2023

KMIŤOVÁ, Jana: Pavol Krška: Sonáty [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, year 55, no. 1 – 2, p. 50

2022

FECSKOVÁ, Silvia: Štefan Fajnor: Cymbál a husle/piesne [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 37

2022

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Medzinárodný festival InterComp

Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 10

2022

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Konvergencie 2022

Opera Slovakia, 25. 9. 2022

2022

HORKAY, Tamás: Piano Days 2022

Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 6, 7

2022

GOTTHARDT, Kristína: Jarné Konvergencie 2022 : Brahmsova jesenná hudba

Hudobný život, 2022, year 54, no. 5, p. 5

2022

LAŠKODY, Lucia: Das romantische Lied aus Pressburg [recenzia nahrávky]

Hudobný život, 2022, year 54, no. 5, p. 34 – 35
(vyd. Hudobné centrum, 2021)

2021

BURGROVÁ, Katarína: Hudobné POlaHODY v Divadle VIOLA v Prešove

Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 12

2019

URSÍNYOVÁ, Terézia: Hrad kniežaťa Modrofúza v koncertnej podobe

Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 30

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 18 – 19

2019

BURGROVÁ, Katarína: Ohliadnutie sa za Košickou hudobnou jarou

Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 10 – 11

2019

ČERVENKA, Jozef: Bartókov Modrofúz na Konvergenciách

Opera Slovakia, 2019

2019

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Krehká i silná Winterreise

Hudobný život, 2020, year 52, no. 4, p. 15

2017

ČERVENKA, Jozef: Symptóm: Dieťa

Opera Slovakia, 2017

2017

CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

Západoslovenské piesne

Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 12

2016

TURÁK, František: Východoslovenské piesne na Albrechtine

Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 20

2016

UNGER, Pavel: Nelehká pozice po titánech. Třikrát z Bratislavských hudebních slavností

Opera Plus, 2016

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 14

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014

Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 6 – 9

2014

HORKAY, Tamás: Ján Levoslav Bella: Complete Piano Works. Recenzia CD

Hudobný život, 2014, year 46, no. 5, p. 36

2014

BLAHO, Vladimír: Koho (ne)zaujíma kvalitné operné umenie? : Pocta Mascagnimu

Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 38 – 39

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 12

2013

STÝBLOVÁ, Magdaléna: Profil klavírneho Bellu na jedinom koncerte

Hudobný život , 2013, year 45, no. 4, p. 4

2012

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina

Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 2

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 3

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Recenzie : Dušan Martinček: Music for Piano. Ivan Palovič, Alexander Cattarino, Mikuláš Škuta, Peter Pažický, Jordana Palovičová, Cyril Dianovský. Hudobný fond 2010

Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 35

2011

MARTON, Ivan: Albrechtina

Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Neznáma hudba

Hudobný život, 2011, year 43, no. 3, p. 8 – 9

2010

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život , 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 5

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 3

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dva pohľady na Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 14

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Recitál v Mirbachu (Hodnotenie recitálu z diel Mozarta, Hummela, Chopina a Janáčka)

Hudobný život , 2004, year 36, no. 7 – 8, p. 20 – 21

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2002, year 34, no. 3, p. 18

2002

BOCEKOVÁ, Jana: Na margo 47. KHJ. (Hodnotenie Pažického vstupov na literárno-hudobnom večere Jaroslava Seiferta.)

Hudobný život, 2002, year 34, no. 7 – 8, p. 18

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné. (Pažický uviedol 10 mouvements pre klavír od Dušana Martinčeka.)

Hudobný život, 2002, year 34, no. 5, p. 15

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Peter Pažický

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 103 – 104
(ISBN 80-88884-39-X)

1996

ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachov palác patril mladým

Aleš Solárik-Peter Pažický

Hudobný život, 1996, year 28, no. 5, p. 4

1988

ČÍŽIK, Vladimír: XXII. ročník Prehliadky mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1988, year 20, no. 18, p. 3 – 4

1984

PAPPOVÁ, Eva: Virtuosi per musica di pianoforte ´83

Hudobný život, 1984, year 16, no. 4, p. 2

Bibliography – Reviews

 • 2023

  KMIŤOVÁ, Jana: Pavol Krška: Sonáty [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, year 55, no. 1 – 2, p. 50

 • 2022

  FECSKOVÁ, Silvia: Štefan Fajnor: Cymbál a husle/piesne [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 10, p. 37

Bibliography – Art Critique and Journalism

 • 2022

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Medzinárodný festival InterComp

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 12, p. 10

 • 2022

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Konvergencie 2022

  Opera Slovakia, 25. 9. 2022

 • 2022

  HORKAY, Tamás: Piano Days 2022

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 7 – 8, p. 6, 7

 • 2022

  GOTTHARDT, Kristína: Jarné Konvergencie 2022 : Brahmsova jesenná hudba

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 5, p. 5

 • 2022

  LAŠKODY, Lucia: Das romantische Lied aus Pressburg [recenzia nahrávky]

  Hudobný život, 2022, year 54, no. 5, p. 34 – 35
  (vyd. Hudobné centrum, 2021)

 • 2021

  BURGROVÁ, Katarína: Hudobné POlaHODY v Divadle VIOLA v Prešove

  Hudobný život, 2021, year 53, no. 7 – 8, p. 12

 • 2019

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Krehká i silná Winterreise

  Hudobný život, 2020, year 52, no. 4, p. 15

 • 2019

  ČERVENKA, Jozef: Bartókov Modrofúz na Konvergenciách

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Ohliadnutie sa za Košickou hudobnou jarou

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 7 – 8, p. 10 – 11

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 11, p. 18 – 19

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hrad kniežaťa Modrofúza v koncertnej podobe

  Hudobný život, 2019, year 51, no. 10, p. 30

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Symptóm: Dieťa

  Opera Slovakia, 2017

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

  Západoslovenské piesne

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 11, p. 12

 • 2016

  TURÁK, František: Východoslovenské piesne na Albrechtine

  Hudobný život, 2017, year 49, no. 1 – 2, p. 20

 • 2016

  UNGER, Pavel: Nelehká pozice po titánech. Třikrát z Bratislavských hudebních slavností

  Opera Plus, 2016

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 6, p. 14

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2015, year 47, no. 12, p. 12

 • 2014

  BLAHO, Vladimír: Koho (ne)zaujíma kvalitné operné umenie? : Pocta Mascagnimu

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 7 – 8, p. 38 – 39

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Ján Levoslav Bella: Complete Piano Works. Recenzia CD

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 5, p. 36

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 12, p. 6 – 9

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, year 46, no. 11, p. 6 – 8

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Profil klavírneho Bellu na jedinom koncerte

  Hudobný život , 2013, year 45, no. 4, p. 4

 • 2012

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina

  Hudobný život, 2012, year 44, no. 10, p. 2

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 3

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Recenzie : Dušan Martinček: Music for Piano. Ivan Palovič, Alexander Cattarino, Mikuláš Škuta, Peter Pažický, Jordana Palovičová, Cyril Dianovský. Hudobný fond 2010

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 9, p. 35

 • 2011

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 7 – 8, p. 8

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, year 43, no. 3, p. 8 – 9

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2010, year 42, no. 7 – 8, p. 3

 • 2010

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život , 2010, year 42, no. 1 – 2, p. 5

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dva pohľady na Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

  Hudobný život, 2007, year 39, no. 7 – 8, p. 14

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Recitál v Mirbachu (Hodnotenie recitálu z diel Mozarta, Hummela, Chopina a Janáčka)

  Hudobný život , 2004, year 36, no. 7 – 8, p. 20 – 21

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 3, p. 18

 • 2002

  BOCEKOVÁ, Jana: Na margo 47. KHJ. (Hodnotenie Pažického vstupov na literárno-hudobnom večere Jaroslava Seiferta.)

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 7 – 8, p. 18

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné. (Pažický uviedol 10 mouvements pre klavír od Dušana Martinčeka.)

  Hudobný život, 2002, year 34, no. 5, p. 15

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Peter Pažický

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Music Centre Slovakia, Bratislava, p. 103 – 104
  (ISBN 80-88884-39-X)

 • 1996

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachov palác patril mladým

  Aleš Solárik-Peter Pažický

  Hudobný život, 1996, year 28, no. 5, p. 4

 • 1988

  ČÍŽIK, Vladimír: XXII. ročník Prehliadky mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1988, year 20, no. 18, p. 3 – 4

 • 1984

  PAPPOVÁ, Eva: Virtuosi per musica di pianoforte ´83

  Hudobný život, 1984, year 16, no. 4, p. 2

x