2023

ČERVENKA, Jozef: Písně o mrtvých dětech. Peter Mazalán v nejnovějším projektu zpracoval těžké téma

KlasikaPlus [online], 22. 6. 2023

2023

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Piesne o živých deťoch a ich rodičoch

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 7 – 8, s. 12 – 13

2023

KMIŤOVÁ, Jana: Pavol Krška: Sonáty [recenzia CD]

Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

2022

FECSKOVÁ, Silvia: Štefan Fajnor: Cymbál a husle/piesne [recenzia CD]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 37

2022

MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Medzinárodný festival InterComp

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 10

2022

POLAKOVIČOVÁ, Viera: Konvergencie 2022

Opera Slovakia, 25. 9. 2022

2022

HORKAY, Tamás: Piano Days 2022

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 7 – 8, s. 6, 7

2022

GOTTHARDT, Kristína: Jarné Konvergencie 2022 : Brahmsova jesenná hudba

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 5

2022

LAŠKODY, Lucia: Das romantische Lied aus Pressburg [recenzia nahrávky]

Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 34 – 35
(vyd. Hudobné centrum, 2021)

2021

BURGROVÁ, Katarína: Hudobné POlaHODY v Divadle VIOLA v Prešove

Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 12

2019

URSÍNYOVÁ, Terézia: Hrad kniežaťa Modrofúza v koncertnej podobe

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 30

2019

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 18 – 19

2019

BURGROVÁ, Katarína: Ohliadnutie sa za Košickou hudobnou jarou

Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 10 – 11

2019

ČERVENKA, Jozef: Bartókov Modrofúz na Konvergenciách

Opera Slovakia, 2019

2019

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Krehká i silná Winterreise

Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 15

2017

ČERVENKA, Jozef: Symptóm: Dieťa

Opera Slovakia, 2017

2017

CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

Západoslovenské piesne

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 12

2016

TURÁK, František: Východoslovenské piesne na Albrechtine

Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 20

2016

UNGER, Pavel: Nelehká pozice po titánech. Třikrát z Bratislavských hudebních slavností

Opera Plus, 2016

2015

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

2014

HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 6 – 9

2014

CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 6 – 8

2014

BLAHO, Vladimír: Koho (ne)zaujíma kvalitné operné umenie? : Pocta Mascagnimu

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 38 – 39

2014

HORKAY, Tamás: Ján Levoslav Bella: Complete Piano Works. Recenzia CD

Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 36

2014

DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 12

2013

STÝBLOVÁ, Magdaléna: Profil klavírneho Bellu na jedinom koncerte

Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 4

2012

MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina

Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 2

2011

MARTON, Ivan: Albrechtina

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8
(klavírny recitál - A. Albrecht, A. Moyzes, J. L. Bella)

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 3

2011

BUBNÁŠ, Juraj: Recenzie : Dušan Martinček: Music for Piano. Ivan Palovič, Alexander Cattarino, Mikuláš Škuta, Peter Pažický, Jordana Palovičová, Cyril Dianovský. Hudobný fond 2010

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 35

2011

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Neznáma hudba

Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 8 – 9

2010

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 3

2010

URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 5

2008

KOČIŠOVÁ, Renáta: Štátna filharmónia Košice

Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 12, s. 6
(ako sólista Mozartovho Koncertu pre 3 klavíry a orchester F dur KV 242 (+ Z. Niederdorfer, A. Solárik))

2007

ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dva pohľady na Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 14

2004

ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

Hudobný život , 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 20 – 21
(hodnotenie recitálu z diel Mozarta, Hummela, Chopina a Janáčka)

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 3, s. 18

2002

BOCEKOVÁ, Jana: Na margo 47. KHJ. (Hodnotenie Pažického vstupov na literárno-hudobnom večere Jaroslava Seiferta.)

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 18

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné. (Pažický uviedol 10 mouvements pre klavír od Dušana Martinčeka.)

Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 15

2002

ČÍŽIK, Vladimír: Peter Pažický

Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 103 – 104
(ISBN 80-88884-39-X)

1996

ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachov palác patril mladým

Aleš Solárik-Peter Pažický

Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 5, s. 4

1988

ČÍŽIK, Vladimír: XXII. ročník Prehliadky mladých koncertných umelcov

Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 18, s. 3 – 4

1984

PAPPOVÁ, Eva: Virtuosi per musica di pianoforte ´83

Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 4, s. 2

Bibliografia

Bibliografia – Recenzie

 • 2023

  KMIŤOVÁ, Jana: Pavol Krška: Sonáty [recenzia CD]

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 1 – 2, s. 50

 • 2022

  FECSKOVÁ, Silvia: Štefan Fajnor: Cymbál a husle/piesne [recenzia CD]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 10, s. 37

Bibliografia – Umelecká kritika a publicistika

 • 2023

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Piesne o živých deťoch a ich rodičoch

  Hudobný život, 2023, roč. 55, č. 7 – 8, s. 12 – 13

 • 2022

  MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Medzinárodný festival InterComp

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 12, s. 10

 • 2022

  POLAKOVIČOVÁ, Viera: Konvergencie 2022

  Opera Slovakia, 25. 9. 2022

 • 2022

  HORKAY, Tamás: Piano Days 2022

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 7 – 8, s. 6, 7

 • 2022

  GOTTHARDT, Kristína: Jarné Konvergencie 2022 : Brahmsova jesenná hudba

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 5

 • 2022

  LAŠKODY, Lucia: Das romantische Lied aus Pressburg [recenzia nahrávky]

  Hudobný život, 2022, roč. 54, č. 5, s. 34 – 35
  (vyd. Hudobné centrum, 2021)

 • 2021

  BURGROVÁ, Katarína: Hudobné POlaHODY v Divadle VIOLA v Prešove

  Hudobný život, 2021, roč. 53, č. 7 – 8, s. 12

 • 2019

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Krehká i silná Winterreise

  Hudobný život, 2020, roč. 52, č. 4, s. 15

 • 2019

  ČERVENKA, Jozef: Bartókov Modrofúz na Konvergenciách

  Opera Slovakia, 2019

 • 2019

  BURGROVÁ, Katarína: Ohliadnutie sa za Košickou hudobnou jarou

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 7 – 8, s. 10 – 11

 • 2019

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 11, s. 18 – 19

 • 2019

  URSÍNYOVÁ, Terézia: Hrad kniežaťa Modrofúza v koncertnej podobe

  Hudobný život, 2019, roč. 51, č. 10, s. 30

 • 2017

  ČERVENKA, Jozef: Symptóm: Dieťa

  Opera Slovakia, 2017

 • 2017

  CHALUPKA, Ľubomír: BHS 2017

  Západoslovenské piesne

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 11, s. 12

 • 2016

  TURÁK, František: Východoslovenské piesne na Albrechtine

  Hudobný život, 2017, roč. 49, č. 1 – 2, s. 20

 • 2016

  UNGER, Pavel: Nelehká pozice po titánech. Třikrát z Bratislavských hudebních slavností

  Opera Plus, 2016

 • 2015

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 6, s. 14

 • 2014

  DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina

  Hudobný život, 2015, roč. 47, č. 12, s. 12

 • 2014

  BLAHO, Vladimír: Koho (ne)zaujíma kvalitné operné umenie? : Pocta Mascagnimu

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 7 – 8, s. 38 – 39

 • 2014

  HORKAY, Tamás: Ján Levoslav Bella: Complete Piano Works. Recenzia CD

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 5, s. 36

 • 2014

  HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti : Festivalový zápisník z Novej hudby 2014

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 12, s. 6 – 9

 • 2014

  CHALUPKA, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014 : Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte

  Hudobný život, 2014, roč. 46, č. 11, s. 6 – 8

 • 2013

  STÝBLOVÁ, Magdaléna: Profil klavírneho Bellu na jedinom koncerte

  Hudobný život , 2013, roč. 45, č. 4, s. 4

 • 2012

  MOJŽIŠOVÁ, Michaela: Albrechtina

  Hudobný život, 2012, roč. 44, č. 10, s. 2

 • 2011

  MARTON, Ivan: Albrechtina

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 7 – 8, s. 8
  (klavírny recitál - A. Albrecht, A. Moyzes, J. L. Bella)

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 3

 • 2011

  BUBNÁŠ, Juraj: Recenzie : Dušan Martinček: Music for Piano. Ivan Palovič, Alexander Cattarino, Mikuláš Škuta, Peter Pažický, Jordana Palovičová, Cyril Dianovský. Hudobný fond 2010

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 9, s. 35

 • 2011

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Neznáma hudba

  Hudobný život, 2011, roč. 43, č. 3, s. 8 – 9

 • 2010

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci

  Hudobný život, 2010, roč. 42, č. 7 – 8, s. 3

 • 2010

  URBANČÍKOVÁ, Lýdia: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život , 2010, roč. 42, č. 1 – 2, s. 5

 • 2008

  KOČIŠOVÁ, Renáta: Štátna filharmónia Košice

  Hudobný život, 2008, roč. 40, č. 12, s. 6
  (ako sólista Mozartovho Koncertu pre 3 klavíry a orchester F dur KV 242 (+ Z. Niederdorfer, A. Solárik))

 • 2007

  ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Dva pohľady na Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela

  Hudobný život, 2007, roč. 39, č. 7 – 8, s. 14

 • 2004

  ČÍŽIK, Vladimír: Matiné v Mirbachu

  Hudobný život , 2004, roč. 36, č. 7 – 8, s. 20 – 21
  (hodnotenie recitálu z diel Mozarta, Hummela, Chopina a Janáčka)

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 3, s. 18

 • 2002

  BOCEKOVÁ, Jana: Na margo 47. KHJ. (Hodnotenie Pažického vstupov na literárno-hudobnom večere Jaroslava Seiferta.)

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 7 – 8, s. 18

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Z mirbachovských matiné. (Pažický uviedol 10 mouvements pre klavír od Dušana Martinčeka.)

  Hudobný život, 2002, roč. 34, č. 5, s. 15

 • 2002

  ČÍŽIK, Vladimír: Peter Pažický

  Slovník slovenského koncertného umenia I, 2002, Hudobné centrum, Bratislava, s. 103 – 104
  (ISBN 80-88884-39-X)

 • 1996

  ČÍŽIK, Vladimír: Mirbachov palác patril mladým

  Aleš Solárik-Peter Pažický

  Hudobný život, 1996, roč. 28, č. 5, s. 4

 • 1988

  ČÍŽIK, Vladimír: XXII. ročník Prehliadky mladých koncertných umelcov

  Hudobný život, 1988, roč. 20, č. 18, s. 3 – 4

 • 1984

  PAPPOVÁ, Eva: Virtuosi per musica di pianoforte ´83

  Hudobný život, 1984, roč. 16, č. 4, s. 2

x