• 1984 – 1990

  Konzervatórium Žilina (klavír – Darina Švárna)

 • 1990 – 1995

  VŠMU (Marián Lapšanský)

 • 1989, 1990

  Medzinárodné interpretačné kurzy v Piešťanoch (Halina Czerny-Stefańska)

 • 1991, 1992

  majstrovské kurzy (Eugen Indjić)

 • 1993, 1994

  majstrovské kurzy (Lazar Berman)

 • od 1997

  pedagóg klavírnej hry a klavírnej spolupráce speváckeho oddelenia na Konzervatóriu v Bratislave

 • 1998 – 2008

  VŠMU, doktorandské štúdium (Marián Lapšanský)

 • od 1998

  pedagóg na VŠMU, najskôr ako pedagóg oddelenia klavírnej spolupráce, od 2002 odborný asistent na Katedre spevu a od 2004 pedagóg štvorručnej a komornej hry na Katedre klávesových nástrojov HTF VŠMU

Ako sólista spolupracoval so ŠKO Žilina (dirigenti Pavol Tužinský a Jan Valta), so SOSR (dirigent Mirko Krajči), s rakúskou Jugend-Philharmonie (dirigent Michael Lesky). Spolupracoval s huslistkou Ľubou Hvastijovou-Habartovou, s klarinetistom Jozefom Luptáčikom ml., v súčasnosti sa venuje komornej spolupráci najmä so spevákmi (Peter Mikuláš, Hana Štolfová – Bandová, Sergej Tolstov, Ivan Choupenitch, Eva Garajová).

S Alešom Solárikom spolupracuje v Slovenskom klavírnom duu. Vystúpil v ČR, Bulharsku, Nemecku, vo Francúzku, v Rakúsku a v Rusku.

V rokoch 2005 – 2006 spolupracoval s vokálnymi pedagógmi (Zlatica Livorová, Peter Dvorský) na Majstrovských speváckych kurzoch Petra Dvorského v Jaroměřiciach nad Rokytnou (ČR) a v rokoch 2007 – 2009 na Medzinárodných majstrovských speváckych kurzoch Petra Dvorského v Piešťanoch. Je pozývaný do poroty Medzinárodnej Schubertovej súťaže pre klavírne duá v Jeseníku v ČR (2007 a 2009). Bol lektorom klavírnej hry na Medzinárodných majstrovských kurzoch organizovaných Samick Musical Instrument co, Incheon-Korea v Košiciach (2009). Popri pravidelných prednáškach pre učiteľov klavíra na ZUŠ prednášal v roku 2009 aj na seminároch v rámci EPTA (European Piano Teachers Association).

x