• 2009

  Čestné uznanie primátora mesta Bratislavy

 • 1996

  Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava

  - Cena Slovenského hudobného fondu pre najlepšieho účastníka zo Slovenska

 • 1989

  Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)

  - 2. cena

 • 1988

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  - 1. cena a Cena Slovenského hudobného fondu

 • 1988

  Interpretačná súťaž Slovenskej socialistickej republiky

  - Cena za najlepšiu interpretáciu sonáty W. A. Mozarta

 • 1987

  Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)

  - 2. cena

 • 1986

  Smetanova súťaž s medzinárodnou účasťou v Hradci Králové (CZ)

  - 2. cena

 • 1985

  Medzinárodná klavírna súťaž F. Chopina, Mariánské Lázně (CZ)

  - 3. cena

 • 1985

  Súťaž študentov konzervatórií Slovenskej republiky

  - 2. cena a Cena Slovenského hudobného fondu

 • 1985

  Virtuosi per musica di pianoforte, Ústí nad Labem (CZ)

  - 4. cena

x