piesne

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 12

 • 2016

  TURÁK, František: Východoslovenské piesne na Albrechtine

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 20

 • 2016

  UNGER, Pavel: Nelehká pozice po titánech. Třikrát z Bratislavských hudebních slavností

  Opera Plus, 2016

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 14

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 12

 • 2014

  BLAHO, Vladimír: Koho (ne)zaujíma kvalitné operné umenie? : Pocta Mascagnimu

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 38 – 39

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Ján Levoslav Bella: Complete Piano Works. Recenzia CD

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 5, p. 36

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 6 – 9

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Profil klavírneho Bellu na jedinom koncerte

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 4, p. 4

 • 2012

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 2

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 3

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Recenzie : Dušan Martinček: Music for Piano. Ivan Palovič, Alexander Cattarino, Mikuláš Škuta, Peter Pažický, Jordana Palovičová, Cyril Dianovský. Hudobný fond 2010

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 35

 • 2011

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 3, p. 8 – 9

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 3

 • 2010

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 5

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dva pohľady na Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 14

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Recitál v Mirbachu (Hodnotenie recitálu z diel Mozarta, Hummela, Chopina a Janáčka)

  Hudobný život , 2004, year 36, no. 7 – 8, p. 20 – 21

 • 2002

  BOCEKOVÁ, Jana: Na margo 47. KHJ. (Hodnotenie Pažického vstupov na literárno-hudobnom večere Jaroslava Seiferta.)

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 7 – 8, p. 18

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné. (Pažický uviedol 10 mouvements pre klavír od Dušana Martinčeka.)

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 5, p. 15

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Peter Pažický

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 103 – 104
  (ISBN 80-88884-39-X)

 • 1996

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachov palác patril mladým

  Aleš Solárik-Peter Pažický

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 5, p. 4

 • 1988

  ČÍŽIK, Vladimír: XXII. ročník Prehliadky mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 18, p. 3 – 4

x